Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A bedroom with a bed in a room

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 16-20 år
 2. Kommun:
  Västerås
 3. Boendeform:
  Stödboende
 4. Bolag:
  Tibble Gård
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
Län
 • Västmanland
Problematik
 • Sociala problem
Boenden
 • Stödboende
Metod och insats
 • Tydliggörande pedagogik
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
Bolag
 • Tibble Gård

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Stödboende Nästa Steg

Stödboende för ungdomar 16-20 år. Syftet med verksamheten är att ungdomen skall få stöd med färdighetsträning, för att kunna klara av ett självständigt boende.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 16-20 år
 2. Kommun:
  Västerås
 3. Boendeform:
  Stödboende
 4. Bolag:
  Tibble Gård
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
Län
 • Västmanland
Problematik
 • Sociala problem
Boenden
 • Stödboende
Metod och insats
 • Tydliggörande pedagogik
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
Bolag
 • Tibble Gård
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A chair in a room
 • A room with a sink and a mirror
 • A shower stall in a room
 • A room with a wooden floor
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A chair in a room
 • A room with a sink and a mirror
 • A shower stall in a room
 • A room with a wooden floor

Om oss

Vi erbjuder ett individanpassat stöd i eget boende för ungdomar i ålder 16-20 år.

Detta utifrån att de:

 • Har levt i en konfliktfylld el. annan otillfredsställande hemsituation.
 • Har behov av ett boende med dagligt stöd och färdighetsträning.
 • Har vistats på behandlingshem eller motsvarande och som inte kan återvända till sin tidigare miljö.
 • Är i behov av samhällsintegrering.

Den unge bor själv i en lägenhet och får individuellt utformat stöd av våra ungdomspedagoger Personalen arbetar utifrån forskning kring risk- och skyddsfaktorer, kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, MI och KBT. Arbetssättet kring den unge bygger på inlärningspsykologiska  och anknytningsbaserade principer, där funktionella beteenden förstärks, kunskap om samhällets uppbyggnad lärs in och rättigheter och skyldigheter tydliggörs samtidigt som eventuella dysfunktionella beteenden så som inaktivitet, riskbruk eller utagerande släcks ut.

Inledningsvis görs en bedömning av ungdomens och nätverkets resurser och behov. Utifrån detta skapar vi tillsammans med den unge och socialtjänsten en genomförandeplan med tydliga delmål. Insatsen följs upp och utvärderas kontinuerligt i samråd med socialtjänsten. Vi har ett samarbete med andra verksamheter som kan tillgodose, samtal, utredning m.m. om det finns behov av detta.

Ungdomen kommer ha en kontaktperson som upprättar en genomförandeplan med utifrån socialtjänstens vårdplan. Genomförandeplan görs tillsammans med den unge. Genom en checklista som utgår från målen och följs upp kontinuerligt kan ungdomen själv, kontaktpersonen och handläggare från socialtjänsten följa utvecklingen med den färdighetsträning som rör eget boende såsom tvätt, matlagning, städning och ekonomi.

Ungdomen skall ha en sysselsättning under den tid de bor i lägenheten. Om detta inte finns vid placering kan vi erbjuda samordnat stöd för kontakt med vägledning inför skola/praktikplats.

Arbetet fokuserar på att stödja den unge i att klara det egna boendet och att de har en meningsfull daglig sysselsättning. Målet är hela tiden att öka den unges egna förmågor och graden av självständighet. Slutmålet med insatsen är trygga, välfungerade individer, med en fungerande sysselsättning, egen bostad och utan behov av stödinsatser. Med hjälp av vår individanpassade struktur, långa erfarenhet och höga kompetens kan vi erbjuda klienterna de bästa förutsättningarna för att lyckas nå sina mål.

Visa mer

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 16-20 år
 2. Kommun:
  Västerås
 3. Boendeform:
  Stödboende
 4. Bolag:
  Tibble Gård