Hem

Kontaktuppgifter

A room filled with furniture and a large window

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 50–75 år
 2. Kommun:
  Bjuv
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Par/syskonpar
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Neuroser
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Samsjuklighet
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Bjuv

Norra Vram Spiran

Norra Vrams verksamhet har totalt 5 avdelningar, varav Spiran är ett boende för äldre vuxna med demenssjukdom och nedsatt minnesförmåga, naturskönt beläget invid Wrams Gunnarstorps slott. Här ska de boende få stöd i att behålla kvarvarande funktioner och kunna bo kvar med en känsla av en bra, meningsfull vardag.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 50–75 år
 2. Kommun:
  Bjuv
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Par/syskonpar
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Neuroser
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Samsjuklighet
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1
 • A room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A bedroom with a bed and a mirror
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A room with a wooden floor
 • A room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A bedroom with a bed and a mirror
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A room with a wooden floor

Om Norra Vram

Norra Vram är en verksamhet som består av 5 avdelningar. Totalt över Norra Vrams avdelningar kan vi anpassa genomförandeplaner för många sorters problematik.

Läs mer om varje avdelning här:

Lokaler

Permanentboendet Spiran är en av Norra Vrams fem enheter i Billesholm, ca två mil från Helsingborg. Det ligger i ett nybyggt arkitektritat hus i närheten av Wrams Gunnarstorps slott, med luftiga öppna ytor, hög takhöjd och stora fönster. De egna rummen har en varm karaktär med mycket träinslag. I alla rum finns egen toalett, kylskåp, dusch och möjlighet till trinettkök. Gemensamhetsytorna utnyttjas både som matsal och TV-rum.

Norra Vram är en del av Wrams Gunnarstorps slotts ägor, naturskönt beläget vid foten av Söderåsens sluttningar med fina promenadvägar runt hela området i en lantlig miljö.

Målgrupp

Norra Vram Spiran tar emot vuxna mellan 50 och 75 år med demenssjukdom och nedsatt minnesförmåga. Vi har erfarenhet av att arbeta med demenssjukdom i kombination med schizofreni.

Arbetssätt

Vår inriktning är att stödja vardagsstrukturen för de boende genom träning av ADL och de sociala färdigheterna utifrån förmåga och behov. Vi utgår från den enskildes verklighet genom bland annat en innehållsrik levnadsberättelse, och ser och möter personen där hen befinner sig.

Tillsammans med en kontaktperson upprättas individuellt schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter vad den boende kan och vill. Vi erbjuder en trygg, hemlik miljö och ser till att hålla en lugn ton på avdelningen. Ett omvårdnadsteam med sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.

Vi bjuder in anhöriga och övrigt nätverk och samarbetar med dem under behandlingen för att både ge dem stöd och skapa förutsättningar för dem att stötta den boende när hen lämnar Norra Vram. För långväga anhöriga finns övernattningsmöjligheter.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.

Vi använder BPSD, ett instrument för registrering av oro och avvikande beteende, och dokumenterar enligt IBIC (Individens behov i centrum).

Målet är att klienten ska behålla kvarvarande funktioner och bo kvar med en känsla av en bra, meningsfull vardag.

 

Sysselsättning och aktiviteter

De boende deltar i aktiviteter utifrån önskemål och behov, till exempel enklare spabehandlingar, gym, ridning, simning, bowling, promenader och cykling på elcykel (ensam eller på parcykel). Vi ordnar också regelbundet gemensamma aktiviteter som filmkvällar, bingo, musikcafé samt utflykter och inköpsrundor.

Personal

Spiran anpassar bemanningen efter behov. Nattpersonal finns stationerad på avdelningen.

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 50–75 år
 2. Kommun:
  Bjuv
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

 Lise-Lotte Jönsson, Föreståndare

Lise-Lotte Jönsson

Verksamhetschef