Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Rengsjö Vårdcenter

Vi erbjuder boende för både vuxna män och kvinnor. Målgruppen är vuxna med en psykiatrisk diagnos med inriktning mot neuropsykiatri, psykoser och somatik.

 1. Bolag
  Rengsjö Vårdcenter
 2. Kommun
  Bollnäs
 3. Ålder
  20 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  21
 6. Placeringsform
  HVB och Särskilt boende

Österböle 9035
821 98 Rengsjö
Telefon: 0278-66 56 20
Fax: 0278-66 55 35

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Demens
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Tourettes syndrom
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • HVB
 • Särskilt boende
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • Tydliggörande pedagogik
 • Massage
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
Bolag
 • Neuropsyk i Bollnäs
 • Rengsjö Vårdcenter

Om oss

Rengsjö vårdcenters framgångsfaktorer är många. Vi har en sammansvetsad personalgrupp med mångårig kompentens inom neuropsykiatri. Personalen arbetar i en strukturerad vardag vilket bidrar att vi kan arbeta individanpassat kring varje klients genomförandeplan. Rengsjö vårdcenters geografiska läge på landet med en stor trädgård bidrar till en lågaffektiv miljö. Uteaktiviteter är en stor del av tillvaron hos oss.

För att tillgodose bredden av klienters diagnoser och utmanade beteende består personalgruppen av undersköterskor, behandlingspedagog, psykiatriker, läkare och sjuksköterska. Vi arbetar alla i ett team med en verksamhetsnära föreståndare vilket leder till att personalen kan vara med och påverka vardagen och vi löser problem fort.

Vi har rum i markplan, alla i närhet av gemensamhetsutrymmen och personal. Vi har även rum på övervåningen för klienter som inte ett behov av avskildhet och passar bättre i mindre sammanhang

Rengsjö vårdcenter har ett kök där all mat tillreds från grunden av utbildade kockar.

På samma område finns "Villa Elli" – Ett aktivitetshus som används för daglig sysselsättning. Aktivering görs utifrån klientens individuella önskemål och förmåga.

Det lågaffektiva förhållningsättet ingår som standard hos oss oavsett placeringsform, HVB eller särskilt boende.  Lågaffektivt bemötande har sin utgångspunkt i klientens rätt att finnas till utifrån sina förutsättningar och omgivningens ansvar för att skapa förutsättningar för detta. Vi kan då minimera problemskapande beteende genom personalens arbetssätt. Alla chefer, undersköterskor och många vikarier är utbildad i Studio III. Studio III har sin utgångspunkt i ett lågaffektivt förhållningssätt, ett förhållningssätt som vi ser säkerställer ett gott bemötande i vardagen. På Rengsjö vårdcenter har vi fyra Studio III ambassadörer som kontinuerligt säkerställer och utbildas i det lågaffektiva förhållningsättet.

HVB

Rengsjö Vårdcenter har även ett HVB-tillstånd.

Om en klient har outredda neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar, kan vi tillgodose en neuropsykiatrisk utredning. Utredningen kan visa om du har en neuropsykiatrisk diagnos, eller en kombination av diagnoser. 

Vi kan även utföra demensutredning. En demensutredning går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med liknande symtom. Om det visar sig att man har en demenssjukdom undersöker läkaren vilken form av demens det rör sig om.

Placeringsförfrågan

Mårten Johansson Placeringskoordinator

Vänligen ring 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Om samsjuklighet

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.