Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A large lawn in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 20 år och uppåt
 2. Kommun:
  Habo
 3. Boendeform:
  Särskilt boende och Korttids
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Partnergruppen
 6. Ramavtal:
  Trollhättan, Vänersborg...
Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Demens
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kriminalitet
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Region
 • Hela Götaland
 • Östra Götaland
Län
 • Jönköping
Metod och insats
 • ESL
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende
 • LPT
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • Partnergruppen
Ramavtal (kommun, avtal, avtalsnr)
 • Vänersborg, Trollhättan, Vänersborg HVB vuxna med missbruk samt bostad med särskild service, avtalsnr.2018/431-01
 • Trollhättan, Trollhättan, Vänersborg HVB vuxna med missbruk samt bostad med särskild service, avtalsnr.2018/431-01

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Habo, Jönköping

Skämningsfors

Vi välkomnar personer med psykiska funktionshinder och personer med personlighetsstörning, med eller utan somatiska omvårdnadsbehov. Vi tar även emot klienter inom öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 20 år och uppåt
 2. Kommun:
  Habo
 3. Boendeform:
  Särskilt boende och Korttids
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Partnergruppen
 6. Ramavtal:
  Trollhättan, Vänersborg...

Telefonnummer till enheten

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Demens
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kriminalitet
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Region
 • Hela Götaland
 • Östra Götaland
Län
 • Jönköping
Metod och insats
 • ESL
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende
 • LPT
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • Partnergruppen
Ramavtal (kommun, avtal, avtalsnr)
 • Vänersborg, Trollhättan, Vänersborg HVB vuxna med missbruk samt bostad med särskild service, avtalsnr.2018/431-01
 • Trollhättan, Trollhättan, Vänersborg HVB vuxna med missbruk samt bostad med särskild service, avtalsnr.2018/431-01
 • A large lawn in front of a house
 • A path with trees on the side of a road
 • A house with a grass field
 • A house with a grass field
 • A large lawn in front of a house
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A car parked on the side of a road
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large empty room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large lawn in front of a house
 • A path with trees on the side of a road
 • A house with a grass field
 • A house with a grass field
 • A large lawn in front of a house
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A car parked on the side of a road
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large empty room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window

Om oss

Vi har som mål att ge högkvalitativ vård och behandling till klienterna. Omvårdnadsarbetet utgår från den enskildes problem, resurser och behov. Det syftar till att stärka, förbättra, behålla och återskapa färdigheter hos individen.

Vi ska stötta den enskilde till att kunna bo och leva så självständigt som möjligt och därmed kunna återvända till sin hemkommun med ett reducerat omvårdnadsbehov.

Skämningsfors erbjuder ett särskilt boende med många års erfarenhet av rehabilitering, stöd och hjälp till personer med relativt svåra psykiska funktionshinder. Vi arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt och har målinriktad träning att steg för steg klara Ett Självständigt Liv (ESLmodellen) i sin egen hemmiljö. I samtliga delmoment ingår olika mät och kontrollpunkter och vi kopplar specificerade aktiviteter till genomförandeplanen.

Den samlade kompetensen med erfaren och engagerad personal medför trygghet, kontinuitet samt kvalitet i det dagliga omvårdnadsarbetet. Våra specialiserade sjuksköterskor och utbildade skötare har gedigen erfarenhet av rehabilitering av psykiskt funktionshindrade personer. Vår psykiatriker är på enheten var tredje vecka och ser till att de boende får en aktiv behandling.

Vi erbjuder flera boendealternativ efter behov, allt ifrån traditionella vårdenheter till stugor och träningslägenheter.

Vid förfrågan utförs neuropsykiatrisk utredning.

Vi erbjuder möjlighet till studier och lättare arbetsuppgifter.

Visa mer

Adress

Habo, Jönköping

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 20 år och uppåt
 2. Kommun:
  Habo
 3. Boendeform:
  Särskilt boende och Korttids
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Partnergruppen
 6. Ramavtal:
  Trollhättan, Vänersborg...

Placeringsförfrågan

Morgan Darius

Placeringsansvarig

Telefonnummer till enheten

Adress

Habo, Jönköping