Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Stödlägenheter Älvkarleby

Verksamheten välkomnar vuxna kvinnor och män från 21 år som har svårigheter att upprätta en god boendemiljö eller en tillfredställande livssituation till följd av missbruk, psykisk ohälsa eller sociala problem.

 1. Bolag
  K Rehab AB
 2. Kommun
  Älvkarleby
 3. Ålder
  Från 21 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  4
 6. Placeringsform
  Stödboende

Älvkarleby

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsvariation
 • Intellektuell funktionsnedsättning
Boenden
 • Stödboende
Region
 • Hela Svealand
 • Hela Sverige
Län
 • Uppsala
Metod och insats
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL
 • Connect
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • MI - motiverande samtal
 • MT - Miljöterapi
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet

Om oss

Våra 4 lägenheter är centralt belägna i Älvkarleby. Lägenheterna är trivsamma, fullt möblerade och varierar i storlek från 1:or, 2:or och 3:or. Du erbjuds en trygg och trivsam boendemiljö där du tillåts bo tillsammans med ditt djur. Du har närhet till Älven, grönområden, butik och kollektivtrafik.

Vårt arbetssätt

I en trygg boendemiljö med pedagogiska insatser skapar vi möjligheter. Vårt mål är att varje individ upplever en meningsfullhet i sin vardag, har sunda levnadsvanor och känner en känsla av samhörighet.

Tillsammans med kontaktperson planeras alla insatser in i en genomförandeplan. Planeringen kan innehålla stöd inom områden så som; hemliv, sysselsättning, ekonomi, myndighetskontakter, sjukvård och hälsa. Kontaktpersonen har till syfte att samordna och utvärdera alla insatser.

Vi arbetar aktivt med att ge stöd till att finna en lämplig sysselsättning, utbildning, praktikplats eller arbete.

Vi erbjuder social rehabilitering genom:

 • Stöd i nykterhet och drogfrihet.
 • Färdighetsträning och stöd i daglig livsföring.
 • Social gemenskap och skapande av rutiner i vardagen.
 • Möjlighet att utveckla sociala färdigheter för att stärka tilltron till den egna förmågan.

Målet är att individen skall få möjlighet att skapa en trygg grund och få rätt förutsättningar för att klara leva ett stabilt liv. Att tilltro på den egna förmågan har stärkts och att individen erhåller kunskaper/insikter i sina behov samt hur dessa behov bäst kan hanteras, för att individen ska klara av ett så självständigt liv som möjligt.

Personal och metoder

Personalen är utbildade behandlingspedagoger och har en lång och brederfarenhet. Personal finns tillgängliga dygnet runt, men med sovande jour nattetid.

Vi använder oss av metoderna MI – Motiverande samtal och Connect. Metoderna är alla ordinarie anställda utbildade för.

Det finns även möjlighet som en tilläggstjänst i form av öppenvårdsinsatser.