Hem

Kontaktuppgifter

A dirt road in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Män 18-29 år
 2. Kommun:
  Mark
 3. Placeringsform:
  HVB, LVM, LVU
 4. Antal platser:
  12
 5. Bolag:
  Björkviks vårdhem AB, 556257-3575
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Mark, Västra Götalands län

Rydal HVB

Rydal är inriktat på missbruk samt samsjuklighet i form av missbruk och psykisk ohälsa, främst NPF. Även kriminalitet kan förekomma.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Män 18-29 år
 2. Kommun:
  Mark
 3. Placeringsform:
  HVB, LVM, LVU
 4. Antal platser:
  12
 5. Bolag:
  Björkviks vårdhem AB, 556257-3575
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1
 • A dirt road in front of a house
 • A kitchen with a stove top oven
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A kitchen with a dining room table
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room with a large window
 • A bedroom with a bed and a window
 • A view of a living room
 • A restroom with a sink and a window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room with a leather chair
 • A small house in a grassy area with trees in the background
 • A wooden house
 • A house with trees in the background
 • A dirt road in front of a house
 • A kitchen with a stove top oven
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A kitchen with a dining room table
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room with a large window
 • A bedroom with a bed and a window
 • A view of a living room
 • A restroom with a sink and a window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room with a leather chair
 • A small house in a grassy area with trees in the background
 • A wooden house
 • A house with trees in the background

Lokaler

Rydal ligger i natursköna omgivningar i Marks kommun. 15 minuter från Hyssna och Bollebygd. 45 minuter från Göteborg och 25 minuter från Borås. Lokalerna ligger avsides och längs en grusväg. I området finns kuperad terräng med gott om vandringsleder och sjöar.

Lokalerna består av en huvudbyggnad med plats för 7 bostadsrum samt personalutrymme och gemensamhetsutrymmen. Det finns en annan byggnad med plats för 5 bostadsrum och personalutrymmen och kök. Vi har ett nytt gym i en annan byggnad och det finns verkstadslokal. Det finns en till byggnad som kan användas till skapande verksamhet och samtal. Till verksamheten finns även ett stort ridhus med stallplatser som är tomt för närvarande. På den stora tomten finns grill och utemöbler.

Målgrupp

Vi välkomnar unga vuxna, män från 18–29 år med missbruk, substansbrukssyndrom vilket kan förekomma i kombination med psykisk ohälsa, främst med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt att kriminalitet kan förekomma.
Vi tar placeringar enligt SoL, LVM och LVU.

Behandling

Vi erbjuder hög struktur med ett individanpassat behandlingsinnehåll. Arbetet kring behandlingsinnehållet består av individuella samtal och meningsfull sysselsättning. Vårt mål är att hjälpa klienterna hitta rutiner i vardagen och att forma ett liv utan ett missbruk utifrån sina egna förutsättningar. Då verksamheten är relativt liten och ligger avskilt från annat finns goda möjligheter att tillsammans med klienten utarbeta individuella lösningar och anpassat stöd. Ett liv i drogfrihet behöver byggas upp med annat innehåll i vardagen samt att finna nya strategier för att hantera olika situationer. Dessa sociala, praktiska och mentala förmågor behöver tränas på så att en grund för självständigt liv kan läggas. I dialog med klienten arbetar vi med dessa mål.

Vi arbetar med social färdighetsträning tillsammans med personal och andra boende. Vi arbetar motivationshöjande, har en positiv grundsyn på människans förmåga och har ett lågaffektivt bemötande. Utifrån genomförandeplanen och personens behov arbetar vi tillsammans med klient. KBT samtal erbjuds. Vid behov kan såklart andra vårdkontakter upprätthållas.

Målet är att klient skall ha hittat en stabil grund för sitt fortsatta liv, klienten skall ha funnit en vilja att leva drogfritt, ha fått redskap att hantera sig själv och kunskap om sin egna problematik för att kunna hantera det på bästa sätt framåt i livet. Tiden på Humana vill vi skall kunna återspeglas i Humanas ledord för verksamheterna; engagemang, ansvar och glädje. Humana arbetar också med värdegrund om människans lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Inför utslussning görs en plan tillsammans med klient och placerande enhet.

Vi erbjuder:

 • CRA
 • KBT
 • MI
 • B12 (från 2023 efter att personal utbildats)

Personal är utbildade i lågaffektivt bemötande. Regelbunden handledning förekommer. 

Sysselsättning

Vi erbjuder aktiviteter både på dagtid och helger av olika karaktär. Det kan vara bad, gym och promenader. I närområdet finns sjöar och vandringsleder. På helgerna bestämmer man aktiviteter tillsammans i grupp. Verksamheten ligger avskilt men är ändå nära städer som Borås och Göteborg. På plats kan vi erbjuda gym och verksamheten har ett Tv-spel och sällskapsspel. Skapande verksamhet kan erbjudas. Vi har avskilda samtalsrum. Vi har en stor tomt och utemöbler och en stor grill.

Personal

Vi jobbar i team som behandlare. Vi har kontaktpersonsuppdrag kring genomförandeplanerna. Sjuksköterska och läkarkontakter kan finnas tillgänglig för att utifrån varje enskilds förutsättningar lägga grunden till ett självständigt liv.

Personalen har flerårig erfarenhet av målgruppen. Bland utbildningsbakgrunder kan nämnas; ÅP, KBT, Steg 1 familjeterapeut, behandlingsassistent, socionomer med påbyggnadsutbildningar inom mastersprogrammet, alkohol- drogterapeut, socialpedagog, programledarutbildningar.

Adress

Mark, Västra Götalands län

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Män 18-29 år
 2. Kommun:
  Mark
 3. Placeringsform:
  HVB, LVM, LVU
 4. Antal platser:
  12
 5. Bolag:
  Björkviks vårdhem AB, 556257-3575

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Erik Wikström

Verksamhetschef