Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan, öppet vardagar 8-17
Hitta enhet Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A person sitting at a table with a vase of flowers

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Landskrona
 3. Placeringsform:
  Bostad med stöd SoL 4:1
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • DCD – Developmental Coordination Disorder
 • Demens
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Svag begåvning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Akutplacering
Metod, insats och utredning
 • Connect
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Landskrona, Skåne

Stödlägenheter Landskrona

Vi erbjuder individanpassat stöd i en trygg boendemiljö för personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller sociala problem som behöver stöd för att skapa och upprätthålla fungerande rutiner och klara ett eget boende. Vårt arbetssätt bygger på relationer och allianser.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Landskrona
 3. Placeringsform:
  Bostad med stöd SoL 4:1
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • DCD – Developmental Coordination Disorder
 • Demens
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Svag begåvning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Akutplacering
Metod, insats och utredning
 • Connect
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1
 • A person sitting at a table with a vase of flowers
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A kitchen with a wood floor
 • A door in a room
 • A person walking down a street
 • A person sitting at a table with a vase of flowers
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A kitchen with a wood floor
 • A door in a room
 • A person walking down a street

Bostäderna

Vi erbjuder ljusa och trivsamma stödlägenheter i ett tryggt och trivsamt bostadsområde i utkanten av centrala Landskrona, med närhet till havet, grönområden, butiker och kollektivtrafik, samt även till vårt personalkontor.

Lägenheterna är möblerade och fullutrustade ettor och tvåor som alla ligger i samma fastighet.

Det går bra att ta med husdjur.

Liknande stödlägenheter finns även i Helsingborg.

Målgrupp

Vi tar emot personer med svårigheter att upprätta en tillfredställande livssituation till följd av missbruk, psykisk ohälsa och/eller sociala problem, och därför behöver stöd för att skapa och upprätthålla fungerande rutiner.

Vi tar placeringar enligt SoL.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Skola, jobb eller praktik ger ett socialt sammanhang, en meningsfull vardag och en upplevelse av att man är behövd, vilket kan leda till förbättrad självbild, ökad motivation och framtida mål som håller över tid. Vi stöttar därför klienten i att etablera och behålla regelbunden sysselsättning, vilket också underlättar övergången till livet efter tiden i stödlägenheten.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför klienten även i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid och hjälper till att hitta aktiviteter som matchar önskemål, förmågor och intressen.

Utifrån individens förutsättningar arbetar vi med gradvis utveckling från enstaka stillsamma aktiviteter till flertalet aktiviteter i olika miljöer. Att bryta isolering och ensamhet kan vara ett första steg som tar klienten vidare.

Verksamheten erbjuder dagligen både gemensamma och enskilda aktiviteter. Alla klienter har ett dagsschema för sysselsättning och aktiviteter.

Adress

Landskrona, Skåne

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Landskrona
 3. Placeringsform:
  Bostad med stöd SoL 4:1
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB

Placeringsförfrågan

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Adress

Landskrona, Skåne