Hem

Kontaktuppgifter

A house with trees in the background

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Gotland
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  17
 5. Bolag:
  Nygårds Vård Gotland, 556417-0511
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • CFT - Compassion Focused Therapy
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Mindfulness
 • Studio III
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Massage
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Gotland

Nygårds Vård Särskilt boende

Vi erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning ett långsiktigt boende med anpassad omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Här ges möjlighet till ett aktivt liv, en meningsfull vardag och en känsla av sammanhang. Vi lägger extra vikt vid aktivitet och hälsosam kost.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Gotland
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  17
 5. Bolag:
  Nygårds Vård Gotland, 556417-0511
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • CFT - Compassion Focused Therapy
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Mindfulness
 • Studio III
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Massage
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1
 • A house with trees in the background
 • A house in the middle of a road
 • A house that is parked on the side of a road
 • A tree in front of a house
 • A house on the side of a road
 • A path with trees on the side of a house
 • Rum med grå säng
 • Vardagsrum med grå soffa och svart matbord
 • Vardagsrum med grå soffa
 • rum med grå säng och soffa
 • Vardagsrum med grå soffa
 • Kök med vita väggar
 • Vardagsrum med grå soffa
 • Vitt hus och en asfaltsväg
 • A house with trees in the background
 • A house in the middle of a road
 • A house that is parked on the side of a road
 • A tree in front of a house
 • A house on the side of a road
 • A path with trees on the side of a house
 • Rum med grå säng
 • Vardagsrum med grå soffa och svart matbord
 • Vardagsrum med grå soffa
 • rum med grå säng och soffa
 • Vardagsrum med grå soffa
 • Kök med vita väggar
 • Vardagsrum med grå soffa
 • Vitt hus och en asfaltsväg

Lokaler

Nygårds Vård är beläget i en lugn och lantlig miljö på sydöstra delen av Gotland, cirka 5 mil från Visby. Boendet är omgivet av vacker natur och rofyllda strövområden, fina havsstränder finns bara en kort biltur bort.

Här bor man i egna, moderna lägenheter i enplans radhus. Varje lägenhet består av kök, badrum och sovrum/vardagsrum samt en uteplats.

Nygårds Vård är ett alkohol- och drogfritt boende.

Målgrupp

På Nygårds Vårds särskilda boende bor vuxna med varierande psykiska funktionsnedsättningar.

Placering sker enligt SoL, ÖPT, ÖRV och LRV. Vi har RAM-avtal med flera regioner men vi har även individuella avtal.

 

Arbetssätt

Nygårds Vård är ett långsiktigt boende med anpassad omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Här ges möjlighet till ett aktivt liv och en meningsfull vardag med delaktighet och en känsla av sammanhang, KASAM.
Den som bor hos oss ska få stöd i att leva så självständigt som möjligt utifrån behov, förmåga och önskemål.

Vi stödjer de boende i att få vardagen att fungera, med rutiner, mat och medicin, men också med att bygga relationer och tillit.

Vi utformar genomförandeplaner baserat på IBIC (Individens Behov I Centrum). Även insatser planeras och dokumenteras enligt IBIC.

Eftersom psykisk hälsa är centralt för de boende jobbar vi med evidensbaserade metoder som till exempel motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande (LAB).

Vi arbetar utifrån miljöterapeutiska metoder så utflykter och vistelser utanför Nygårds Vård blir en del av den sociala träningen. Det är även värdefullt för kontakterna ute i samhället.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten.

Hälsa och sjukvård

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar. Vi samarbetar med socialtjänst, Psykiatriska kliniken i Visby och andra kliniker utanför regionen, tandvårdsenheter och primärvården m.m. Vi har även en massageterapeut.

Nygårds Vård har en hälsoskola med träffar där de boende får hälsocoachning både i grupp och individuellt.

Sysselsättning och aktiviteter

Gotland är fullt av historia, natur och kultur, och extra mycket händer förstås under turistsäsongen.

Vi ser till att det alltid finns sysselsättning utifrån önskemål, förmåga och genomförandeplan i både stort och smått. Det kan vara en kort utflykt med kaffekorg till våra fina stränder eller en övernattning i någon stugby. I personalen finns en aktivitetsledare.

Tillsammans med personalen gör den boende ett veckoschema. Det kan innefatta vardagliga rutiner både i hemmet och utanför, som till exempel stöd och skjuts till aktiviteter, arbetsträning, utbildning eller olika ärenden. Varje morgon har vi ett möte med boende och personal där vi går igenom dagen och på fredagar utvärderar vi tillsammans hur veckan har varit.

Eftersom hälsa och välmående är en stor del av vår omvårdnad erbjuder vi olika stående aktiviteter under veckan som till exempel gym, vattengymnastik, yoga, mindfulness, massage och besök i bowlinghallen. Att ta sig runt med Nygårds Vårds “side by side-cykel" har blivit populärt. Vi arbetar också mycket med färg, form och musik och de som vill hjälpa till i köket med till exempel måltidsförberedelser eller bakning. Under vår och sommaren kan man även hjälpa till i trädgårdsgruppen som håller vår utemiljö fin att vistas i.

Vi uppmärksammar alla helgdagar och födelsedagar och årets traditioner är viktiga.
Fyra gånger per år har vi strukturerade boråd – ett forum där alla är delaktiga och kommer med synpunkter och förslag som sedan genomförs i verksamheten.

Personal

Personal finns tillgänglig dygnet runt, på natten i form av en vaken och en sovande jour.

Vi arbetar med kontaktmannaskap i team med sjuksköterska där en sjuksköterska har övergripande omvårdnadsansvar. Våra sjuksköterskor leder arbetet med vårdplanering, bedömningar och läkemedelshantering under kontorstid och vi har en sjuksköterskeberedskap under kvällar, nätter och helger. I övrigt ingår socialpedagoger, undersköterskor och mentalskötare samt specialistsjuksköterskor med inriktning på psykiatrisk omvårdnad i personalstyrkan.

Nygårds Vård har ett samarbete med externa utbildare och handledare och nyckelpersoner från vår verksamhet deltar på nätverksträffar för utbildning och vägledning. Fortbildning sker även genom program inom Humana Academy. Vi sprider lärandet systematisk genom personalhandledning och teammöten för kontaktpersonal.

Välkommen!

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Gotland
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  17
 5. Bolag:
  Nygårds Vård Gotland, 556417-0511

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Monica Nord Jansson

Biträdande verksamhetschef