Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21-65 år
 2. Kommun:
  Laholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Neuroser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Svag begåvning
 • Psykisk ohälsa
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Normbrytande beteende
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Laholm, Halland

Nyby Särskilt boende

Öppnar april 2023. Vi tar emot mycket vårdkrävande personer med psykiatrisk problematik, ofta med ett problemskapande beteende. Vi erbjuder heldygnsvård, hög personaltäthet och individuella insatser i en liten verksamhet som erbjuder lugn, trygghet och kontinuitet. Vi strävar efter ett alkohol- och drogfritt boende.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21-65 år
 2. Kommun:
  Laholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Neuroser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Svag begåvning
 • Psykisk ohälsa
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Normbrytande beteende
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Lokaler

På Nyby erbjuds ett särskilt boende i fräscha lägenheter om 2 rum och kök i öppen planlösning. I lägenheterna finns ett badrum med tvätt och torktumlare. Varje lägenhet har en egen uteplats. Lägenheterna erbjuds fullt utrustade men det finns även möjlighet att möblera själv om det önskemålet finns. I huset finns ett stort gemensamt kök och ett gemensamt vardagsrum. Verksamheten är i ett plan och är handikappanpassat.

Målgrupp

Vi välkomnar mycket vårdkrävande personer 21-65 år, ofta med ett problemskapande beteende. Det är inte ovanligt att de har bott på flera andra boenden tidigare. Ofta har de haft svårt att förhålla till sig större boendegrupper och är i behov av ett mindre sammanhang med hög personaltäthet och kontinuitet.
Vi tar placeringar enligt SoL, ÖPT och ÖRV. Vi erbjuder även olika funktionsbedömningar.

Arbetssätt

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande, uthållighet och ett tillåtande, icke-dömande förhållningssätt för att stabilisera individen och visa på strategier för att bättre hantera sin problematik. Med hjälp av ADL-träning, social färdighetsträning och tydliggörande pedagogik stöttar vi den boende i att stegvis uppnå ett så självständigt liv som möjligt.
Vi vill möta personen där den befinner sig just nu och förstärka hens framsteg. Arbetet styrs av starkt individanpassade genomförandeplaner där vi löpande identifierar triggers och noga följer upp eventuella sammanbrott.

Ett omvårdnadsteam med sjuksköterskor, undersköterskor, socialpedagoger, behandlingspedagoger, arbetsterapeut arbetar med fokus på den boendes delaktig och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar

 

Visa mer

Sysselsättning och aktiviteter

En aktiv vardag är en viktig del av livet och stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. På Nyby erbjuder vi schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas en plan för individuella aktiviteter i vardagen, som sedan utvecklas i takt med den boendes utveckling.
I anslutning till boendet finns stora möjligheter till träning och aktiviteter utomhus. Den egna tomten och uteplatsen inbjudet till odling och trädgårdsskötsel.

Personal

Vi har en hög personaltäthet för att kunna hantera utmanande placeringar. Boendet är bemannat dygnet runt, med en vaken natt. Personalstyrkan anpassas utifrån de boendes behov och om behov uppkommer av ytterligare bemanning på natten står vi beredda att lösa det.
Vår omvårdnadspersonal utgörs av socialpedagog, behandlingspedagog, specialistutbildade undersköterskor i psykiatri och undersköterskor. Dessutom har vi tillgång till de specialister som finns inom Humana på anda verksamheter.

Adress

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21-65 år
 2. Kommun:
  Laholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB

Placeringsförfrågan

Ole Minler

verksamhetschef

Adress