Hem

Kontaktuppgifter

A house that has a sign on the side of a road

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18-65 år
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  INOM Norden AB, 556782-9105
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Ätstörningar
 • Aggressivitet
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Tydliggörande pedagogik
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Bollnäs, Gävleborgs

Stenbacka gård Särskilt boende

Vår inriktning är psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser och beteendeavvikelser. Läget med bondgårdar och betande djur, en engagerad personal och stort fokus på aktivering gör boendet till en bra miljö för att stärka sina förmågor.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18-65 år
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  INOM Norden AB, 556782-9105
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Ätstörningar
 • Aggressivitet
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Tydliggörande pedagogik
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1
 • A house that has a sign on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A dining room table
 • A dirt road in front of a house
 • A house that has a sign on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A dining room table
 • A dirt road in front of a house

Lokaler

Stenbacka gård är ett särskilt boende i en lantlig miljö, cirka 3 km utanför Arbrå och 2 mil från Bollnäs. Det är lugnt och vackert, med bondgårdar runt om och djur som betar i hagarna sommartid. 

Här bor man i rymliga, nyrenoverade och fullt utrustade lägenheter, fördelade på tvåvåningshus och tre mindre gårdshus. I lokalerna finns också trivsamma gemensamhetsutrymmen – kök/matsal, verkstad, sy- och målarrum, bibliotek och meditationsrum. 

Det finns möjlighet till eget hushåll för den som vill och kan. Den boende får också gärna själv möblera sitt rum. Måltiderna serveras i den gemensamma matsalen men det finns också möjlighet att äta enskilt på sitt rum. 

Runt husen finns många gräsytor och gröna rum som vi kan utnyttja för allt från fotboll och basket till trädgårdsodling och grillning. Några hundra meter bort öppnar sig Ljusnan i en liten sjö, och åt andra hållet finns större skogspartier med strövmöjligheter. 

På området finns ett växthus där de boende odlar grönsaker tillsammans med personalen – också ett naturligt tillfälle för bra samtal. 

Vi tar gärna emot studiebesök.  

Målgrupp

Här på Stenbacka gård är vi inriktade på psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser och beteendeavvikelser.

Vi tar emot enligt SoL och ÖRV.

Arbetssätt

Vi ger den boende stöd i att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor, bland annat genom träning i ADL och sociala färdigheter.

Arbetet styrs av individuella genomförandeplaner som utgår från den enskildes resurser och behov. Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt med en grund i LAB, kompletterad med ESL och MI.

Vi strävar efter en miljöanpassad verksamhet och hjälper de boende att bli delaktiga, till exempel vad gäller källsortering.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.

Dokumentation sker enligt IBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet med vistelsen på Stenbacka gård är att de som bor hos oss ska få leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån förmåga, önskemål och behov.

Sysselsättning och aktiviteter

Regelbunden sysselsättning stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi har därför stort fokus på aktiviteter för våra boende. En aktivitetsgrupp med fyra personer ur personalen jobbar enbart med aktiviteter, sju dagar i veckan. Varje tisdag görs en veckoplanering som omfattar aktiviteter och utflyktsmål. 

Vissa aktiviteter är fasta för personer som behöver förutsägbarhet och struktur. Vi hyr regelbundet biografen i Arbrå, badhuset på Karlslund samt relaxavdelningen på Bollnäs badhus. Men det behövs också spontanitet och utrymme för egna önskemål. En gång i månaden håller vi boenderåd, där de boende ofta kommer med egna synpunkter och önskemål, om allt från sportevent till naturupplevelser. Bowling, grillkvällar och bingo är andra aktiviteter som är populära. 

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med två sovande jour och två vaken natt för alla byggnader.

Personalgruppen är välutbildad, engagerad och stabil, med många års erfarenhet inom psykiatri. Här jobbar boendestödjare och undersköterskor med utbildning i lågaffektivt förhållningssätt samt sjuksköterska och psykiatriker.

Adress

Bollnäs, Gävleborgs

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18-65 år
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  INOM Norden AB, 556782-9105

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Anna-Karin Wiik

Anna-Karin Wiik

Placeringskoordinator

Josephine Rydén

Josephine Rydén

verksamhetschef

Carolina Rindeborn

Bitr. Verksamhetschef

Liknande verksamheter