Off.Clinic Öppenvård

Vi arbetar specialiserat med sexuell övergreppsproblematik. Vi vänder oss till hela Sverige och erbjuder enstaka eller integrerade insatser för enskilda eller hela familjer.

 1. Bolag
  Off.Clinic
 2. Kommun
  Kristianstad, Lund och Göteborg
 3. Ålder
  0-25
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  n/a
 6. Placeringsform
  Öppenvård

Kristianstad
Christian den IV:s gata 1
Öppna karta

Lund
Kalkstensgatan 2
Öppna karta

Göteborg 
Reningsverksgatan 6
Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Tourettes syndrom
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Övergreppsproblematik
Övrigt
 • Öppenvård
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • DBT
 • KBT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 4 – Öppenvård och dagverksamhet
Bolag
 • Off.Clinic
En ung tjej med långt brunt hår

Om oss

Arbetet bedrivs antingen i vår öppenvård eller i vår slutenvård. Vi utreder och behandlar både offer och förövare, både pojkar och flickor, oavsett funktionshinder

I öppenvård arbetar vi med att utreda och behandla:

 • barn och ungdomar som har sexualiserade beteenden eller som har förgripit sig sexuellt
 • barn och ungdomar som har varit utsatta för sexuella övergrepp
 • föräldrar och nätverk

Vi har en välutbildad och erfaren personalgrupp. Vi har arbetat med barn och ungdomar som begår sexuella övergrepp eller har varit utsatta för sexuella övergrepp sedan 1995. Arbetet bygger på det som är verksamt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, bland annat KBT (Kognitiv BeteendeTerapi)och DBT (Dialektisk BeteendeTerapi).

Personalgruppen består av socionomer, psykologer och beteendeterapeuter. Flera har utbildning i KBT, familjeterapi och sexologi. Hela personalgruppen genomgår en utbildning i DBT .

De flesta ungdomar med sexuella beteendeproblem kan behandlas i öppenvård.

Ungdomar från hela landet kan komma akut eller planerat. De kan vara placerade för kortare eller längre tid. Placeringen kan gälla skydd, utredning och behandling. Även ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder är välkomna.

Vi bygger arbetet på det som är verksamt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Behandlingen bedrivs i trivsamma, ändamålsenliga lokaler i en salutogen anda.

Vi använder:

 • övergreppsspecifik behandling i grupp och individuellt
 • beteendeterapi
 • färdighetsträning DBT
 • sex- och samlevnadsundervisning
 • stil- och charmskola
 • eventuell ilskekontroll
 • eventuell traumabehandling
 • familjebehandling

Målet med behandlingen är att få unga människor som har sexuella problembeteenden att:

 • inse sina svårigheter
 • ta ansvar för sitt problem
 • förstå de samverkande faktorerna bakom problembeteendet
 • uppfatta risksignaler
 • kontrollera sitt beteende
 • utöva en sund sexualitet samt få det nära nätverket att förstå ungdomens problem så att nätverket kan skydda mot nya övergrepp samt stödja till ett återfallsfritt liv

Om en ungdom har omfattande funktionshinder är arbetet och målsättningen mera riktade mot nätverket.

Off.Clinic ingår i nationella och internationella nätverk i syfte att bevaka forskning och behandlingsmetoder på området sexuella övergrepp.

Vår filosofi är att:

 • Utgångspunkten för vårt arbete är alltid att förhindra nya övergrepp
 • Allt vårt arbete bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
 • En övergreppsfokuserad utredning är nödvändig för att offer och förövare skall få rätt behandling
 • En övergripande och samlad insats undviker extraarbete för professionella och förödmjukelser för klienter samt försvårar återfall för förövare.

Forskning visar att rätt insatser för en förövare kan leda till ett återfallsfritt liv.

Placeringsförfrågan

Kontakta i första hand verksamhetsansvarig, kontaktuppgifter ovan.

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

Skicka förfrågan via formulär