Hem

Kontaktuppgifter

A small house in a grassy yard

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21-65 år
 2. Kommun:
  Laholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Neuroser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Ängelholmsvägen 83, 312 96 Laholm

Nyby Särskilt boende

Vi tar emot personer med mer omfattande psykiatriskt omvårdnadsbehov, ofta med ett problemskapande beteende. Vi erbjuder heldygnsvård, hög personaltäthet och individuella insatser i en liten verksamhet som erbjuder lugn, trygghet och kontinuitet. Vi är ett alkohol- och drogfritt boende.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21-65 år
 2. Kommun:
  Laholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Neuroser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1
 • A small house in a grassy yard
 • A living room filled with furniture and a window
 • A room filled with furniture and a wood floor
 • A room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room with a wood floor
 • A view of a kitchen and living room
 • A kitchen with a hard wood floor
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A large green field in front of a house
 • A large green field
 • A small house in a grassy yard
 • A living room filled with furniture and a window
 • A room filled with furniture and a wood floor
 • A room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room with a wood floor
 • A view of a kitchen and living room
 • A kitchen with a hard wood floor
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A large green field in front of a house
 • A large green field

Lokaler

På Nyby erbjuds ett särskilt boende i fräscha lägenheter om 2 rum och kök i öppen planlösning. I lägenheterna finns ett badrum med tillgång till tvättmaskin. Varje lägenhet har en egen uteplats. Lägenheterna erbjuds fullt utrustade men det finns även möjlighet att möblera själv om det önskemålet finns. I huset finns ett stort gemensamt kök och ett gemensamt vardagsrum. Verksamheten är i ett plan och är handikappanpassat.

Målgrupp

Vi välkomnar mycket vårdkrävande personer 21-65 år, ofta med ett problemskapande beteende. Det är inte ovanligt att de har bott på flera andra boenden tidigare. Ofta har de haft svårt att förhålla till sig större boendegrupper och är i behov av ett mindre sammanhang med hög personaltäthet och kontinuitet.
Vi tar placeringar enligt SoL, ÖPT och ÖRV. Vi erbjuder även olika funktionsbedömningar.

Arbetssätt

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och uthållighet för att stabilisera individen och visa på strategier för att bättre hantera sin problematik. Med hjälp av ADL-träning, social färdighetsträning och tydliggörande pedagogik stöttar vi den boende i att stegvis uppnå ett så självständigt liv som möjligt.
Vi vill möta personen där den befinner sig just nu och förstärka hens framsteg. Arbetet styrs av starkt individanpassade genomförandeplaner där vi löpande identifierar triggers och noga följer upp eventuella sammanbrott.

Ett omvårdnadsteam med psykiatrisjuksköterska, undersköterskor, social- och behandlingspedagoger med tillgång till arbets- och fysioterapeut arbetar med fokus på den boendes delaktig och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar

 

Sysselsättning och aktiviteter

En aktiv vardag är en viktig del av livet och stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. På Nyby erbjuder vi schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas en plan för individuella aktiviteter i vardagen, som sedan utvecklas i takt med den boendes utveckling.
I anslutning till boendet finns stora möjligheter till träning och aktiviteter utomhus. Den egna tomten och uteplatsen inbjudet till odling och trädgårdsskötsel.

Personal

Vi har en hög personaltäthet för att kunna hantera utmanande placeringar. Boendet är bemannat dygnet runt, med en vaken natt. Personalstyrkan anpassas utifrån de boendes behov och om behov uppkommer av ytterligare bemanning på natten står vi beredda att lösa det.
Vår omvårdnadspersonal utgörs av socialpedagog, behandlingspedagog, specialistutbildade undersköterskor i psykiatri och undersköterskor. Dessutom har vi tillgång till de specialister som finns inom Humana på anda verksamheter.

Adress

Ängelholmsvägen 83, 312 96 Laholm

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21-65 år
 2. Kommun:
  Laholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Ole Minler

verksamhetschef

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator