Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
Two people sitting at a table.

Fakta

 1. Målgrupp:
  0-21
 2. Kommun:
  Stockholm, Kristianstad, Lund och Göteborg
 3. Boendeform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Off.Clinic
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Tourettes syndrom
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Övergreppsproblematik
Övrigt
 • Öppenvård
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • BBIC
 • ART
 • DBT
 • KBT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 4 – Öppenvård och dagverksamhet
Bolag
 • Off.Clinic

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Off.Clinic Öppenvård

Vi arbetar specialiserat med sexuell övergreppsproblematik. Vi vänder oss till hela Sverige och erbjuder enstaka eller integrerade insatser för enskilda eller hela familjer.

Fakta

 1. Målgrupp:
  0-21
 2. Kommun:
  Stockholm, Kristianstad, Lund och Göteborg
 3. Boendeform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Off.Clinic
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Tourettes syndrom
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Övergreppsproblematik
Övrigt
 • Öppenvård
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • BBIC
 • ART
 • DBT
 • KBT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 4 – Öppenvård och dagverksamhet
Bolag
 • Off.Clinic

Om oss

Arbetet bedrivs antingen i vår öppenvård eller i vår slutenvård. vi utreder och behandlar barn och unga med sexuella beteendeproblem, trauma och/eller riskfyllda sexuella beteenden.

I öppenvård arbetar vi med att utreda och behandla:

 • barn och ungdomar som har sexualiserade beteenden eller som har förgripit sig sexuellt
 • barn och ungdomar som har varit utsatta för sexuella övergrepp
 • föräldrar och nätverk

Vi har en välutbildad och erfaren personalgrupp. Vi har arbetat med barn och ungdomar som begår sexuella övergrepp eller har varit utsatta för sexuella övergrepp sedan 1995. Arbetet bygger på det som är verksamt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, bland annat KBT (Kognitiv BeteendeTerapi)och DBT inslag (Dialektisk BeteendeTerapi).

Personalgruppen har adekvat högskoleutbildning och minst steg 1 i psykoterapi. Alla har utbildning inom trauma och sexuella övergrepp.

De flesta ungdomar med sexuella beteendeproblem kan behandlas i öppenvård.

Vi använder:

 • övergreppsspecifik behandling
 • traumabehandling

Målet med behandlingen är att få unga människor som har sexuella problembeteenden att:

 • inse sina svårigheter
 • ta ansvar för sitt problem
 • förstå de samverkande faktorerna bakom problembeteendet
 • uppfatta risksignaler
 • kontrollera sitt beteende
 • utöva en sund sexualitet samt få det nära nätverket att förstå ungdomens problem så att nätverket kan skydda mot nya övergrepp samt stödja till ett återfallsfritt liv

Om en ungdom har omfattande funktionshinder är arbetet och målsättningen mera riktade mot nätverket.

Off.Clinic ingår i nationella och internationella nätverk i syfte att bevaka forskning och behandlingsmetoder på området sexuella övergrepp.

Vår filosofi är att:

 • Utgångspunkten för vårt arbete är alltid att förhindra nya övergrepp
 • Allt vårt arbete bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
 • En övergreppsfokuserad utredning är nödvändig för att den som utsatt och den utsatta ska få rätt behandling

Forskning visar att rätt insatser för den som utsätter andra kan leda till ett återfallsfritt liv.

Visa mer

Fakta

 1. Målgrupp:
  0-21
 2. Kommun:
  Stockholm, Kristianstad, Lund och Göteborg
 3. Boendeform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Off.Clinic