Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 65 år
 2. Kommun:
  Bjuv
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  12
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Par/syskonpar
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Depression
 • Nutrition
 • Omsorgssvikt
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Billesholm, Bjuv

Norra Vram Lyckan

Norra Vrams verksamhet har totalt 5 avdelningar, varav avdelningen Lyckan erbjuder service och omvårdnad i en trygg, hemlik och naturskön miljö för äldre med stora omvårdnads- eller rehabiliteringsbehov samt lättare psykiska eller sociala funktionsnedsättningar. Vi erbjuder även vård vid livets slutskede eller annan somatisk vård.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 65 år
 2. Kommun:
  Bjuv
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  12
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Par/syskonpar
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Depression
 • Nutrition
 • Omsorgssvikt
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room with a wooden floor
 • A bedroom with a bed in a room
 • A bedroom with a bed and a mirror
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room with a wooden floor
 • A bedroom with a bed in a room
 • A bedroom with a bed and a mirror

Om Norra Vram

Norra Vram är en verksamhet som består av 5 avdelningar. Totalt över Norra Vrams avdelningar kan vi anpassa genomförandeplaner för många sorters problematik.

Läs mer om varje avdelning här:

Lokaler

Lyckan är en av Norra Vrams fem enheter i Billesholm, cirka två mil från Helsingborg. Det ligger i ett nytt arkitektritat hus i närheten av Wrams Gunnarstorps slott, med luftiga öppna ytor, hög takhöjd och stora fönster. De egna rummen har en varm karaktär med mycket träinslag. I alla rum finns egen toalett, kylskåp, dusch och möjlighet till trinettkök. Gemensamhetsytorna utnyttjas både som matsal och TV-rum.

Den enskilde har möjlighet att själv möblera sitt rum. Vi arbetar med pedagogiska måltider, vilket innebär att personalen normalt äter tillsammans med boende, men det finns också möjlighet för de boende att äta i eget rum, i allmänna utrymmen på avdelningen eller vid eget bord. Det finns även möjlighet att installera en kokplatta i den egna lägenheten, om den enskilde skulle önska att laga mat på egen hand.

Norra Vram är en del av Wrams Gunnarstorps slotts ägor, naturskönt beläget vid foten av Söderåsens sluttningar med fina promenadvägar runt hela området i en lantlig miljö.

Målgrupp

Norra Vram Lyckan tar emot vuxna över 65 år med stora omvårdnadsbehov, lättare psykiska, sociala funktionsnedsättningar eller behov av rehabilitering. Vi erbjuder även vård vid livets slutskede eller annan somatisk vård.

Arbetssätt

Vår inriktning är att ge den boende stöd med att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor, bland annat genom ADL-träning och att träna de sociala färdigheterna. Vi utgår från den enskildes resurser och behov genom bland annat en innehållsrik levnadsberättelse, och ser och möter personen där hen befinner sig.

Vi erbjuder en trygg, hemlik miljö och ser till att hålla en lugn ton på avdelningen. Ett omvårdnadsteam med sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.

Utöver de fysiska aktiviteterna erbjuder vi även olika funktionsbedömningar, MMSE, taktilmassage och reminiscense.

Vi bjuder in anhöriga och övrigt nätverk och samarbetar med dem under behandlingen. För långväga anhöriga finns övernattningsmöjligheter.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.

Vi dokumenterar enligt IBIC (individens behov i centrum).

 

Sysselsättning och aktiviteter

De boende deltar i aktiviteter utifrån önskemål och behov, till exempel enklare spabehandlingar, gym, ridning, simning, promenader och cykling på elcykel (ensam eller på parcykel). Vi ordnar också regelbundet gemensamma aktiviteter som filmkvällar, bingo, musikcafé samt utflykter och inköpsrundor.

Personal

Lyckan anpassar bemanningen efter behov, med nattpersonal stationerad på avdelningen.

 

Adress

Billesholm, Bjuv

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 65 år
 2. Kommun:
  Bjuv
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  12
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

 Lise-Lotte Jönsson, Föreståndare

Lise-Lotte Jönsson

Verksamhetschef