Hem

Kontaktuppgifter

A path with trees on the side of a road

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  3
 5. Bolag:
  Neuropsyk i Bollnäs AB, 556543-1516
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Normbrytande beteende
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ART - Aggression Replacement Training
 • Connect
 • Tydliggörande pedagogik
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Kriminalitet som livsstil
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Bollnäs, Gävleborgs

Rasmus Stödboende Bollnäs

Vi erbjuder lägenheter centralt i Bollnäs för ungdomar med behov av psykosocialt stöd. Målet är att skapa en trygg och säker grund för att klara sig självständigt i vuxenlivet. Under boendet kan vi erbjuda olika former av öppenvård för att stärka upp stödet

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  3
 5. Bolag:
  Neuropsyk i Bollnäs AB, 556543-1516
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Normbrytande beteende
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ART - Aggression Replacement Training
 • Connect
 • Tydliggörande pedagogik
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Kriminalitet som livsstil
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A path with trees on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room with a leather chair
 • A living room filled with furniture and a table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room with a wooden floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A kitchen with a table in a room
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room with a wood floor
 • A kitchen with a dining room table
 • A close up of a fence
 • A path with trees on the side of a building
 • A living room with a wood floor
 • A path with trees on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room with a leather chair
 • A living room filled with furniture and a table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room with a wooden floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A kitchen with a table in a room
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room with a wood floor
 • A kitchen with a dining room table
 • A close up of a fence
 • A path with trees on the side of a building
 • A living room with a wood floor

Bostäderna

Våra lägenheter ligger i ett flerbostadshus i litet bostadsområde i Bollnäs centrum – två ettor och en tvåa. De är fullt möblerade och basutrustade med eget kök och badrum. Här ska ungdomen kunna skapa ett hem och känna trygghet.

Målgrupp

Rasmus Stödboende tar emot ungdomar som klarar sig själv i hög grad men behöver stöd för att klara sig vidare i livet. De har ofta varit med om saker som har gett dem en bristande tillit till vuxna och till sin egen förmåga.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU, både fristående placeringar och övergång från annan vård utanför det egna hemmet.

Arbetssätt

Vi arbetar utifrån en trestegsprocess, där autonomin ökar för varje steg och målet är att ungdomen ska vara självgående i steg tre. Inför varje placering utvecklar vi en individuell genomförandeplan tillsammans med ungdomen, uppdragsgivare och vårdnadshavare. Vår erfarenhet är att det ökar sannolikheten för att nå målen om ungdomen känner sig delaktig i planen. Mål och delmål följs upp och utvärderas kontinuerligt i samråd med uppdragsgivaren. 

De som bor i våra lägenheter får träffa en ungdomspedagog varje vecka, som jobbar med samtalsstöd och färdighetsträning i vardagen, allt från att planera och sköta ett hushåll till att skriva ett CV och komma i sysselsättning. Varje ungdom får även en samordnare som håller i ramarna för planen och hanterar kontakten med socialtjänsten. Omfattning av stödet är individuellt anpassat utifrån klientens behov. 

Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga. 

Genom löpande tillsyn säkerställer vi ungdomens trygghet och kan snabbt upptäcka eventuellt behov av ändrad stödinsats. För extra trygghet har vi dessutom beredskap per telefon dygnet runt. 

Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen. 

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar. 

Målet med boendet på Rasmus Stödboende är att varje ungdom ska ha en trygg och säker grund för att klara sig självständigt i vuxenlivet med en fungerande sysselsättning, egen bostad och utan behov av stödinsatser. 

Inom Humana vårdflätar vi för att ge ungdomen rätt sammanhang i varje fas av utvecklingen och skapa en kontinuitet vad gäller behandling, personal och terapeuter. Hit kan man komma till exempel för utsluss från Rasmus närbelägna HVB eller annat HVB, liksom från ett familjehem, och under boendet kan vi erbjuda olika former av öppenvård för att stärka upp stödet. 

Sysselsättning

Vi vill ge varje ungdom bästa möjliga förutsättningar för att komma vidare i livet efter tiden på Rasmus Stödboende. Det innefattar sysselsättning under den tid de bor i lägenheten. Saknar den unge sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det.

För skolgång finns Torsbergsgymnasiet här i Bollnäs, som kan utforma individuella lösningar efter behov. Vi kan stötta genom till exempel läxhjälp, uppföljning av närvaro, medverkan vid utvecklingssamtal samt kontakt med lärare, studiehandledare och rektor.

När inte skola är aktuellt stöttar vi i sökning av praktikplats/arbete eller annan meningsfull daglig sysselsättning samt kontakt med praktikhandledare och yrkeshandledare.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför den unge i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid och försöker ordna aktiviteter för var och en utifrån individuella önskemål och förutsättningar.

Personal

Personal finns att tillgå på telefon dygnet runt. Vid behov kan vi ha personal tillgänglig på plats fram till kl. 22 på vardagar och kl. 18 på helger.

Vår personal består av utbildade behandlingspedagoger med stor vana av att ta emot unga med problematisk bakgrund av olika slag.

Adress

Bollnäs, Gävleborgs

Sofie Holm

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  3
 5. Bolag:
  Neuropsyk i Bollnäs AB, 556543-1516

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Sofie Holm

Föreståndare & verksamhetschef

A person posing for the camera

Per Jansson

Placeringskoordinator