Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Södra Villan

Vi arbetar utifrån devisen "Modiga hjärtan" vilket innebär att vi arbetar med viljan, styrkan och kunskapen om att förändra.

 1. Bolag
  Platea
 2. Kommun
  Hagfors
 3. Ålder
  0 -12 år
 4. Kön
  Pojkar och flickor
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB

Köpmangatan 6
Hagfors
Telefon: 0563-12 030
Fax: 0563-121 75

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Par/syskonpar
 • Gravida
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Värmland
Metod och insats
 • BBIC
 • Connect
 • Nya Kälvesten
 • Lågaffektivt bemötande
 • Ett hem att växa i
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Platea
Verksamheten Platea, med enheterna Maskrosen, Prästgården och Södra Villan, arbetar med barnens och ungdomarnas bästa i fokus. Personalen strävar alltid efter att uppmärksamma och vara lyhörda för deras individuella behov. Barns Behov I Centrum (BBIC) genomsyrar hela processen från det att en första kontakt tas fram till den dag då vårt uppdrag avslutas.

Platea i Hagfors - en del av Humana

Verksamheten Platea, med enheterna Maskrosen, Prästgården och Södra Villan, arbetar med barnens och ungdomarnas bästa i fokus. Personalen strävar alltid efter att uppmärksamma och vara lyhörda för deras individuella behov. Barns Behov I Centrum (BBIC) genomsyrar hela processen från det att en första kontakt tas fram till den dag då vårt uppdrag avslutas.

Om oss

Vi tar här emot barn/familjer där barnen är placerade med lagstöd både enligt Socialtjänstlagen (Sol) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) §2, §3 och §6. Vid placeringar enligt LVU §3 tar vi enbart emot placeringar som grundas på " något annat socialt nedbrytande beteende" . Vi tar även emot skyddsplaceringar samt kortare akutplaceringar.

Vi har stor erfarenhet när det gäller utredningar av barn. Vi har även erfarenhet av barn med omfattande utåtagerande problematik. Vi har ett nära samarbete med Cureum - ett företag inom Humana som kan bistå med psykiatriska utredningar.

Vi arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt som tillsammans med den psykodynamiska och systemteoretiska teoribildningen ligger till grund för de utredningar som genomförs. Verksamhetens mål är att göra utredningar samt ge förslag till insatser med fokus på barnens behov.

Platea arbetar kontinuerligt med att systematiskt följa verksamhetens arbete. Detta bland annat genom klientkonferenser, uppföljningsmöten samt mitt möten. 

Aktiviteter individanpassas och i närmiljön finns ett rikt fritidsutbud med olika föreningsaktiviteter. Badhus finns på orten samt närliggande skid-och slalomanläggningar. 

Platea har ett nära samarbete med Hagfors kommuns grundskola. Inslussningsklass samt enskild undervisning kan erbjudas för Plateas barn. 

Platea kan erbjuda olika former av individanpassad utsluss eftervård. Platea kan erbjuda öppenvård samt konsulentstödd familjehemsvård. 

Inskrivning kan göras dygnet runt. Bakjour i form av chef i tjänst finns dygnet runt. 

Placeringsförfrågan