Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A close up of a flower garden

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Helsingborg
 3. Boendeform:
  Bostad med stöd SoL 4:1
 4. Antal platser:
  17
 5. Bolag:
  Partnergruppen
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Län
 • Skåne
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Demens
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • Stödboende
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
Bolag
 • Partnergruppen

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Helsingborg, Skåne

Stödlägenheter Helsingborg

Verksamheten välkomnar vuxna personer över 21 år, med svårigheter att på egen hand uppnå en god boendemiljö och som därmed behöver någon form av stöd för att upprätthålla fungerande rutiner.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Helsingborg
 3. Boendeform:
  Bostad med stöd SoL 4:1
 4. Antal platser:
  17
 5. Bolag:
  Partnergruppen

Telefonnummer till enheten

Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Län
 • Skåne
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Demens
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • Stödboende
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
Bolag
 • Partnergruppen

Om oss

Utifrån varje individs specifika behov erbjuder vi individanpassade insatser och problemlösningar som håller över tid. Vi vänder oss till personer från 21 år som har särskilda svårigheter att upprätthålla en tillfredställande livssituation till följd av missbruk, psykisk ohälsa eller sociala problem.

Våra 17 lägenheter är belägna i utkanten av Helsingborg med närhet till vårt personalkontor och gemensamhetsutrymme. Lägenheterna är fullt utrustade och varierar i storlek från 1:or, 2:or och 3:or. Du erbjuds en trygg och trivsam boendemiljö där du tillåts bo tillsammans med ditt djur. Du har närhet till Havet, grönområden, butiker och kollektivtrafik.

Vi finns även i Landskrona.

Vårt arbetssätt

I en trygg boendemiljö med pedagogiska insatser skapar vi möjligheter. Vårt mål är att varje individ upplever en meningsfullhet i sin vardag, har sunda levnadsvanor och känner en känsla av samhörighet.

Tillsammans med kontaktperson planeras alla insatser in i en genomförandeplan. Planeringen kan innehålla stöd inom områden så som; hemliv, sysselsättning, ekonomi, myndighetskontakter, sjukvård och hälsa. Kontaktpersonen har till syfte att samordna och utvärdera alla insatser.

Vi erbjuder dagligen gemensamma och enskilda aktiviteter för att öka positiva hälsoeffekter. Vi arbetar aktivt med att ge stöd till att finna en lämplig sysselsättning, utbildning, praktikplats eller arbete. Vi kan erbjuda arbetsterapeutisk bedömning som tilläggstjänst.

Boende i Stödlägenhet kan med fördel kombineras med Humanas Öppenvård. Humana har även en egen LARO-mottagning med läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering för den som är beroende av opioider eller opiater. Där erbjuds en individuellt anpassad behandling utifrån behov och förutsättningar.

När individen lämnar vår verksamhet är målet att man skapat en trygg grund med rätt förutsättningar för att klara leva ett stabilt liv. Att motivation och tilltro på den egna förmågan är stärkt. Att individen har tillräcklig kunskap och insikt i sina behov och en vetskap kring hur dessa bäst hanteras genom livet. Vårt stöd kan även efter utskrivning erbjudas i den nya bostaden.

Visa mer

Personal och metoder

Vi lägger stor vikt vid nätverksarbete och ger därför stöd till att knyta viktiga och nödvändiga kontakter där individens behov alltid är det centrala. Våra kompetenta medarbetare finns tillgängliga dag, kväll samt helg.

Verksamheten är certifierad i Connect, vilket utgör grunden i vårt arbete. Connect är ett anknytningsbaserat förhållningssätt vilket innebär att vi lägger stor vikt vid relationsskapande och allians till den som behöver vårt stöd.  Genom förståelse kan vi möta individen där den befinner sig och förstärka dess utveckling.

Individuella samtal för att främja god hälsa - Samtalen hjälper klienten att navigera rätt och på så sätt kunna utforma livet utefter egna önskemål. Samtalen syftar till att skapa balans mellan insikt, förståelse och acceptans. Samtalen hjälper personen att sortera känslor och händelser och ger stöd till att kunna sätta ord på upplevelser. Vår personal har utbildning i MI (Motiverande samtal).

Vi arbetar med Programmet ESL (Ett Självständigt liv), gör kartläggningar över behov och hur de bäst insatsplaneras. Vi tränar färdigheter för att nå största möjliga självständighet för den enskilde.

Adress

Helsingborg, Skåne

A person standing posing for the camera

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Helsingborg
 3. Boendeform:
  Bostad med stöd SoL 4:1
 4. Antal platser:
  17
 5. Bolag:
  Partnergruppen

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Telefonnummer till enheten

Adress

Helsingborg, Skåne