Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Sörby Akut

Vi är specialiserade på att med kort varsel ta emot flickor mellan 12 och 18 år oavsett problematik, gemensamt brukar vara att de befinner sig i ett tillstånd av hög stress.

 1. Bolag
  Ungdomshemmet Hajstorp
 2. Kommun
  Töreboda
 3. Ålder
  12-18
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  5
 6. Placeringsform
  HVB

Sörby Sörgården 17
Töreboda
Telefon: 0506-132 40
Fax: 010-50 42 37

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • ADL
 • BBIC
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Ungdomshemmet Hajstorp

Om oss

Vi på Sörby välkomnar flickor mellan 12 och 18 år oavsett problematik. Vi är som bäst på att med kort varsel ta emot akuta placeringar dygnet runt både enligt SoL och LVU. Vi kan ofta vara behjälpliga med att hämta flickorna där de befinner sig.

Vi har även två lägenheter där vi kan erbjuda speciellt vårdkrävande/självgående flickor boende enligt överenskommelse.

Vi ser akutplaceringen som en möjlighet att: 

 • bryta ett begynnande riskbeteende 
 • snabbt få hamna i en ny kontext
 • komma till en trygg, hemtrevlig miljö med tillgång till vuxna dygnet runt
 • få en plats där man kan vara till den tänkta behandlingen ska ta sin början

Flickorna kommer till en lugn, hemlik miljö med tillgång till vuxna dygnet runt. Vi har inte fokus på behandling utan är en akutenhet som är till för att flickorna ska kunna landa, få lugn och ro samt bli lyssnade på. Placeringen bör vara kort och inte pågå längre än nödvändigt. Vi har lågaffektivt förhållningssätt och det goda värdskapet i fokus, det betyder att vi vill att flickorna och alla andra som besöker oss känner sig välkomna.

Vi motiverar flickorna till att göra Adad-intervju så att vi kan få reda på vad som är viktigt för dem att vi fokuserar på under deras tid hos oss samt för att kartlägga risk- och skyddsfaktorer. Det brukar vara uppskattad information till våra uppdragsgivare inför framtida planering.

Vi hjälper gärna till med förslag på fortsatta vårdinsatser. Vi kan även bistå med beteende-, boendeobservationer som så önskas.

Vi har stor erfarenhet av arbete med självskadeproblematik och neuropsykiatriska diagnoser. Alkohol- och/eller narkotikamissbruk är inget hinder för placering.

Prosociala aktiviteter planeras utifrån vårdplan och i samråd med ungdomarna.

Vi är bemannade med minimum 2 personal(oftast 3) dygnet runt. Personalen har lång erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av stöd. Personal är utbildad inom olika inriktningar vilket också är vår styrka, ADAD, TMO, MI, lågaffektivt bemötande, med fler.

Vi har personalkonferenser varannan vecka och handledning utifrån lågaffektivt bemötande var fjärde vecka.

Sörby är lantligt beläget mellan Töreboda och Hova strax intill Hajstorp, en mycket charmig sluss i Göta Kanal. Vi ligger ungefär en mil från Töreboda och ca en mil från E20.

Placeringsförfrågan