Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A house with trees in the background

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Gotland
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  17
 5. Bolag:
  Nygårds Vård Gotland
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Svag begåvning
 • Psykisk ohälsa
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Integrationssvårigheter
 • Utagerande beteende
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • CFT - Compassion Focused Therapy
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Studio III
 • Mindfulness
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Massage
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Gotland

Nygårds Vård Särskilt boende

Vi erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning ett långsiktigt boende med anpassad omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Här ges möjlighet till ett aktivt liv, en meningsfull vardag och en känsla av sammanhang. Vi lägger extra vikt vid aktivitet och hälsosam kost.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Gotland
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  17
 5. Bolag:
  Nygårds Vård Gotland

Telefonnummer till enheten

Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Svag begåvning
 • Psykisk ohälsa
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Integrationssvårigheter
 • Utagerande beteende
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • CFT - Compassion Focused Therapy
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Studio III
 • Mindfulness
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Massage
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1
 • A house with trees in the background
 • A house in the middle of a road
 • A dining room table
 • A house that is parked on the side of a road
 • A house that is parked on the side of a road
 • A tree in front of a house
 • A house on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A path with trees on the side of a house
 • A house with trees in the background
 • A house in the middle of a road
 • A dining room table
 • A house that is parked on the side of a road
 • A house that is parked on the side of a road
 • A tree in front of a house
 • A house on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A path with trees on the side of a house

Lokaler

Nygårds Vård är beläget i en lugn och lantlig miljö på sydöstra delen av Gotland, cirka 5 mil från Visby. Boendet är omgivet av vacker natur och rofyllda strövområden, och fina havsstränder finns bara en kort biltur bort.

Här bor man i egna, moderna lägenheter i ett enplans radhus. Varje lägenhet består av kök, badrum och sovrum/vardagsrum samt en uteplats.

Husdjur är välkomna hos oss.

Vi strävar efter ett alkohol- och drogfritt boende.

Målgrupp

På Nygårds Vårds särskilda boende bor vuxna med varierande psykiska funktionsnedsättningar

Vi tar placeringar enligt SoL, ÖPT, ÖRV och LRV.

Arbetssätt

Nygårds Vård är ett långsiktigt boende med anpassad omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Här ges möjlighet till ett aktivt liv och en meningsfull vardag, med en hög grad av delaktighet och känsla av sammanhang. 

Vi arbetar tillsammans med de boende utifrån deras egna styrkor. Den som bor hos oss ska få leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån förmåga, önskemål och behov. 

Det är viktigt att stötta de boende i att få vardagen att fungera, med rutiner, mat och medicin, men också att bygga relationer och förtroende. Vi ser varje människa och lär oss vad är de för personer och vad tycker de om att göra. 

Den som bor här erbjuds extra fokus på näringsrik och hälsosam mat i lagom portioner i kombination med ökad rörelse. Till exempel anstränger vi oss att hålla fasta mattider och erbjuder generöst med nyttiga alternativ som frukt och grönsaker 

Eftersom psykisk hälsa är centralt för de boende jobbar vi med beprövade metoder för att hantera ångest. Andra metoder vi utgår från är motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande (LAB). 

Utflykter och vistelser utanför Nygårds är en del av den sociala träningen och värdefullt även för kontakterna med anhöriga och vänner. 

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar. 

Insatserna läggs upp och dokumenteras enligt IBIC. 

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar. Våra sjuksköterskor leder arbetet med planering, bedömningar och läkemedelshantering. Vi samarbetar med socialtjänst, Psykiatriska kliniken i Visby, tandvårdsenheter och primärvård. Humans interna resurser är också tillgängliga, till exempel vid situationer med återfall i tidigare missbruk där den boende tas emot hos våra rehabiliteringsspecialister för att sedan kunna komma tillbaka. 

Visa mer

Sysselsättning och aktiviteter

Här är det lätt att vara aktiv – Gotland är fullt av historia och kultur, och extra mycket händer under turistsäsongen.

Vi ser till att det alltid finns sysselsättning utifrån önskemål och förmåga hos den boende. I personalen finns en person med ansvar att samordna sysselsättning och aktiviteter så att de blir omväxlande och stimulerande.

Tillsammans med personalen gör den boende ett veckoschema. Det kan innefatta vardagliga rutiner som till exempel städ- och tvättdagar, ärenden till bank samt tandläkar- och läkarbesök, men också sysselsättning eller arbetsträning utanför verksamheten, social träning och utbildning. Varje morgon har vi ett möte med boende och personal där vi går igenom dagen, och på fredagar utvärderar vi tillsammans hur veckan har varit.

Vi erbjuder olika stående aktiviteter under veckan. Eftersom hälsa och välmående är en stor del av vår omvårdnad besöker vi ett gym flera gånger i veckan. Vi ordnar även till exempel yoga, mindfulness och besök i sim- eller bowlinghallen. Att ta sig runt med side by side-cykel har blivit populärt.

Vistelser utanför Nygårds är en del av den sociala träningen och viktiga även för kontakterna med anhöriga och vänner. Vi anordnar utflykter och resor, både enskilt och i grupp.

Pyssel är populärt hos både boende och personal här på Nygårds. Det handlar ofta om färg och form, men också om till exempel bakning och sällskapsspel.

Tradition och högtider är viktigt på Nygårds och vi uppmärksammar alla helgdagar och födelsedagar.

Två gånger per termin håller vi strukturerade boråd – ett forum där alla kan komma med synpunkter, förslag och funderingar.

Visa mer

Personal

Personal finns tillgänglig dygnet runt, på natten i form av en vaken och en sovande jour. 

Omvårdnadspersonalen är indelad i två team, där en sjuksköterska har övergripande omvårdnadsansvar. I övrigt ingår socialpedagoger, undersköterskor och skötare samt specialistsjuksköterskor med inriktning på psykiatrisk omvårdnad.  

Vi har ett nära samarbete med Region Gotland där nyckelpersoner från vår verksamhet deltar på nätverksträffar för utbildning och vägledning. Fortbildning sker även genom program inom Humana Academy. Vi sprider lärandet systematisk genom personalhandledning och teammöten för kontaktpersonal. 

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Gotland
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  17
 5. Bolag:
  Nygårds Vård Gotland

Placeringsförfrågan

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Telefonnummer till enheten