Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A house in the snow

Fakta

 1. Målgrupp:
  Från 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Uppsala län, Älvkarleby
 3. Boendeform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  4
 5. Bolag:
  K Rehab AB
Region
 • Hela Svealand
 • Hela Sverige
Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Län
 • Uppsala
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsvariation
 • Intellektuell funktionsnedsättning
Boenden
 • Stödboende
Metod och insats
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL
 • Connect
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • MI - motiverande samtal
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Älvkarleby

Stödlägenheter Älvkarleby

Verksamheten välkomnar vuxna kvinnor och män från 21 år som har svårigheter att upprätta en god boendemiljö eller en tillfredställande livssituation till följd av missbruk, psykisk ohälsa eller sociala problem.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Från 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Uppsala län, Älvkarleby
 3. Boendeform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  4
 5. Bolag:
  K Rehab AB
Region
 • Hela Svealand
 • Hela Sverige
Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Län
 • Uppsala
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsvariation
 • Intellektuell funktionsnedsättning
Boenden
 • Stödboende
Metod och insats
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL
 • Connect
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • MI - motiverande samtal
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • A house in the snow
 • A bedroom with a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A large empty room
 • A bedroom with a bed and desk in a small room
 • A tiled shower curtain
 • A living room
 • A room with a tile floor
 • A room with a wooden floor
 • A kitchen with a stove and a refrigerator
 • A kitchen with a stove and a refrigerator
 • A building covered in snow
 • A house covered in snow
 • A snow covered road
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A house in the snow
 • A bedroom with a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A large empty room
 • A bedroom with a bed and desk in a small room
 • A tiled shower curtain
 • A living room
 • A room with a tile floor
 • A room with a wooden floor
 • A kitchen with a stove and a refrigerator
 • A kitchen with a stove and a refrigerator
 • A building covered in snow
 • A house covered in snow
 • A snow covered road
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv

Om oss

Våra 4 lägenheter är centralt belägna i Älvkarleby. Lägenheterna är trivsamma, fullt möblerade och varierar i storlek från 1:or, 2:or och 3:or. Du erbjuds en trygg och trivsam boendemiljö där du tillåts bo tillsammans med ditt djur. Du har närhet till Älven, grönområden, butik och kollektivtrafik.

Vårt arbetssätt

I en trygg boendemiljö med pedagogiska insatser skapar vi möjligheter. Vårt mål är att varje individ upplever en meningsfullhet i sin vardag, har sunda levnadsvanor och känner en känsla av samhörighet.

Tillsammans med kontaktperson planeras alla insatser in i en genomförandeplan. Planeringen kan innehålla stöd inom områden så som; hemliv, sysselsättning, ekonomi, myndighetskontakter, sjukvård och hälsa. Kontaktpersonen har till syfte att samordna och utvärdera alla insatser.

Vi arbetar aktivt med att ge stöd till att finna en lämplig sysselsättning, utbildning, praktikplats eller arbete.

Vi erbjuder social rehabilitering genom:

 • Stöd i nykterhet och drogfrihet.
 • Färdighetsträning och stöd i daglig livsföring.
 • Social gemenskap och skapande av rutiner i vardagen.
 • Möjlighet att utveckla sociala färdigheter för att stärka tilltron till den egna förmågan.

Målet är att individen skall få möjlighet att skapa en trygg grund och få rätt förutsättningar för att klara leva ett stabilt liv. Att tilltro på den egna förmågan har stärkts och att individen erhåller kunskaper/insikter i sina behov samt hur dessa behov bäst kan hanteras, för att individen ska klara av ett så självständigt liv som möjligt.

Personal och metoder

Personalen är utbildade behandlingspedagoger och har en lång och brederfarenhet. Personal finns tillgängliga dygnet runt, men med sovande jour nattetid.

Vi använder oss av metoderna MI – Motiverande samtal och Connect. Metoderna är alla ordinarie anställda utbildade för.

Det finns även möjlighet som en tilläggstjänst i form av öppenvårdsinsatser.

Adress

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Från 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Uppsala län, Älvkarleby
 3. Boendeform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  4
 5. Bolag:
  K Rehab AB