K Rehab Odengatan

Ett HVB-hem för vuxna 18-40 år som är motiverade till en livsstilsförändring men som behöver stöd för att klara ett fungerande liv i eget boende.

 1. Bolag
  K REHAB
 2. Kommun
  Sandviken
 3. Ålder
  18 - 40
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  9
 6. Placeringsform
  HVB

Odengatan 26
Sandviken
Tel: 070-344 59 02
Fax: 010-458 61 45

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • ADDIS
 • ADL
 • CRA
 • Metadon-behandling
 • Mindfulness
 • Kriminalitet som livsstil
 • MET
 • KBT
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI - motiverande samtal
 • Ångestskola
 • Återfallsprevention
 • ACRA
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • ÖPT
 • ÖRV
 • Plac enl HSL
Bolag
 • K REHAB

Om oss

Odengatan är ett kollektivt boende vilket innebär att du bor i eget rum i ett stort och trivsamt hus tillsammans med andra. Under den tid du bor hos oss vill vi att du ser på det som ditt hem där vi äter mat, sköter om tomten och städar tillsammans. Vi ser vardagliga rutiner och aktiviteter som en del av behandlingen och förändringsarbetet.

Du får träna och förbereda dig för ett så självständigt liv som möjligt. Vi har vår grund i KBT (CRA, ÅP, MET) och arbetar med motiverande samtal och missbruksbehandling i grupp.

Vi erbjuder ett HVB där du har möjlighet att utvecklas med insatser som kännetecknas av pedagogiska, sociala och utåtriktade aktiviteter.

Hos oss är det möjligt att inleda en substitutionsbehandling, förutsatt att det finns ett samarbete med en LARO-mottagning. För personer som redan ingår i substitutionsprogram erbjuder vi fortsatt medicinering.

Vi erbjuder:

 • Missbruksbehandling i grupp
 • Motiverande samtal
 • Social färdighetsträning - hur du hanterar med- och motgångar, skapar och bevarar sunda relationer
 • ADL - träna för att klara ett eget boende
 • ADDIS (Alkohol Drog Diagnos Instrument)
 • Personal dygnet runt med sovande jour
 • Medicinhantering och uppföljning av sjuksköterska
 • Möjlighet till samtalsterapi med KBT-terapeut
 • Möjlighet till kontakt med psykiater vid behov
 • Möjlighet till insättning och fortsatt LARO-behandling i samverkan med förskrivande beroendemottagning
 • Ångestskola
 • Kriminalitet som livsstil
 • MRT, Moral reconation theraphy - ett manualbaserat strukturerat behandlingsprogram för kriminalitet och tillhandahåller en helhetslösning för att möta och behandla kriminalitet.
 • Skattningar: SCL-90, IDS-100, HAD, AUDIT, DUDIT, DUDIT-E, ASRS

Vi vill att du ska ha en önskan om en livsstilsförändring, att leva utan droger och att lära dig nya färdigheter. Vi vill också att du önskar ha en dygnsrytm där du sover på natten och är vaken på dagen. Vi vill att du är delaktig i de insatser som erbjuds och att du vill vara med i att sköta om vårt boende för din och allas trivsel.

Det du kan förvänta dig av oss på Odengatan är bland annat att du får ett respektfullt bemötande och att det finns en nyfikenhet på dina styrkor och dina utmaningar. Vi gör också en planering utifrån vårt grundschema tillsammans med dig utifrån dina specifika behov och önskemål.
Vi stödjer dig i kontakten med olika samhällsaktörer, t.ex. arbetsförmedling, försäkringskassa, budget- och skuldrådgivare, stöttning hur du söker bostad.
Vi har också möjlighet att hjälpa dig att kombinera din vistelse hos oss med kommunal skola. Vi kommer också att stötta och motivera dig de dagar det känns motigt samt uppmärksamma de framsteg du gör.

Utöver svenska talar vi även Engelska, Kurmanjani, Turkiska, Sorani, Finska samt Arabisktalade köksbiträde på dagtid.

Samspel är viktiga delar i förändringsarbetet och vi lägger stor vikt vid den placerades känsla av trygghet och omsorg.

Se en kort film om Odengatan

Placeringsförfrågan

Barbro Altberg Placeringskoordinator

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

Se vår presentationsfilm

I den här filmen ser du vår behandlingsansvarig Annah berätta lite om hur vi jobbar på K Rehab Odengatan. Filmen är tre minuter lång.

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Om samsjuklighet

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.