Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Sonrisagården

Vi är en specialiserad enhet med hög kompetens och hög personaltäthet. Vi erbjuder lösningar för särskilt vårdkrävande flickor och pojkar med olika typer av svårare social, beteendemässig och emotionell problematik.

 1. Bolag
  Adventum
 2. Kommun
  Borlänge
 3. Ålder
  8-14
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB

Hansgårdarna 50 A
Borlänge
Telefon: 0243-21 79 32
Fax: 010-458 61 69

infoadventum@humana.se

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn och unga 8-14 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Trauma
 • Övergreppsproblematik
 • Beteendeproblematik
 • Omsorgsbrist
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Utredningsplacering
 • behandlingsplacering
 • Samarbete med specialanpassad skola – Lanternan
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Dalarna
Metod och insats
 • Psykologsamtal
 • rePULSE
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Adventum

Om oss

Vi arbetar efter genomförandeplan, skapad utifrån vårdplan, anpassad till barnets nivå. Målen i planen ska vara lätta att begripa och barnets förmåga att förstå dem ska vara avgörande. För att skapa en struktur som gynnar barnets behov och utveckling får varje barn ett individuellt schema utifrån denna plan. Vi har kontaktmannasamtal en gång i veckan. Samtalen fokuserar på vårdplan samt dagsform och är behandlingsinriktade. Barnet ska träna på att själv uttrycka sina behov och vad denne önskar för stöd.

Personalen arbetar med lågaffektivt bemötande som innebär att vi arbetar med förebyggande åtgärder med mjuka bemötanden. Vi har täta samtal med barnet i syfte att stödja barnet i och efter en eventuell incident. Vi använder oss av avledande strategier samt roterar och byter personal i situationer som kan eller som redan har genererat i ett affektutbrott. Vi arbetar genomgående med positiv förstärkning samt individuellt med känslokontroll och rePULSE. Alla barn deltar även i Social färdighetsträning, individuellt eller i liten grupp. Vi erbjuder utredningar, i samarbete med psykiater och psykolog från Cureum, Humanas HSL-organisation. Sjuksköterska finns kopplad till verksamheten.

Barnet har individuella aktiviteter beroende på intresse, behov och sin förmåga. Vi gör gemensamma aktiviteter på helger, eftermiddagar och lov utifrån intresse och relation. Inom Humana har vi ett antal friskolor där Sonrisagården samarbetar med Lanternan. Barnet har individuellt anpassad skolgång utifrån sin förmåga och sitt behov. Behandlingspersonal är närvarande i skolan under dagenVid utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, barnet och hemmet dit barnet ska flytta.

Sonrisagården har tillgång till en lägenhet där umgänge med familj, del av familj eller med andra viktiga personer kan utföras. Umgänge kan utföras med närvarande personal utifrån barnets behov och socialtjänstens uppdrag.

Placeringsförfrågan