Sörby Akut

Vi är specialiserade på att med kort varsel ta emot flickor mellan 12 och 18 år oavsett problematik, gemensamt brukar vara att de befinner sig i ett tillstånd av hög stress.

 1. Bolag
  Ungdoms- hemmet Hajstorp
 2. Kommun
  Töreboda
 3. Ålder
  12-18
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  5
 6. Placeringsform
  HVB

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Sörby Sörgården 17
Töreboda
Telefon: 0506-132 40
Fax: 010-50 42 37

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • ADL
 • BBIC
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Ungdomshemmet Hajstorp
 • Behandlingshemmet Källtorp
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015
Utomhusbild på Sörby Akut

Om oss

Vi på Sörby välkomnar flickor mellan 12 och 18 år oavsett problematik. Vi är specialiserade på att med kort varsel ta emot akuta placeringar både enligt SoL och LVU. Vi kan ofta vara behjälpliga med att hämta flickorna där de befinner sig.

Vi har även en lägenhet där vi kan erbjuda speciellt vårdkrävande flickor boende enligt överenskommelse.

Vi ser akutplaceringen som en möjlighet att: 

 • bryta ett begynnande riskbeteende 
 • snabbt få hamna i en ny kontext
 • hamna i en trygg miljö med tillgång till vuxna dygnet rutt
 • få vara någonstans till den tänka planeringen kan ta sin början

Flickorna kommer till en lugn, hemlik miljö med tillgång till vuxna dygnet runt. Placeringen bör vara kort och vistelsen inte pågå längre än nödvändigt. Vi jobbar med lågaffektivt förhållningssätt och har det goda värdskapet i fokus, det betyder att vi vill att flickorna och alla andra som besöker oss känner sig välkomna.

Vi jobbar mycket med att göra flickorna delaktiga i sin placering. Vi motiverar till att göra Adad-intervju så att de kan bli delaktiga i sina genomförandeplaner samt för att kartlägga risk- och skyddsfaktorer. Det brukar vara uppskattad information till våra uppdragsgivare inför kommande planering.

Vi hjälper gärna till med förslag på fortsatta vårdinsatser om så önskas.

God erfarenhet finns av arbete med självskadeproblematik och neuropsykiatriska diagnoser. Alkohol- och/eller narkotikamissbruk är inget hinder för placering.

Prosociala aktiviteter planeras utifrån vårdplan och i samråd med ungdomarna.

Vi är bemannade med minimum 2 personal(oftast 3) dygnet runt. Personalen har lång erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av stöd. Personal är utbildad inom olika inriktningar vilket också är vår styrka, ADAD, TMO, MI, lågaffektivt bemötande, med fler.

Vi har personalkonferenser varannan vecka och handledning utifrån lågaffektivt bemötande var fjärde vecka.

Sörby är lantligt beläget mellan Töreboda och Hova strax intill Hajstorp, en mycket charmig sluss i Göta Kanal. Vi ligger ungefär en mil från Töreboda och ca en mil från E20.

Placeringsförfrågan