St Olofsgatan

St Olofsgatans LSS är ett gruppboende för vuxna §9.9 PK 1, beläget centralt i Falköping.

 1. Bolag
  Humana LSS
 2. Kommun
  Falköping
 3. Ålder
  från 18 år
 4. Kön
  Män och kvinnor
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  LSS

St Olofsgatan 18
521 47 Falköping
Telefon: 072-235 43 88

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • LSS pk1
Problematik
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Blandmissbruk
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
Boenden
 • LSS
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • AKK
 • Tydliggörande pedagogik
 • Atlass
 • Lågaffektivt bemötande
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • LSS 9 § p. 9 - Bostad med särskild service vuxna
Bolag
 • Humana LSS Sverige

Om oss

Den enskildes rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering, upprättande av genomförandeplan och aktivitetsplanering.

Vi strävar efter att varje boende ska uppnå
största möjliga delaktighet och självständighet, med hänsyn tagen till sina förmågor och förutsättningar.

Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och AKK. Vi stöttar den enskilde i sin vardag gällande sysselsättning/anpassat arbete eller daglig verksamhet. Vi erbjuder även meningsfull fritid utifrån individuella önskemål, förutsättningar och behov.

St Olofsgatan ligger centralt i Falköping. Falköping är en tätort i Västergötland med goda förbindelser till Göteborg och Stockholm. I staden finns gott om affärer och restauranger. Det finns också ett stort nöjesutbud och på Mösseberg finns skidbacke, motionsspår och badsjö.

Vi talar utöver svenska även engelska, tyska, arabiska, tigrinska och serbokroatiska.

Placeringsförfrågan

Joakim Tillberg Placeringskoordinator 0722-47 38 73

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär