Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Skyddat boende Gävleborg

Vi erbjuder boende och stöd till personer som på grund av hot eller våld, behöver flytta till skyddat boende. Vi arbetar med vuxna eller vuxna med barn och vårt stöd och våra insatser anpassas utifrån behoven kring varje enskild placering. Vi har stor erfarenhet av att möta personer i kris. Våra skyddade boenden finns på olika platser i Gävleborgs län.

 1. Bolag
  n/a
 2. Kommun
  n/a
 3. Ålder
  0-12 år och 19-65 år
 4. Kön
  Flickor/ kvinnor och pojkar/ män
 5. Antal platser
  n/a
 6. Placeringsform
  Skyddat boende
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Gravida
Problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • Stödboende
Övrigt
 • Skyddat boende
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet

Om oss

Verksamheten har skyddade boenden i form av lägenheter eller hus på olika ställen i Gävleborgs län. Utöver buss och tåg är personal behjälplig med transporter.

Insatser inkluderar dagligt stöd och praktisk hjälp med vardagen samt att skapa eller bibehålla anonymitet.Insatser utvärderas varje vecka med aktuell vuxen eller familj. Uppföljning med socialtjänsten sker kontinuerligt och avstämningsmöte hålls oftast var 6:e vecka men bestäms i varje enskilt fall.

Vi kan erbjuda olika lösningar för utsluss och eftervård utifrån de önskemål och behov som finns.

Stödjande samtal utifrån den aktuella krisen, samtal kring vardagsrutiner eller säkerhetsåtgärder. De boende har tillgång till en telefonberedskap på kvällar och helger.
Vi erbjuder även stöd för den boende att samverka med olika samhällsaktörer som exempelvis försäkringskassa, primärvård, tandläkare, skuldsanering och skola. Utöver detta hjälper vi inskrivna och eventuella medföljande barn att hitta önskvärda fritidsaktiviteter. Om barn följer med som medföljande så hjälper verksamheten till med att ordna förskola eller skola.

Vid behov kan vi hjälpa till att koppla in Humanas öppenvårdsinsatser som t ex återfallsprevention, kris- eller terapisamtal samt familjeterapi. Vid mer omfattande behov kan vi erbjuda inskrivning på vår HVB-verksamhet.

Inskrivning görs av enhetschef eller personal i beredskap.
Verksamheten kan skriva in klienter dygnet runt och hämtning kan ombesörjas i hela Sverige.

Vi talar utöver svenska även engelska.

Placeringsförfrågan

Se filmen om Alma och Jasmin

Träffa Alma som är 18 år och bor på ett av våra stödboenden. Du får också möta Jasmin som arbetar som ungdomspedagog.