Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Stödboende Varberg

Humana erbjuder stödboende i olika former, för ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sin ursprungsfamilj, eller som kanske inte har sin familj i Sverige. I centrala Varberg erbjuder vi stödboende och förstärkt stödboende för ungdomar i åldern 16–20 år. Vi erbjuder plats för ungdomar som är i behov av ett boende med dagligt praktiskt och känslomässigt stöd.

 1. Bolag
  Baggium Vård och Behandling
 2. Kommun
  Varberg
 3. Ålder
  16-20
 4. Kön
  Flickor/kvinnor och pojkar/män
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  Stödboende, SoL och LVU
Christina Eriksson
Christina Eriksson Placeringskoordinator barn och ungdom
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn och unga 16-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • Stödboende
Övrigt
 • Öppenvård
 • Skyddat boende
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
 • Västra Götaland
 • Östra Götaland
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
 • Östra Svealand
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
 • Övre Norrland
 • Hela Sverige
Metod och insats
 • BBIC
 • rePULSE
 • MI - motiverande samtal
 • ACRA
 • Kriminalitetsprogram
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 7 kap. 1 § p. 4 – Öppenvård och dagverksamhet
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Familjeforum

Om oss

De ungdomar som bor i vårt stödboende är ofta personer som tidigare bott på institution, i familjehem eller i annan verksamhet. Ungdomarna anses klara av ett eget boende efter detta, med stöd från professionell personal. Vi arbetar även med ungdomar som vill bryta från tidigare missbruk, begynnande kriminalitet samt skyddsplaceringar.

Stödinsatser
Det praktiska stöd vi erbjuder handlar främst om vardagsgöromål som inhandling, planering och hantering av ekonomi. Stöd erbjuds med att söka arbete eller annan meningsfull daglig sysselsättning samt att hantera och förstå samhällsfrågor och samhällsinformation. Det kan även vara att till exempel erbjuda läxhjälp, hitta praktikplats och ha kontakt med lärare, praktikhandledare, yrkes- och studiehandledare och rektor.
I stödboendet bor man själv i fullt möblerade och basutrustade lägenheter med eget kök och badrum. Vi strävar efter att ungdomen ska kunna skapa ett hem, känna trygghet och personlig tillhörighet i sin lägenhet. Vi utför löpande tillsyn och stöd till ungdomen utifrån deras behov. Genom tillsyn av personal säkerställer vi ungdomens trygghet och kan snabbt upptäcka eventuellt behov av ändrad stödinsats.

Vid önskat behov kan vi ha personal tillgänglig på plats fram till 22:00 på vardagar och 18:00 på helger. 
Ungdomen har alltid tillgång till Bilbo HVB jourtelefon, dygnet runt.

 

Viktiga pusselbitar i stödboendet är:

 • Kontaktperson
 • Samordnare
 • Journummer
 • Gemensamma aktiviteter
 • Möjlighet till kontakt med psykolog
 • Fritidssysselsättning
 • Färdighetsträning
 • Samhällsinformation
 • Motiverande samtal
 • Medverkan i kontakter med myndigheter
 • Läxhjälp

Målet är att den unge ska:

 • Ha en välfungerande vardag
 • Fungera i skola eller annan sysselsättning
 • Hantera sin ekonomi
 • Ha ett socialt nätverk
 • Ha en meningsfull fritid

Se filmen om Alma och Jasmin

Träffa Alma som är 18 år och bor på ett av våra stödboenden. Du får också möta Jasmin som arbetar som ungdomspedagog.