Hem

Kontaktuppgifter

A living room filled with furniture and a flat screen tv

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Varberg
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Baggium Vård och Behandling, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
Problematik
 • Fobier
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Depression
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Varberg, Halland

Varberg Stödboende

Vi erbjuder lägenheter centralt i Varberg för ungdomar med behov av psykosocialt stöd. Vi är vana att ta emot unga med olika bakgrund och hjälpa den unge att hitta egen motivation. Ofta fungerar vi som utsluss men kan också vara ett fristående placeringsalternativ.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Varberg
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Baggium Vård och Behandling, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
Problematik
 • Fobier
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Depression
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A view of an open door
 • A large kitchen with stainless steel appliances
 • A bedroom with a large window
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A room with a wood floor
 • A kitchen with a stove top oven sitting next to a window
 • A living room
 • A door in a room
 • A building next to a fence
 • A large brick building
 • A car parked on the side of a building
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A view of an open door
 • A large kitchen with stainless steel appliances
 • A bedroom with a large window
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A room with a wood floor
 • A kitchen with a stove top oven sitting next to a window
 • A living room
 • A door in a room
 • A building next to a fence
 • A large brick building
 • A car parked on the side of a building

Bostäderna

Våra lägenheter finns i Varberg och är fullt möblerade och basutrustade med eget kök och badrum. De ligger i vanliga hyresfastigheter med centrala lägen och nära till lokaltrafiken, vilket gör det enkelt att ta sig till och från aktiviteter och daglig sysselsättning. Här ska ungdomen kunna skapa ett hem och känna trygghet.

Målgrupp

Varberg Stödboende tar emot ungdomar som är i behov av ett boende med dagligt stöd, praktiskt såväl som känslomässigt. Det är ofta ungdomar som tidigare bott på institution, i familjehem eller i annan vård utanför det egna hemmet och som nu anses klara av ett eget boende med stöd. Det kan också var vara ett fristående placeringsalternativ för ungdomar som vistas i olämpliga miljöer eller behöver skyddsplacering.

För att kunna bo i ett av våra stödboenden behöver ungdomen vara tillräckligt självständig för att klara sig själv utan daglig tillsyn.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Arbetssätt

Vi är vana att ta emot unga med olika bakgrund, till exempel svåra uppväxtförhållanden, eget tidigare missbruk, kriminalitet och trauman, ofta med diagnoser. De unga som kommer till oss har ofta varit med om saker som gett dem en bristande tillit till vuxna och sin egen förmåga. Det är därför viktigt att stärka självkänslan hos ungdomarna, Inte minst genom att lyfta deras styrkor. 

De som bor här får en kontaktperson som ger stöd, uppmuntran och vägledning utifrån individens behov och förutsättningar. En nyckel är att bygga ärliga relationer och hjälpa den unge att hitta egen motivation för att till exempel gå i skolan och sköta ett hem. Mycket av arbetet utgörs av ADL-träning i lägenheten och motiverande samtal (MI), med fokus på att skapa en meningsfull livsstruktur med sysselsättning och givande fritidsaktiviteter samt att ge praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden. Det praktiska stöd vi erbjuder handlar främst om vardagsgöromål som inhandling, planering och hantering av ekonomi, samt stöttning av skolgång och sysselsättning.

Genom löpande tillsyn säkerställer vi ungdomens trygghet och kan snabbt upptäcka eventuellt behov av ändrad stödinsats. Dessutom har vi alltid beredskap per telefon dygnet runt.

Vi strävar också efter ett bra samarbete med familj och övrigt nätverk.

Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet är att ungdomar på Varberg Stödboende förbereds för en fungerande livsstil med en hög grad av självständighet och kan söka ett eget boende. Vid slutet av placering ska ungdomen kunna hantera sin ekonomi, ha ett fungerande socialt nätverk, en meningsfull fritid och stabil skolgång/ sysselsättning, samt klara sina dagliga rutiner.

Inom Humana vårdflätar vi för att ge ungdomen rätt sammanhang i varje fas av utvecklingen och skapa en kontinuitet vad gäller behandling, personal och terapeuter. Hit kan man komma från till exempel ett HVB, och under boendet kan vi erbjuda olika former av öppenvård för att stärka upp stödet.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning – skola, praktik eller jobb – är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Saknar den unge sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det.

Skolgång stöttas genom till exempel läxhjälp, uppföljning av närvaro, medverkan vid utvecklingssamtal samt kontakt med lärare, studiehandledare och rektor.

Sysselsättning stöttas genom till exempel sökning av praktikplats/arbete eller annan meningsfull daglig sysselsättning samt kontakt med praktikhandledare och yrkeshandledare.

Vi vill att ungdomar som bor i våra stödlägenheter ska ha en meningsfull fritid och främja sin hälsa genom fysisk aktivitet och god kost. På Varberg Stödboende kan man få ekonomiskt stöd för att upprätthålla eller starta en ny fritidsaktivitet, inom till exempel träning eller kultur.

Personal

Personal finns att tillgå på telefon dygnet runt. Vid behov kan vi ha personal tillgänglig på plats fram till kl. 22 på vardagar och kl. 18 på helger.

Vår personal består av utbildade behandlingspedagoger med stor vana av att ta emot unga med problematisk bakgrund av olika slag.

Adress

Varberg, Halland

Kosovare Cuci

Tf Verksamhetschef/föreståndare

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Varberg
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Baggium Vård och Behandling, 556747-5230

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Kosovare Cuci

Tf Verksamhetschef/föreståndare

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator