Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Novagården Akut

Akutenhet för flickor oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, 13-18 år med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik.

 1. Bolag
  Tiangruppen
 2. Kommun
  Uppsala
 3. Ålder
  13-18
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB
HBTQ – certifierad, RFSL

HBTQ – certifierad, RFSL

Placeringsförfrågan dagtid:
Kjell Gustafsson: 0730-65 04 95
Carina Laukkanen: 0722-37 27 10

Placeringsförfrågan kväll och helg:
Novagården mobil: 0730-58 02 80
Placeringsenheten: 0771-113 311

Götgatan 1
Uppsala
Telefon: 0730-58 02 80
Fax: 

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
 • Akutboende
Övrigt
 • Akutplacering
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Uppsala
Metod och insats
 • BBIC
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Tiangruppen
Certifikat
 • HBTQ

Om oss

Se en 3D-visning av Novagården här!

På Novagården är vårt primära fokus att ungdomen känner sig trygg, får landa och förberedas för framtida behandlingsinsatser i en gynnsam kontext. Vi arbetar framförallt utifrån ett humanistiskt och inlärningspsykologiskt perspektiv för att på bästa sätt rusta våra ungdomar inför kommande placeringar. Vi lägger stor vikt vid kartläggning där vi tydliggör beteenden som varit destruktiva för aktuell ungdom samt vilka beteenden som skulle kunna vara mer gynnsamma i framtiden. Enheten tar emot dygnet runt antingen via föreståndare (dagtid) eller via enheten (kväll, natt och helg)

Bemötande och vardagssysselsättningar på Novagården sker med hänsyn till den unges sårbarheter och resurser. Vi ser familjens delaktighet i placeringen som oerhört värdefull och arbetar aktivt med att skapa, för ungdomen, gynnsamma relationer med viktiga närstående personer. Novagården arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett kön, könsidentitet eller bakgrund. Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQ-frågor vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön.

Övergripande mål är att varje placerad ungdom ska nå:
 • Minskad destruktiv affekt och ett ökat inre lugn
 • Större självinsikt i sina destruktiva symtom
 • En större förståelse för sina känslor och de mekanismer som styr dem 
 • Få en viss insikt i de färdigheter som behövs för att få ett stabilare känsloliv
 • En förhöjd motivation till vidare behandlingsinsatser
Vårdinnehåll:
 • Regelbunden psykologisk bedömning av psykisk status
 • Träff med psykiater för bedömning av psykisk status (vid placering längre än två veckor)
 • Regelbundna, strukturerade motiverande samtal (MI) för att höja inneboende motivation till förändring
 • Hälsoundersökning
 • Kontakt med sjuksköterska och psykiatriker vid behov
 • Kartläggning genom strukturerade beteendeobservationer, regelbundna mätningar med det valida, reliabla instrumentet Strengths and Difficulties Questionaire (SDQ)
 • Strukturerade samtal kring eventuella problemområden enligt Barns Behov I Centrum (BBIC)
 • Beteendeaktivering i form av veckovisa aktiviteter på enheten

Bred språklig och kulturell kompetens finns i personalgruppen. Förutom svenska talar vi även engelska, persiska, kurdiska, arabiska och spanska.

Telefonnummer till enheten: 0730-58 02 80.

Placeringsförfrågan