Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Stödboende Bollnäs

Vi erbjuder lägenheter i ett stödboende i Bollnäs, Gävleborgs län. Det är en enrumslägenhet och en liten tvårumslägenhet. Båda är möblerade och fullt utrustade.

 1. Bolag
  Neuropsyk i Bollnäs
 2. Kommun
  Bollnäs
 3. Ålder
  17-20
 4. Kön
  Flickor/ kvinnor och pojkar/ män
 5. Antal platser
  2
 6. Placeringsform
  Stödboende
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
Problematik
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
Boenden
 • Stödboende
 • Utsluss
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Neuropsyk i Bollnäs

Om oss

Vi välkomnar ungdomar som av socialtjänsten bedöms att klara ett självständigt boende med visst stöd, till exempel i form av att skapa en daglig struktur och dagliga rutiner, uppföljning av skola/ praktik, daglig sysselsättning, att komma igång med fritidsaktiviteter samt ekonomi.

Bland målgruppen finns unga som har:

 • behov av struktur kring boende och skola/ praktik
 • genomgått en asylprocess och behöver individuellt stöd
 • psykosociala svårigheter
 • behov av ett boende med stöd i den dagliga strukturen och färdighetsträning
 • vistats på HVB eller motsvarande och kan inte återvända till sin tidigare hemmiljö
 • problem att fungera i sin nuvarande miljö, där ett eget boende med stöd kan vara ett alternativ till annan placering utanför hemmet

Den unge bor själv i en lägenhet och får individuellt utformat stöd av våra behandlingsassistenter. Personalen arbetar utifrån forskning kring risk- och skyddsfaktorer, kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder och KBT.

Arbetet fokuserar på att stödja den unge i att klara det egna boendet och att de har en meningsfull daglig sysselsättning. Målet är hela tiden att öka den unges egna förmågor och graden av självständighet.

Inledningsvis görs en bedömning av ungdomens och nätverkets resurser och behov. Utifrån detta skapar vi tillsammans med den unge och socialtjänsten en genomförandeplan med tydliga delmål. Insatsen följs upp och utvärderas kontinuerligt i samråd med socialtjänsten.

Vi har ett samarbete med andra verksamheter som kan tillgodose läkarvård, utredningsteam, terapi och samtal, kognitiva hjälpmedel, mm om det finns behov av detta.

Möjlighet finns att ta körkort under placeringstiden  

Vi talar utöver svenska även engelska och lite arabiska.

Placeringsförfrågan

Se filmen om Alma och Jasmin

Träffa Alma som är 18 år och bor på ett av våra stödboenden. Du får också möta Jasmin som arbetar som ungdomspedagog.