Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 21 år
 2. Kommun:
  Billesholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  3
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Par/syskonpar
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Depression
 • Nutrition
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Samsjuklighet
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Billesholm, Bjuv

Norra Vram Torpet

Norra Vrams verksamhet har totalt 5 avdelningar, varav avdelningen Torpet är ett boende för vuxna från 21 år med lättare psykiska funktionsnedsättningar, naturskönt beläget vid foten av Söderåsens sluttningar invid Wrams Gunnarstorps slott. Här kan de boende få återhämtning och lugna ned stresstillstånd i en trygg miljö.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 21 år
 2. Kommun:
  Billesholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  3
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Par/syskonpar
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Depression
 • Nutrition
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Samsjuklighet
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a wood floor
 • A room with a wooden floor
 • A bedroom with a bed and a mirror
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a wood floor
 • A room with a wooden floor
 • A bedroom with a bed and a mirror
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor

Om Norra Vram

Norra Vram är en verksamhet som består av 5 avdelningar. Totalt över Norra Vrams avdelningar kan vi anpassa genomförandeplaner för många sorters problematik.

Läs mer om varje avdelning här:

Lokaler

Torpet är en av Norra Vrams fem enheter i Billesholm, cirka två mil från Helsingborg. Den består av tre lägenheter med egen ingång i en tvåvåningsvilla i funkisstil i närheten av Wrams Gunnarstorps slott. Varje lägenhet har av sovrum, allrum med inkluderat kök och toalett med dusch. Säng, trygghetslarm och wifi finns i lägenheten men i övrigt ser vi gärna att klienten själv möblerar lägenheten för att skapa en personlig prägel på i sin bostad. Här är tanken att man ska bo lite mer självständigt.

De boende kan även använda de gemensamma utrymmena i Norra Vrams huvudbyggnad, som ligger alldeles bredvid.

Norra Vram är en del av Wrams Gunnarstorps slotts ägor, naturskönt beläget vid foten av Söderåsens sluttningar med fina promenadvägar runt hela området i en lantlig miljö.

Målgrupp

Norra Vram Torpet tar emot vuxna över 21 år med lättare psykiska funktionsnedsättningar.

Arbetssätt

Vår inriktning är att stödja vardagsstrukturen för de boende genom träning av ADL och de sociala färdigheterna utifrån förmåga och behov. Vi utgår från den enskildes verklighet genom bland annat en innehållsrik levnadsberättelse, och ser och möter personen där hen befinner sig.

Tillsammans med en kontaktperson upprättas individuellt schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter vad den boende kan och vill. Vi erbjuder en trygg, hemlik miljö och ser till att hålla en lugn ton på avdelningen. Ett omvårdnadsteam med sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.

Vi bjuder in anhöriga och övrigt nätverk och samarbetar med dem under behandlingen för att både ge dem stöd och skapa förutsättningar för dem att stötta den boende när hen lämnar Norra Vram. För långväga anhöriga finns övernattningsmöjligheter.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.

Vi dokumenterar enligt IBIC (individens behov i centrum).

Målet är att personen ska återhämta kraft, ges medicinsk vård och få ordning på sitt liv igen.

 

Sysselsättning och aktiviteter

De boende deltar i aktiviteter utifrån önskemål och behov, till exempel enklare spabehandlingar, gym, ridning, simning, bowling, promenader och cykling på elcykel (ensam eller på parcykel). Vi ordnar också regelbundet gemensamma aktiviteter som filmkvällar, bingo, musikcafé samt utflykter och inköpsrundor.

Personal

Torpet har ingen egen personal utan stöttas via avdelningarna på stora enheten eller Möllebacken beroende på förutsättningarna. Nattpersonal finns tillgänglig via trygghetslarm kl. 21.30–07.00.

Vår omvårdnadspersonal har utbildning inom demenssjukdomar, psykiatri och bemötande.

Adress

Billesholm, Bjuv

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 21 år
 2. Kommun:
  Billesholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  3
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

 Lise-Lotte Jönsson, Föreståndare

Lise-Lotte Jönsson

Verksamhetschef