Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Stödboende Syd

Stödboendet erbjuder ungdomar i åldern 16-21 år olika former av stöd och behandling med målet att ungdomen ska klara ett självständigt boende. I vidare mening innebär det att ha en fungerande sysselsättning, att praktiskt lära sig att sköta sin lägenhet, att ha ett stödjande socialt nätverk och att kunna ta ansvar för sin psykiska och fysiska hälsa.

 1. Bolag
  Familjeforum
 2. Kommun
  Lund
 3. Ålder
  16-21
 4. Kön
  Flickor/ kvinnor och pojkar/ män
 5. Antal platser
  n/a
 6. Placeringsform
  Stödboende och Öppenvård

Kalkstensvägen 2
224 78 Lund

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
Boenden
 • Stödboende
Övrigt
 • Öppenvård
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • ADL
 • BBIC
 • MI - motiverande samtal
Bolag
 • Familjeforum

Om oss

Insatsen inleds med en kartläggning på 4-6 veckor där teamet tillsammans med ungdomen och socialtjänsten upprättar en målstyrd genomförandeplan utifrån BBICs livsområden. Under ett studiebesök får ungdomen också möjlighet att se den möblerade lägenheten.

Efter uppstart utvärderas arbetet kontinuerligt genom uppföljningsmöten som hålls en gång i månaden. Här kan också skattningsformulären användas som ett redskap i vårt uppföljnings- och utvärderingsarbete. Varje vecka sker tillsyn av lägenheten och ungdomen får även tillgång till Humanas beredskap.

Vid behov erbjuds ungdomen möjlighet att lämna drogtester hos oss.

Vi talar utöver svenska även engelska.

Placeringsförfrågan

Carina Jaredal Enhetschef Öppenvård IHF och Off.Clinic 046-540 66 15

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

Se filmen om Alma och Jasmin

Träffa Alma som är 18 år och bor på ett av våra stödboenden. Du får också möta Jasmin som arbetar som ungdomspedagog.