1. Start
  2. Individ och familj
  3. Sök placering
  4. Norra Vram Möllebacken Korttidsboende
""

Norra Vram Möllebacken Korttidsboende

Norra Vrams verksamhet har totalt 5 avdelningar, varav det på avdelningen Möllebacken bor vuxna med alkoholskador, lättare psykiska och sociala funktionsnedsättningar samt sviktande somatiska förmågor. Här ges omvårdnad och möjlighet att återhämta kraft i en trygg och hemlik miljö.

Om Norra Vram

Norra Vram är en verksamhet som består av 5 avdelningar. Totalt över Norra Vrams avdelningar kan vi anpassa genomförandeplaner för många sorters problematik.

Läs mer om varje avdelning här:

Lokaler

Korttidsboendet Möllebacken är en av Norra Vrams fem enheter i Billesholm, ca två mil från Helsingborg. Det är inrymt i den tidigare lanthandeln vid Wrams Gunnarstorps slott och utgörs av sex egna rum med toalett och kylskåp, ett gemensamt kök med matsal samt flera attraktiva uteplatser. De boende kan även använda de gemensamma utrymmena i Norra Vrams huvudbyggnad, som ligger alldeles bredvid.

Norra Vram är en del av Wrams Gunnarstorps slotts ägor, naturskönt beläget vid foten av Söderåsens sluttningar med fina promenadvägar runt hela området i en lantlig miljö.

Målgrupp

Norra Vram Möllebacken tar emot vuxna med alkoholskador, lättare psykiska och sociala funktionsnedsättningar samt sviktande somatiska förmågor.

Arbetssätt

Vår inriktning är att stödja vardagsstrukturen för de boende genom träning av ADL och de sociala färdigheterna utifrån förmåga och behov. Vi utgår från den enskildes verklighet genom bland annat en innehållsrik levnadsberättelse, och ser och möter personen där hen befinner sig.

Tillsammans med en kontaktperson upprättas individuellt schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter vad den boende kan och vill. Vi erbjuder en trygg, hemlik miljö och ser till att hålla en lugn ton på avdelningen. Ett omvårdnadsteam med sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.

Personalen hjälper till med samhällskontakter, allt från försäkringskassa till bank, och till exempel med transport till AA-möten.

Vi bjuder in anhöriga och övrigt nätverk och samarbetar med dem under boendetiden för att både ge dem stöd och skapa förutsättningar för dem att stötta den boende när hen lämnar Möllebacken. För långväga anhöriga finns övernattningsmöjligheter.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.

Vi dokumenterar enligt IBIC (individens behov i centrum).

Målet är att personen ska återhämta kraft, få medicinsk vård och få ordning på sitt liv igen.

Vår omvårdnadspersonal har utbildning inom demenssjukdomar, psykiatri och bemötande.

Sysselsättning och aktiviteter

De boende deltar i aktiviteter utifrån önskemål och behov, till exempel enklare spabehandlingar, gym, ridning, simning, bowling, promenader och cykling på elcykel (ensam eller på parcykel). Vi ordnar också regelbundet gemensamma aktiviteter som filmkvällar, bingo, musikcafé samt utflykter och inköpsrundor.

Personal

Möllebacken anpassar bemanningen efter behov. Nattpersonal finns tillgänglig via trygghetslarm kl. 21.3007.00. I övrigt sker tillsyn tre gånger per natt samt vid behov.

Fakta om verksamheten

Ålder
Från 30 år
Kön
Kvinnor, Män
Antal platser
6
Kommun
Bjuv
Bolag
Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Lagrum och tillstånd
SoL 7 kap. 1 §

Kontaktuppgifter till verksamheten

042-311 58 41

Billesholm, Bjuv

Placeringsförfrågan

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

mirsen.ulger@humana.se072-246 48 32

Lise-Lotte Jönsson

Verksamhetschef

lise-lotte.jonsson@humana.se072-717 97 70