Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 50 år
 2. Kommun:
  Bjuv
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende, Korttid
 4. Antal platser:
  14
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Par/syskonpar
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Depression
 • Nutrition
 • Samsjuklighet
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Billesholm, Bjuv

Norra Vram Gnistan

Norra Vrams verksamhet har totalt 5 avdelningar, varav avdelningen Gnistan är ett korttidsboende för somatisk vård och vård i livets slutskede, naturskönt beläget invid Wrams Gunnarstorps slott. Här kan de boende få service och omvårdnad i en trygg och hemlik miljö.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 50 år
 2. Kommun:
  Bjuv
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende, Korttid
 4. Antal platser:
  14
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Par/syskonpar
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Depression
 • Nutrition
 • Samsjuklighet
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A room with a wooden floor
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A room with a wooden floor

Om Norra Vram

Norra Vram är en verksamhet som består av 5 avdelningar. Totalt över Norra Vrams avdelningar kan vi anpassa genomförandeplaner för många sorters problematik.

Läs mer om varje avdelning här:

Lokaler 

Gnistan är en av Norra Vrams fem enheter i Billesholm, cirka två mil från Helsingborg. Det är inrymt i en tvåvåningsbyggnad från 1887 som ursprungligen var en del av Wrams Gunnarstorps slott, med högt i tak och stora fönster med generösa ljusinsläpp. 

Här bor man i egna rum med gemensamma toaletter, duschar och en tvättstuga. Båda våningarna har tillgång till dagrum med TV och matsal där samtliga måltider serveras. Hiss finns mellan våningarna. 

Hos oss har den enskilde möjlighet att själv möblera sitt rum. Vi arbetar med pedagogiska måltider, vilket innebär att personalen normalt äter tillsammans med de boende, men det finns också möjlighet att äta i det egna rummet, i allmänna utrymmen på avdelningen eller vid eget bord.

Norra Vram är en del av Wrams Gunnarstorps slotts ägor, naturskönt beläget vid foten av Söderåsens sluttningar med fina promenadvägar runt hela området i en lantlig miljö. 

Målgrupp 

Norra Vram Gnistan tar emot personer med behov av service och omvårdnad. På övervåningen har vi fyra platser och på bottenvåningen tio. 

Arbetssätt

På Norra Vram Gnistan ges service och omvårdnad för personer i livet slutskede eller i behov av somatisk vård. Vi jobbar individanpassat med fokus på den enskildes resurser och behov och utgår från en innehållsrik levnadsberättelse. Vi erbjuder en trygg, hemlik miljö och ser till att hålla en lugn ton på avdelningen. Ett omvårdnadsteam med sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.

För anhöriga är det fria besökstider och vi erbjuder övernattningsmöjligheter vid långväga besök.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.

Vi dokumenterar enligt IBIC (individens behov i centrum).

Målet är att personen ska få en trygg omvårdnad under hela sin vistelse hos oss.

 

Sysselsättning och aktiviteter

De boende deltar i aktiviteter utifrån önskemål och behov, till exempel enklare spabehandlingar, gym, promenader och cykling på elcykel (ensam eller på parcykel). Vi ordnar också regelbundet gemensamma aktiviteter som filmkvällar, bingo, musikcafé samt utflykter och inköpsrundor.

Personal

Gnistan anpassar bemanningen efter behov, med personal på plats dygnet runt.

Vår omvårdnadspersonal har utbildning inom demenssjukdomar, psykiatri och bemötande.

Adress

Billesholm, Bjuv

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 50 år
 2. Kommun:
  Bjuv
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende, Korttid
 4. Antal platser:
  14
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

 Lise-Lotte Jönsson, Föreståndare

Lise-Lotte Jönsson

Verksamhetschef

Therese Olofsson

Therese Olofsson

Biträdande Verksamhetschef