Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Skämningsfors

Vi välkomnar personer med psykiska funktionshinder och personer med personlighetsstörning, med eller utan somatiska omvårdnadsbehov. Vi tar även emot klienter inom öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård.

 1. Bolag
  Partnergruppen
 2. Kommun
  Habo
 3. Ålder
  20 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  21
 6. Placeringsform
  Särskilt boende och Korttids

Skämningsfors 20
Brandstorp
Telefon: 0502-501 36
Fax: 0502-502 18

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Demens
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kriminalitet
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Region
 • Hela Götaland
 • Östra Götaland
Län
 • Jönköping
Metod och insats
 • ESL
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende
 • LPT
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • Partnergruppen

Om oss

Vi har som mål att ge högkvalitativ vård och behandling till klienterna. Behandlingsarbetet utgår från den enskildes problem, resurser och behov. Det syftar till att stärka, förbättra, behålla och återskapa färdigheter hos individen.

Vi ska stötta den enskilde till att kunna bo och leva så självständigt som möjligt och därmed kunna återvända till sin hemkommun med ett reducerat omvårdnadsbehov.

Skämningsfors erbjuder ett särskilt boende med många års erfarenhet av rehabilitering, stöd och hjälp till personer med relativt svåra psykiska funktionshinder. Vi arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt och har målinriktad träning att steg för steg klara Ett Självständigt Liv (ESLmodellen) i sin egen hemmiljö. I samtliga delmoment ingår olika mät och kontrollpunkter och vi kopplar specificerade aktiviteter till genomförandeplanen.

Den samlade kompetensen med erfaren och engagerad personal medför trygghet, kontinuitet samt kvalitet i det dagliga omvårdnadsarbetet. Våra specialiserade sjuksköterskor och utbildade skötare har gedigen erfarenhet av rehabilitering av psykiskt funktionshindrade personer. Vår psykiatriker är på enheten var tredje vecka och ser till att de boende får en aktiv behandling.

Vi erbjuder flera boendealternativ efter behov, allt ifrån traditionella vårdenheter till stugor och träningslägenheter.

Vid förfrågan utförs neuropsykiatrisk utredning.

Vi erbjuder möjlighet till studier och lättare arbetsuppgifter. Aktiviteterna leds av vår arbetsterapeut.

Vi talar utöver svenska även engelska, tyska, norska och persiska.

Placeringsförfrågan

Morgan Darius Placeringsansvarig

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär