""

Stödlägenheter Landskrona

Vi erbjuder individanpassat stöd i en trygg boendemiljö för personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller sociala problem som behöver stöd för att skapa och upprätthålla fungerande rutiner och klara ett eget boende. Vårt arbetssätt bygger på relationer och allianser.

Bostäderna

Vi erbjuder ljusa och trivsamma stödlägenheter i ett tryggt och trivsamt bostadsområde i utkanten av centrala Landskrona, med närhet till havet, grönområden, butiker och kollektivtrafik, samt även till vårt personalkontor.

Lägenheterna är möblerade och fullutrustade ettor och tvåor som alla ligger i samma fastighet.

Det går bra att ta med husdjur.

Målgrupp

Vi tar emot personer med svårigheter att upprätta en tillfredställande livssituation till följd av missbruk, psykisk ohälsa, ekonomiskt utsatthet och/eller sociala problem, och därför behöver stöd för att skapa och upprätthålla fungerande rutiner. Vi tar även emot kriminalvårdsklienter efter anstaltsvistelse och/eller med elektroniskövervakning som avtjänar straff.

I vår stödboendetjänst har vi tillval i form av riskbedömning för skyddsplacering. Vi har kompetens att genomföra evidensbaserade riskbedömningar som anger grad av risk för våld samt handlingsplaner och rekommenderade insatser till den sagda typen av våld. PATRIARK (hedersrelaterat våld och förtryck), SARA (partnervåld) samt CHECK-15 (hot och våld från kriminella aktörer) är manualerna som används av våra certifierade riskbedömare. En återgivning till såväl den utsatte som till beställaren ingår.

Vi tar placeringar enligt SoL.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Skola, jobb eller praktik ger ett socialt sammanhang, en meningsfull vardag och en upplevelse av att man är behövd, vilket kan leda till förbättrad självbild, ökad motivation och framtida mål som håller över tid. Vi stöttar därför klienten i att etablera och behålla regelbunden sysselsättning, vilket också underlättar övergången till livet efter tiden i stödlägenheten.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför klienten även i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid och hjälper till att hitta aktiviteter som matchar önskemål, förmågor och intressen.

Utifrån individens förutsättningar arbetar vi med gradvis utveckling från enstaka stillsamma aktiviteter till flertalet aktiviteter i olika miljöer. Att bryta isolering och ensamhet kan vara ett första steg som tar klienten vidare.

Verksamheten erbjuder dagligen både gemensamma och enskilda aktiviteter. Alla klienter har ett dagsschema för sysselsättning och aktiviteter.

Fakta om verksamheten

Ålder
Från 21 år
Kön
Kvinnor, Män, Icke-binära
Antal platser
10
Kommun
Landskrona
Bolag
Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Lagrum och tillstånd
SoL 7 kap. 1 §, Tillstånd krävs inte för denna verksamhet

Kontaktuppgifter till verksamheten

Öresundsgatan 63, 261 38, Landskrona

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

minela.zarifovic@humana.se076-132 17 93

Jessica Andersson

Verksamhetschef

jessica.andersson@humana.se076-720 71 13

Catrine Haraldsson

Biträdande verksamhetschef

catrine.haraldsson@humana.se076-118 61 37

Relaterade enheter

Alla enheter

Stödlägenheter Helsingborg

Vi erbjuder individanpassat stöd i en trygg boendemiljö för personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller sociala problem som behöver stöd för att skapa och upprätthålla fungerande rutiner och klara ett eget boende. Vårt arbetssätt bygger på relationer och allianser.
 • Kommun: Helsingborg
 • Åldersgrupp: Från 21 år
 • Antal platser: 19
 • Lagrum och tillstånd: SoL 7 kap. 1 §

K Rehab Odengatan HVB

K Rehab Odengatan tar emot vuxna med missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa, som är motiverade till en livsstilsförändring. Vi jobbar individanpassat för att skapa motivation och trygghet, med fokus på strukturer i vardagen.
 • Kommun: Sandviken
 • Åldersgrupp: 18-40 år
 • Antal platser: 9
 • Lagrum och tillstånd: LVM § 27

Stödlägenheter Älvkarleby

Vi erbjuder träning i självständigt liv i eget boende för personer med missbruk, psykisk ohälsa eller sociala problem. Det finns även möjlighet att koppla på öppenvårdsinsatser.
 • Kommun: Älvkarleby
 • Åldersgrupp: Från 21 år
 • Antal platser: 4
 • Lagrum och tillstånd: Tillstånd krävs inte för denna verksamhet