Hem

Kontaktuppgifter

Nenya

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 15-19 år
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Baggium Vård & Behandling AB, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Fobier
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Skydd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Riskbruk
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Studio III
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Psykologutredning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Höör, Skåne

Nenya HVB

Vi tar emot ungdomar 15–19 år med psykosociala problem, missbruk och kriminalitetsproblematik. Med hög bemanning dygnet runt skapar vi en trygg, lugn miljö och en god behandlingsallians med stabila vuxna. Utvecklande fritidsaktiviteter stärker ungdomarnas självkänsla.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 15-19 år
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Baggium Vård & Behandling AB, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Fobier
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Skydd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Riskbruk
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Studio III
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Psykologutredning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • Nenya
 • Nenya
 • Nenya
 • Nenya
 • Nenya
 • Nenya
 • Nenya
 • Nenya
 • Nenya
 • Nenya
 • Nenya
 • Nenya

Lokaler

Nenya ligger i Tjörnarp, mellan Höör och Hässleholm, mindre än fem minuter från järnvägsstationen. Läget är naturnära ute i skogen.

Boendet består av en huvudbyggnad med åtta rum samt tre bodar med dusch och toa för ungdomar som klarar vissa krav i behandlingen.

Till verksamheten hör generöst med mark med utrymme för en uppsjö aktiviteter, från motocross till paintball.

Målgrupp

Vi välkomnar ungdomar 15–19 år med psykosociala problem, missbruk och kriminalitetsproblematik.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Behandling

Vårt behandlingsarbete bygger på att personalen utövar en hög symptomtolerans och kan bemöta ungdomarnas utagerande beteende och emotionella svårigheter lågaffektivt. Fokus är på att skapa stabilitet, struktur och behandlingsallianser, och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

På Nenya arbetar vi framför allt utifrån en grund i KBT . Andra delar av vårt behandlingsupplägg är kriminalitetsprogrammet B12A-CRA, ACC och MI.

De första åtta veckorna görs en kartläggning av ungdomen för att kunna åstadkomma en genomförandeplan som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Inom ramen för kartläggningen erbjuds ungdomarna 3–5 bedömningssamtal med vår psykolog.

Vi har en viss tolerans för återfall i alkohol, droger och kriminalitet under behandlingstiden. En egen motivation för förändring ökar chansen för en lyckad behandling.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Målet med behandlingen på Nenya är att varje ungdom som flyttar från oss har uppnått en varaktig beteendeförändring som bidrar till en ökad livskvalitet och en positiv riktning framåt i livet.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem och stödboende inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola – kommunalt gymnasium/grundskola eller särskola/specialskola. 

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Nenya. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter utifrån ungdomarnas egna behov och intressen. Vi har en egen motocrossbana med tillhörande crosscyklar samt banor för paintball, femkamp, frisbeegolf, zipline, hinderbana och RC-racing. Inomhus har vi bland annat ett kreativt skapanderum, biorum, spelrum, studio och sällskapsrum. Vidare erbjuder vi gemensamma aktiviteter där vi genom åren arrangerat skidresor, hoppat fallskärm samt utbildat för dykcertifikat och körkort/truckkort. Vi är troligtvis det första behandlingshem som bestigit Kebnekajse! 

Vår inställning är att vi letar tills ungdomen hittar att engagera sig i. Att lyckas med något utanför en kriminell livsstil skapar en annan identifikation, stolthet och självförtroende. 

Vi utnyttjar anläggningen också genom att mellan april och september ta emot större och mindre personalgrupper inom Humanasfären som vill komma hit för en dag fylld med olika aktiviteter – Camp Nenya. Ungdomarna på boendet får då möjlighet att vara med och leda grupperna, som en del i arbetet med att stärka deras självkänsla. 

Personal

Nenya har hög bemanning dygnet runt, med en vaken natt och en sovande jour. 

De som arbetar här har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. 

Vi har tillgång till KBT-terapeut, terapeut för familjevårdsbehandling och medicinskt ansvarig sjuksköterska vid behov. 

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd. 

Adress

Jocke Ekberg

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 15-19 år
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Baggium Vård & Behandling AB, 556747-5230

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Jocke Ekberg

Föreståndare & verksamhetschef

Erica Pettersson Wentzel

Placeringskoordinator

Alan Bornesund

Behandlingsansvarig