Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Prästgården

På Prästgården arbetar vi efter Rädda Barnens metod BUSA, en behandlingsmodell för unga sexualförövare och deras offer.

 1. Bolag
  HVB Lappetorp
 2. Kommun
  Nyköping
 3. Ålder
  12-19
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB och Skola

Stockholmsvägen 32
Tystberga
Telefon: 0155-49 90 20
Fax: 0155-26 00 49

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Inlärningssvårigheter
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Södermanland
Metod och insats
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
 • Tillstånd Skolverket
Bolag
 • HVB Lappetorp

Om oss

BUSA har följande innehåll:

B - beskriva övergreppen
U - uttrycka känslor
S - säga ifrån/ sätta gränser
A - acceptera/ gå vidare

Att beskriva övergreppen är att göra det verkligt. Sexualförövaren förnekar, bagatelliserar och minimerar. Förhållningssättet är oftast varken adekvat eller funktionellt. Inför sig själv och andra ursäkter han sig för att behålla en självbild han kan uthärda. Behandlaren måste därför i detalj veta hur förövaren utsatt sitt/ sina offer och hur de uttryckt sig om övergreppen. Att beskriva övergreppen i detalj hjälper inte bara förövaren att ta fullt ansvar utan har även en traumabearbetande effekt. Parallellt med skammen kan den unge förövaren vara traumatiserad på grund av det han gjort och dess konsekvenser.

Att uttrycka känslor är en av hörnstenarna i behandlingen. Många som kommer till Prästgården kan inte uttrycka dem och har svårt att identifiera sina egna och andras. Att förstå och uttrycka känslor är helt avgörande för att upprätthålla fungerande sociala kontakter. Dessutom minskar behovet av att agera ut känslorna i destruktiva beteenden såsom självskadebeteenden och våld mot andra. Inte sällan blir ungdomarna arga och utåtagerande när de egentligen är ledsna. Att känna, prata och reflektera kring känslor är en förutsättning för att förstå sig själv och att kunna ta emot behandling. Vi hjälper ungdomarna att uttrycka, prata om och tolka de känslor som finns bakom destruktiva beteenden. Samtalen ökar även den empatiska förmågan.

Att respektera andras gränser, både fysiska och känslomässiga, är ett övergripande tema i behandlingen. Det kan handla om så varierande saker som att identifiera privata ställen på kroppen eller att inte störa när andra ska sova. När man som personal behandlar ungdomar är det viktigt att man i miljöterapin är noga med strukturer och gränser. Tider, överenskommelser och löften måste hållas. Personalen är viktiga referenspersoner och förebilder i denna utveckling. Att acceptera och gå vidare handlar om att inte fastna i skammen. Det är viktigt att den unge förstår de eventuella brister som fanns i hans liv och som kan ha bidragit till hans kränkningar. Målsättningen är att de som får behandling ska kunna gå vidare som vanliga ungdomar med respekt för sig själv och andra.

Behandlingen består av individuella samtal med legitimerad terapeut, individuella samtal under handledning av behandlingspedagoger samt ett metodiskt miljöterapeutiskt arbete. Teman för miljöterapin skräddarsys för varje ungdom.

Den miljöterapeutiska grundsynen har utarbetats för att tillgodose de speciella behoven vid institutionsbehandling, och inom ramen för miljöterapi kan andra metoder integreras. I arbetet på Prästgården har relationsfrågorna en stor, ibland avgörande, betydelse. På Prästgården pratar vi om den bärande relationen, vilket är den del i processen som bär förändringsarbetet framåt. När denna bärande relation är etablerad startar motivations- och förändringsarbetet på allvar.

På Prästgården arbetar vi med manualbaserade samtal enligt en samtalsmodell som tagits fram av psykoterapeut Börje Svensson som heter Tankar som förändrar. Denna modell bygger på samspelet mellan Tanke - Känsla - Handling. Det är en kognitiv manualstyrd modell som avser att belysa ungdomens automatiska tankar samt att ge dem alternativ till hur de kan tolka situationer annorlunda om deras utgångspunkt skulle vara annorlunda. Denna modell innehåller även ett övningsmaterial som ungdomen ska arbeta med i sin vardag vid sidan om samtalen. Dessa samtal kan bedrivas både i grupp eller individuellt beroende på ungdomens sociala mognadsnivå.

Motiverande samtal är en forskningsbaserad samtalsmetod och ett förhållningssätt för kommunikation. Metoden är uppbyggd av ett antal samtalsredskap som syftar till att lyfta fram och öka klientens egen motivation och tro på sin förmåga att klara en förändring.

På Prästgården är personalen utbildad i Connect som är en anknytnings- och utvecklingsbaserad behandlingsmetod som bygger på nio principer. Utifrån principerna ger Connect kognitiva och emotionella verktyg för att förstå, fatta beslut och agera utifrån de ungas svårigheter och behov.

Ungdomen kan komma med önskemål om aktiviteter, som vi försöker tillgodose. Ibland säger vi nej beroende på aktivitetens art. Exempel på aktiviteter som vi säger ja till är fotboll, innebandy, skytte, ridning, styrketräning, brottning, boxning, bowling och musikkurser för olika instrument..

Inom Humana har vi ett antal friskolor där Prästgården samarbetar med Studiero. Studiero är en specialskola för åk 6-9 och de flesta av våra unga går här. Skulle klienten ha en fungerande skolgång och inte är i behov av en förstärkt skolgång, kommer de att gå i en kommunal skola i närområdet. 

Vi talar utöver svenska även engelska och finska.

Friskolan Studiero

Utsluss och eftervård

Vi har i vår verksamhet ett mellanboende som heter Björkbacka.

Det kan vara svårt för pojkar som är sexuella förövare att träna på sociala relationer. Med vänner, familj och andra i deras omgivning. Mellanboendet ger ungdomarna en möjlighet att successivt utöka deras vardag. Dra ner på vårdens trygghet och skydd. Mellanboendet ger möjlighet till egen balans i livet med skola. Praktik eller daglig sysselsättning. Samt en fritid som känns rolig och stimulerande.

Medarbetarna på boendet är en trygghet för ungdomarna. Medarbetarna är kända för dem sedan länge vilket är en förutsättning för deras utveckling.

Beskrivning av mellanboendet

Björkbacka ligger på landsbygden utanför Lästringe, cirka 1 kilometer från allmänna kommunikationer. Målgruppen är ungdomar mellan 17 och 19 år som tidigare varit placerade vid någon av Lappetorps behandlingsenheter. Ungdomar som påbörjar gradvis nedtrappning av skyddsarbetet. Mellanboendet har personal dygnet runt.

Boendet består av två lägenheter i samma hus och en personallägenhet samt gemensamhetsutrymmen. En fristående lägenhet/ torp finns i anslutning till boendet. Lägenheterna är möblerade. Vi arbetar utifrån individens förutsättningar, styrkor och intressen. Målet med boendet på Björkbacka är att träna för eget boende och att bli anställningsbar. Eller gå vidare till studier eller annan daglig sysselsättning.

Arbete, skola och fritid

Nära mellanboendet finns ett rikt friluftsliv med fotboll, paddling, fiske, slalom och ridning. Precis intill finns en fantastisk skog med ett som ger möjlighet till svampplockning och promenader. Till gymnasiet är det 2,5 mil. Gymnasiesärskola finns för de ungdomar som har funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning. Nyköpings gymnasium har lång erfarenhet av att möta och undervisa elever inom gymnasiesärskolan och ett gott samarbete finns med boendet.

Placeringsförfrågan