Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

K Rehab Odengatan

Ett HVB-hem för vuxna 18-40 år som är motiverade till en livsstilsförändring men som behöver stöd för att klara ett fungerande liv i eget boende.

 1. Bolag
  K REHAB
 2. Kommun
  Sandviken
 3. Ålder
  18 - 40
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  9 + 1stödboendeplats
 6. Placeringsform
  HVB

Odengatan 26
Sandviken
Tel: 070-344 59 02
Fax: 010-458 61 45

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • ADDIS
 • ADL
 • CRA
 • Metadon-behandling
 • Mindfulness
 • Kriminalitet som livsstil
 • MET
 • KBT
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI - motiverande samtal
 • Ångestskola
 • Återfallsprevention
 • ACRA
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • K REHAB

Om oss

Odengatan är ett kollektivt boende vilket innebär att klienten bor i eget rum i ett stort och trivsamt hus tillsammans med andra. Vi äter gemensamma måltider, städar tillsammans och sköter om utomhusmiljön. Vi lägger stor vikt vid att stödja klienten till att få en fungerade dygnsrytm, sunda kostvanor och regelbunden motion. På Odengatan ser vi vardagliga rutiner och aktiviteter som en viktig grund i behandlingen och förändringsarbetet. För att trivas vill vi att man har en önskan om en livsstilsförändring och en vilja till att leva ett liv utan droger.

Det klienten kan förvänta sig av oss på Odengatan är att få ett respektfullt bemötande och mötas av nyfikenhet på klientens styrkor och utmaningar. Vi lägger stor vikt vid klientens känsla av trygghet och omsorg. Klienten tilldelas en kontaktperson som finns med under hela placeringstiden. Klienten får varje vecka ett individuellt planerat veckoschema som upprättas tillsammans med klienten utifrån dennes specifika behov och önskemål. Vår målsättning är att medverka till att klienten under trygga former ska få träna och förbereda sig för ett självständigt boende och liv.

Se en kort film om Odengatan

Behandling

Grunden i vårt förhållningssätt bygger på MI (Motiverande intervjuer). Vi har vår bas i KBT (Kognitiv beteendeterapi) och erbjuder strukturerade program i form av CRA/A-CRA (Community Reinforcement Approach) ÅP (Återfallsprevention) och MET (Motivational Enhancement Therapy).

Vi erbjuder missbruksbehandling i grupp och individuellt. Våra grupper är temabaserade och exempel på teman är: ”skuld och skam”, ”relationer”, ”sorg” och ”känslor”. Vi upprättar en individuellt anpassad behandlingsplan utifrån klientens specifika behov och målsättning.

Hälso- och sjukvård / Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)

Vi har sjuksköterska på plats två dagar i veckan och tillgång till sjuksköterskejour dygnet runt. Vi har tillgång till läkare (psykiatriker) som rondar en gång i månaden. Hos oss är det möjligt att inleda en substitutionsbehandling, förutsatt att det finns ett samarbete med en LARO-mottagning. För personer som redan ingår i substitutionsprogram erbjuder vi fortsatt medicinering.

Eftervård / Utslussning

Vi erbjuder webbaserade stödsamtal efter utskrivning. Detta planeras i samråd med uppdragsgivare.
Odengatan erbjuder eftervård från 21 år i form av tillfälligt boende i lägenhet. I lägenheten får klienten möjlighet att träna på att sköta ett hem och hushåll. Klienten får med stöd av personal från Odengatan förberedas inför framtiden. Personal från Odengatan har regelbunden tillsyn, erbjuder stödsamtal och stödjer klienten i frågor gällande myndighetskontakt, ekonomi, boende och sysselsättning.

Utifrån uppdragsgivarens och klientens gemensamma önskemål och krav skräddarsyr vi tillsammans en hållbar utslussning. Till detta boende kan även öppenvårdsinsatser via Cureum kopplas på utifrån klientens individuella behov. Det finns även möjlighet att placeras direkt i stödboendelägenhet efter matchning och bedömning.

Aktiviteter

Vi har tillgång till gym, pingis och badhus. Vi har nära till vackra friluftsområden och sjöar. Vi erbjuder grupper i mindfulness. På helgerna spelar vi biljard, padel, bowlar, går på bio, åker go-cart mm.

Vi erbjuder:

 • Missbruksbehandling i grupp
 • Individuella samtal med kontaktperson
 • Individuella samtal med terapeut
 • Samtal med steg 1 terapeut
 • Social färdighetsträning - hur du hanterar med- och motgångar, skapar och bevarar sunda relationer
 • ADL (Aktiviteter i dagliga livet) - träna för att klara ett eget boende
 • ADDIS-kartläggning (Alkohol Drog Diagnos Instrument)
 • Medicinhantering och uppföljning av sjuksköterska
 • Möjlighet till utslussning i lägenhet
 • Möjlighet till kontakt med psykiater
 • Möjlighet till insättning och fortsatt LARO-behandling i samverkan med förskrivande beroendemottagning
 • Ångestskola
 • Kriminalitet som livsstil
 • MRT (Moral Reconation Theraphy) - ett manualbaserat strukturerat behandlingsprogram för kriminalitet och tillhandahåller en helhetslösning för att möta och behandla kriminalitet.
 • Skattningar: SCL-90, IDS-100, HAD, AUDIT, DUDIT, DUDIT-E, ASRS

Vi stöttar klienten och samarbetar med aktuella samhällsaktörer; sjukvård, arbetsförmedling, försäkringskassa, kriminalvård, budget- och skuldrådgivare och polis. Vi stödjer klienten i bostadsfrågor. Vid en placering på Odengatan finns möjlighet till skolgång i kommunal skola.

Utöver svenska talar vi även engelska, kurmanjani, turkiska, finska, arabiska och sorani.

Placeringsförfrågan

Mårten Johansson Placeringskoordinator

Vänligen ring 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

Se vår presentationsfilm

I den här filmen berättar vår personal om hur vi jobbar på K Rehab Odengatan. Filmen är tre minuter lång

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Om samsjuklighet

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.