Söderåsvägen

Söderåsvägens LSS är ett gruppboende för vuxna §9.9 PK 1, beläget i Kvidinge utanför Åstorp.

 1. Bolag
  Humana LSS
 2. Kommun
  Åstorp
 3. Ålder
  från 18 år
 4. Kön
  Män och kvinnor
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  LSS

Söderåsvägen 65
265 71 Kvidinge
Telefon: 073-053 2369

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • LSS pk1
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Blandmissbruk
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
Boenden
 • LSS
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • AKK
 • Tydliggörande pedagogik
 • Atlass
 • Lågaffektivt bemötande
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • LSS 9 § p. 9 - Bostad med särskild service vuxna
Bolag
 • Humana LSS Sverige

Om oss

Den enskildes rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering, upprättande av genomförandeplan och aktivitetsplanering.

Vi strävar efter att varje boende ska uppnå
största möjliga delaktighet och självständighet, med hänsyn tagen till sina förmågor och förutsättningar.

Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och AKK. Vi stöttar den enskilde i sin vardag gällande sysselsättning/anpassat arbete eller daglig verksamhet. Vi erbjuder även meningsfull fritid utifrån individuella önskemål, förutsättningar och behov.

Söderåsens Gruppboende ligger i Kvidinge strax öster om skånska Åstorp. Kvidinge är ett mindre samhälle med affärer, restauranger och friluftsbad. Med tåg tar man sig enkelt till Helsingborg, Hässleholm och vidare. Till Ängelholms flygplats tar det cirka 20 minuter med bil.

Vi talar utöver svenska även engelska, tyska och danska.

Placeringsförfrågan

Joakim Tillberg Placeringskoordinator 0722-47 38 73

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär