Hem

Kontaktuppgifter

A house in the snow

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 21 år
 2. Kommun:
  Älvkarleby, Uppsala län
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  4
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • Psykisk ohälsa
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Älvkarleby

Stödlägenheterna i Älvkarleby

Vi erbjuder träning i självständigt liv i eget boende för personer med missbruk, psykisk ohälsa eller sociala problem. Det finns även möjlighet att koppla på öppenvårdsinsatser.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 21 år
 2. Kommun:
  Älvkarleby, Uppsala län
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  4
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • Psykisk ohälsa
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • A house in the snow
 • A bedroom with a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A large empty room
 • A bedroom with a bed and desk in a small room
 • A tiled shower curtain
 • A living room
 • A room with a tile floor
 • A room with a wooden floor
 • A kitchen with a stove and a refrigerator
 • A kitchen with a stove and a refrigerator
 • A building covered in snow
 • A house covered in snow
 • A snow covered road
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A house in the snow
 • A bedroom with a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A large empty room
 • A bedroom with a bed and desk in a small room
 • A tiled shower curtain
 • A living room
 • A room with a tile floor
 • A room with a wooden floor
 • A kitchen with a stove and a refrigerator
 • A kitchen with a stove and a refrigerator
 • A building covered in snow
 • A house covered in snow
 • A snow covered road
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv

Bostäderna

Vi erbjuder stödlägenheter i en trygg och trivsam boendemiljö centralt i Älvkarleby. Lägenheterna ligger samtliga i ett tvåvåningshus och är möblerade och fullutrustade. Här finns både små ettor med kokvrå och större två- och trerumslägenheter.

Livsmedelsbutik finns nära, liksom busshållplats med smidiga kommunikationer till Skutskär, Gävle och Uppsala. Det är även nära till Dalälven och många grönområden.

Man får gärna ta med husdjur.

Målgrupp

Vi tar emot personer med svårigheter att upprätta en god boendemiljö eller en tillfredställande livssituation till följd av missbruk, psykisk ohälsa eller sociala problem. Här kan de träna på ett självständigt liv i eget boende under trygga förhållanden.

För att kunna bo i våra stödlägenheter behöver klienten vara tillräckligt självständig för att klara sig själv utan daglig tillsyn. Vid komplex problematik och behov av mer omfattande stöd kan vi erbjuda utökade insatser.

Vi tar placeringar enligt SoL. 

Arbetssätt

I våra stödlägenheter ges klienter möjlighet att träna på att sköta ett hem och hushåll med stöd av personal, som förberedelse inför en framtid med ett eget stadigvarande boende. Med hjälp av pedagogiska insatser stöttar vi klienten i att utveckla en socialt fungerande livssituation.

Vi inleder med en kartläggning av klientens förutsättningar och behov, för att tillsammans med uppdragsgivaren kunna skapa en plan för individanpassade insatser och problemlösningar som håller över tid. En sådan genomförandeplanen innehåller insatser för social rehabilitering genom:

 • Stöd i nykterhet och drogfrihet.
 • Färdighetsträning och stöd i daglig livsföring.
 • Social gemenskap och skapande av rutiner i vardagen.
 • Möjlighet att utveckla sociala färdigheter för att stärka tilltron till den egna förmågan.

En kontaktperson ansvarar för att samordna och utvärdera alla insatser.

Arbetet på Stödlägenheterna i Älvkarleby har sin grund i MI och Connect, ett anknytningsbaserat förhållningssätt som betonar skapande av relationer och allianser.

Det finns även möjlighet till tilläggstjänster i form av öppenvårdsinsatser som till exempel CRA , ÅP och ångestskola.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Det sociala nätverket är viktigt för klientens utveckling. Vi stöttar klienten i att knyta nya och återknyta gamla kontakter, liksom att behålla dem över tid.

Målet med vistelsen på Stödlägenheterna i Älvkarleby är att klienten skapar en trygg grund för att bo på egen hand i framtiden, med rätt förutsättningar för att klara leva ett stabilt liv med stärkta förmågor. Det innebär bland annat att uppleva en meningsfullhet i sin vardag, ha sunda levnadsvanor och känns en känsla av samhörighet.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning – skola, praktik eller jobb – är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Saknar klienten sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det. Vi kan erbjuda daglig verksamhet på Humanas enhet i Uppsala, Palmbladsgatan, om klienten har ett biståndsbeslut för det enligt LSS.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför klienten i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid.

Personal

Personal finns att tillgå på telefon dygnet runt alla dagar, med sovande jour nattetid på närliggande enhet.

Personalen består av utbildade behandlingspedagoger med lång och bred erfarenhet.

 

Adress

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 21 år
 2. Kommun:
  Älvkarleby, Uppsala län
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  4
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Annica Björkman

Verksamhetschef