Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A large lawn in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 20 år och uppåt
 2. Kommun:
  Habo
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende och Korttids
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Lågaffektivt bemötande
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
Lagrum och tillstånd
 • LPT
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Habo, Jönköping

Skämningsfors Särskilt boende, korttid

Skämningsfors ligger i ett stort friluftsområde i sluttningen mot Vättern och tar emot personer med psykiska funktionshinder och personlighetsstörning, med eller utan somatiska omvårdnadsbehov. Vi arbetar enligt ESL-metoden för att den boende ska stärka sina förmågor.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 20 år och uppåt
 2. Kommun:
  Habo
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende och Korttids
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB

Telefonnummer till enheten

Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Lågaffektivt bemötande
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
Lagrum och tillstånd
 • LPT
 • SoL 7 kap. 1
 • A large lawn in front of a house
 • A path with trees on the side of a road
 • A house with a grass field
 • A house with a grass field
 • A large lawn in front of a house
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A car parked on the side of a road
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large empty room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large lawn in front of a house
 • A path with trees on the side of a road
 • A house with a grass field
 • A house with a grass field
 • A large lawn in front of a house
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A car parked on the side of a road
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large empty room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window

Lokaler

Skämningsfors ligger nära naturen i Hökensås naturreservat, i sluttningen mot Vätterns västra strand. Till Jönköping är det 4 mil och till Falköping 5 mil.

De 21 platserna är fördelade på flera byggnader. Huvudbyggnaden är en herrgård med två våningar, uppförd på 1800-talet, som vi kallar Slottet. På området finns två moderna enplansbyggnader, Solsidan och Pegasus, samt en enplansvilla i äldre stil. I Brandstorp har vi dessutom tre träningslägenheter. Här kan vi erbjuda många boendealternativ efter behov, allt från traditionella vårdenheter till enskilt boende och träningslägenheter.

• Slottet: 4 rum med gemensam toalett och dusch.

• Solsidan: 8 lägenheter med eget badrum.

• Pegasus: 8 lägenheter med eget badrum.

• Gula villan: Eget hus med fullutrustat kök och badrum för den som behöver bo enskilt.

Det finns tillgång till ett gym, och i samma byggnad finns ett träningskök för ADL-träning.

Lägenheterna är möblerade vid inflytt men det är möjligt att addera personlig inredning som till exempel tavlor och textilier. På Slottet får man ta med sig husdjur.

Förutom Gula villan serveras måltiderna i en gemensam matsal i en egen byggnad på området, men det finns också möjlighet att äta enskilt i sin lägenhet.

På området finns en stor trädgård med möjlighet till utomhusspel, grillning och andra aktiviteter. Här finns förutom flera uteplatser också ett litet lusthus.

I det omgivande friluftsområdet finns många promenadslingor, vandringsleder, badplatser och fiskesjöar.

Vi tillämpar fria besökstider för anhöriga. Studiebesök är välkomna på enheten.

Vi strävar efter ett alkohol- och drogfritt boende.

Visa mer

Målgrupp

På Skämningsfors bor personer med psykiska funktionshinder och personlighetsstörning, med eller utan somatiska omvårdnadsbehov.

Vi tar placeringar enligt SoL, ÖPT och ÖRV. Vid förfrågan kan neuropsykiatrisk utredning utföras med egen läkare.

Arbetssätt

På Skämningsfors arbetar vi för att den boende ska stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor, bland annat genom träning i ADL och sociala färdigheter. För detta finns bland annat ett träningskök på området. Arbetet styrs av individuella genomförandeplaner som utgår från den boendes funktionsförmåga, resurser och behov. Vi tillämpar ett kognitivt förhållningssätt med målinriktad stegvis träning enligt ESL-metoden i kombination med MI . För varje steg ingår mät- och kontrollpunkter kopplade till genomförandeplanen.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.

Dokumentation sker enligt IBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Där det finns ett ömsesidigt önskemål uppmuntrar vi kontakt med anhöriga. Inför eventuell hemflytt kan vi utbilda familjen i att ge den boende fortsatt stöd.

Målet för omvårdnadsarbetet är att stärka, förbättra, behålla och återskapa färdigheter hos individen så att hen kan leva så självständigt som möjligt och återvända till sin hemkommun med ett reducerat omvårdnadsbehov.

Visa mer

Sysselsättning och aktiviteter

Regelbunden sysselsättning stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Skämningsfors, och vi kan även erbjuda studier och lättare arbetsuppgifter.

Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter de boendes egna behov och intressen.

Tillsammans med en kontaktperson upprättas individuellt schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter vad den boende kan och vill.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande jour och en vaken natt för samtliga avdelningar. Vi anpassar bemanningen efter behov, om till exempel en boende behöver mer personal.

Våra specialiserade sjuksköterskor och utbildade skötare har gedigen erfarenhet av rehabilitering av psykiskt funktionshindrade personer. Vår psykiatriker är på enheten var tredje vecka och ser till att de boende får en aktiv behandling. Vi har även tillgång till arbetsterapeut för bland annat ADL-bedömningar.

Adress

Habo, Jönköping

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 20 år och uppåt
 2. Kommun:
  Habo
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende och Korttids
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB

Placeringsförfrågan

Morgan Darius

Placeringsansvarig

Telefonnummer till enheten

Adress

Habo, Jönköping