Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Stödboende Nästa Steg

Stödboende för ungdomar 16-20 år. Syftet med verksamheten är att ungdomen skall få stöd med färdighetsträning, för att kunna klara av ett självständigt boende.

 1. Bolag
  Tibble Gård
 2. Kommun
  Västerås
 3. Ålder
  16-20 år
 4. Kön
  Pojkar och flickor
 5. Antal platser
 6. Placeringsform
  Stödboende
Postadress:

Stödboende Nästa Steg
c/o Inom-Innovativ Omsorg i Sverige AB Warfinges väg 39, 7 tr.
11251 Stockholm


Telefon: 070-257 74 31

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
Problematik
 • Sociala problem
Boenden
 • Stödboende
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Västmanland
Metod och insats
 • Tydliggörande pedagogik
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
Bolag
 • Tibble Gård
By Guillaume Baviere from Copenhagen, Denmark - 2018-09-08, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74261600

Om oss

Vi erbjuder ett individanpassat stöd i eget boende för ungdomar i ålder 16-20 år.

Detta utifrån att de:

 • Har levt i en konfliktfylld el. annan otillfredsställande hemsituation.
 • Har behov av ett boende med dagligt stöd och färdighetsträning.
 • Har vistats på behandlingshem eller motsvarande och som inte kan återvända till sin tidigare miljö.
 • Är i behov av samhällsintegrering.

Den unge bor själv i en lägenhet och får individuellt utformat stöd av våra ungdomspedagoger Personalen arbetar utifrån forskning kring risk- och skyddsfaktorer, kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, MI och KBT. Arbetssättet kring den unge bygger på inlärningspsykologiska  och anknytningsbaserade principer, där funktionella beteenden förstärks, kunskap om samhällets uppbyggnad lärs in och rättigheter och skyldigheter tydliggörs samtidigt som eventuella dysfunktionella beteenden så som inaktivitet, riskbruk eller utagerande släcks ut.

Inledningsvis görs en bedömning av ungdomens och nätverkets resurser och behov. Utifrån detta skapar vi tillsammans med den unge och socialtjänsten en genomförandeplan med tydliga delmål. Insatsen följs upp och utvärderas kontinuerligt i samråd med socialtjänsten. Vi har ett samarbete med andra verksamheter som kan tillgodose, samtal, utredning m.m. om det finns behov av detta.

Ungdomen kommer ha en kontaktperson som upprättar en genomförandeplan med utifrån socialtjänstens vårdplan. Genomförandeplan görs tillsammans med den unge. Genom en checklista som utgår från målen och följs upp kontinuerligt kan ungdomen själv, kontaktpersonen och handläggare från socialtjänsten följa utvecklingen med den färdighetsträning som rör eget boende såsom tvätt, matlagning, städning och ekonomi.

Ungdomen skall ha en sysselsättning under den tid de bor i lägenheten. Om detta inte finns vid placering kan vi erbjuda samordnat stöd för kontakt med vägledning inför skola/praktikplats.

Arbetet fokuserar på att stödja den unge i att klara det egna boendet och att de har en meningsfull daglig sysselsättning. Målet är hela tiden att öka den unges egna förmågor och graden av självständighet. Slutmålet med insatsen är trygga, välfungerade individer, med en fungerande sysselsättning, egen bostad och utan behov av stödinsatser. Med hjälp av vår individanpassade struktur, långa erfarenhet och höga kompetens kan vi erbjuda klienterna de bästa förutsättningarna för att lyckas nå sina mål.

Placeringsförfrågan

Se filmen om Alma och Jasmin

Träffa Alma som är 18 år och bor på ett av våra stödboenden. Du får också möta Jasmin som arbetar som ungdomspedagog.