Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Norra Vram

Insatserna utgår från den enskildes resurser och behov. Våra sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och läkare arbetar i team med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.

 1. Bolag
  Partnergruppen
 2. Kommun
  Bjuv
 3. Ålder
  21 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  45
 6. Placeringsform
  Särskilt boende och Korttids

Norra Vramsvägen 28
260 50 Billesholm
Telefon: 042-311 58 41 (Kontorstid)
Fax: 042-74 114
SSK expedition: 042-311 58 47 (Dygnet runt)

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • BPSD
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Kost och vikt
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • ESL
 • MI - motiverande samtal
 • Massage
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • ÖRV
Bolag
 • Partnergruppen

Om oss

För vuxna från 21 år och uppåt med alkoholskador, sviktande somatiska förmågor och lättare psykiska och sociala funktionsnedsättningar.


För vuxna från 50 år och uppåt med demenssjukdom och utåtagerande beteende, BPSD.


För vuxna från 65 år och uppåt med stora omvårdnadsbehov, rehabilitering och vård vid livets slut.


Insatsarbetet utgår ifrån att stödja den boende med att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor genom att bland annat handskas med sina symtom. Vi erbjuder bland annat olika funktionsbedömningar, massage och vardagssamtal

Strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna de sociala färdigheterna utifrån förmåga och behov. Våra sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar i team med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Målet är att klienten ska integreras i samhället utifrån sina behov för att få ordning på sitt liv igen. Vi ser och möter människan där hen befinner sig.

Dagliga individuella aktiviteter erbjuds utifrån önskemål och behov. Vi utgår från den enskildes verklighet genom bland annat en innehållsrik levnadsberättelse. Stöd till anhöriga ges genom ett nära samarbete och en fortlöpande god dialog. Vi erbjuder bland annat MMSE, taktilmassage, Reminiscense och Minnesträning.

Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål från den boende. Vi erbjuder bland annat enklare SPA-behandlingar, filmkvällar, bingo, musikcafé, utflykter, gym, ridning, simning, bowling, inköpsrundor.

Vi dokumenterar enligt IBIC (Individens behov i centrum).

Norra Vram är beläget i Billesholm, ca två mil från Helsingborg.

Norra Vrams vårdboende har totalt 45 platser för vuxna med olika typer av neurologisk, somatisk eller psykiatrisk problematik. 

Filmproduktion och copyright Humana 2019-2020. 
Spridningstillstånd LM2020/006401.

Film från Norra Vram

Norra Vrams vårdboende har totalt 45 platser för vuxna med olika typer av neurologisk, somatisk eller psykiatrisk problematik. 

Filmproduktion och copyright Humana 2019-2020.
Spridningstillstånd LM2020/006401.

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic Placeringskoordinator vuxna

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär