Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Oasen

Till Oasen kommer barn som haft det trassligt och svårt på olika sätt. Det kan handla om en skolgång som inte fungerat, samspelssvårigheter, riskfyllda och svårhanterliga beteenden och att barnet mår dåligt, ofta en blandning av dessa.

 1. Bolag
  Oasen HVB och Skola
 2. Kommun
  Aneby
 3. Ålder
  7-16
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  24
 6. Placeringsform
  HVB och skola

Gården Karlsborg
Gunnarstorp, Aneby
Telefon: 0733-95 12 06
Fax: 0380-472 38

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Autismspektrum
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Utredningsplacering
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Götaland
 • Östra Götaland
Län
 • Jönköping
Metod och insats
 • BBIC
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • DBT
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
 • Tillstånd Skolverket
Bolag
 • Oasen HVB och Skola
Övrigt
 • KFSK

Om oss

Orsaker kan vara att barnet har egna bekymmer som exempelvis en eller flera neuropsykiatriska diagnoser eller att barnet har vuxit upp i en miljö som inte matchat barnets behov av utvecklingsstöd, trygghet och känslomässig omsorg. Kring barnet finns det andra som är oroliga eller som inte mäktar med för tillfället.

Under tiden på Oasen erbjuds barnet en miljö med trygga vuxna som arbetar med att skapa relation med barnet samt ge verktyg att hantera känslor, reaktioner och relationer. Varje barn har en individuell planering som tillsammans med verksamhetens gemensamma rutiner skapar ett förutsägbart sammanhang.

Utrednings- och behandlingsarbetet utformas utifrån barnets individuella behov. Vi har lång erfarenhet av att utföra sociala utredningar, socionomer ansvarar för att dessa formas utifrån BBIC-struktur. Neuropsykiatriska utredningar genomförs av psykolog i nära samarbete med barnpsykiater. Hos oss finns möjlighet att göra riskbedömningar för barn och ungdomar kring risk för återfall i sexuella beteendeproblem, detta enligt ERASOR och AR-RSBP (0-12år)

Lågaffektivt bemötande, Traumamedveten omsorg och Tydliggörande Pedagogik är grundläggande förhållningssätt och verktyg.

Andra metoder som erbjuds på Oasen är:

 • Färdighetsträning enligt DBT (känsloreglering, sociala färdigheter och medveten närvaro)
 • MI – motiverande samtal
 • SKÖLDIS - gruppbehandling för barn med sexuella riskbeteenden
 • Individuell övergreppspecifik behandling

Vi har en egen skola på samma område som boendet. Skolan bedriver skolundervisning med grundskola, grundsärskola och förskoleklass, samtliga med tillstånd från Skolverket.

Utöver svenska talas även engelska, tyska, bosniska och arabiska. Tolk kan ordnas vid behov.

Kontakta oss

Sara Nensén Enhetschef Östra/Stugan
Elias Ceylan Enhetschef Västra/Villan

Placeringsförfrågan