Hem

Kontaktuppgifter

A person sitting at a table with a vase of flowers

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Landskrona
 3. Placeringsform:
  Bostad med stöd SoL 4:1
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Par/syskonpar
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • DCD – Developmental Coordination Disorder
 • Demens
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Akutplacering
Metod, insats och utredning
 • Connect
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Landskrona, Skåne

Stödlägenheter Landskrona

Vi erbjuder individanpassat stöd i en trygg boendemiljö för personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller sociala problem som behöver stöd för att skapa och upprätthålla fungerande rutiner och klara ett eget boende. Vårt arbetssätt bygger på relationer och allianser.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Landskrona
 3. Placeringsform:
  Bostad med stöd SoL 4:1
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Par/syskonpar
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • DCD – Developmental Coordination Disorder
 • Demens
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Akutplacering
Metod, insats och utredning
 • Connect
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1
 • A person sitting at a table with a vase of flowers
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A kitchen with a wood floor
 • A door in a room
 • A person walking down a street
 • A person sitting at a table with a vase of flowers
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A kitchen with a wood floor
 • A door in a room
 • A person walking down a street

Bostäderna

Vi erbjuder ljusa och trivsamma stödlägenheter i ett tryggt och trivsamt bostadsområde i utkanten av centrala Landskrona, med närhet till havet, grönområden, butiker och kollektivtrafik, samt även till vårt personalkontor.

Lägenheterna är möblerade och fullutrustade ettor och tvåor som alla ligger i samma fastighet.

Det går bra att ta med husdjur.

Liknande stödlägenheter finns även i Helsingborg.

Målgrupp

Vi tar emot personer med svårigheter att upprätta en tillfredställande livssituation till följd av missbruk, psykisk ohälsa, ekonomiskt utsatthet och/eller sociala problem, och därför behöver stöd för att skapa och upprätthålla fungerande rutiner. Vi tar även emot kriminalvårdsklienter efter anstaltsvistelse och/eller med elektroniskövervakning som avtjänar straff.  

I vår stödboendetjänst har vi tillval i form av riskbedömning för skyddsplacering. Vi har kompetens att genomföra evidensbaserade riskbedömningar som anger grad av risk för våld samt handlingsplaner och rekommenderade insatser till den sagda typen av våld. PATRIARK (hedersrelaterat våld och förtryck), SARA (partnervåld) samt CHECK-15 (hot och våld från kriminella aktörer) är manualerna som används av våra certifierade riskbedömare. En återgivning till såväl den utsatte som till beställaren ingår.

Vi tar placeringar enligt SoL.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Skola, jobb eller praktik ger ett socialt sammanhang, en meningsfull vardag och en upplevelse av att man är behövd, vilket kan leda till förbättrad självbild, ökad motivation och framtida mål som håller över tid. Vi stöttar därför klienten i att etablera och behålla regelbunden sysselsättning, vilket också underlättar övergången till livet efter tiden i stödlägenheten.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför klienten även i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid och hjälper till att hitta aktiviteter som matchar önskemål, förmågor och intressen.

Utifrån individens förutsättningar arbetar vi med gradvis utveckling från enstaka stillsamma aktiviteter till flertalet aktiviteter i olika miljöer. Att bryta isolering och ensamhet kan vara ett första steg som tar klienten vidare.

Verksamheten erbjuder dagligen både gemensamma och enskilda aktiviteter. Alla klienter har ett dagsschema för sysselsättning och aktiviteter.

Adress

Landskrona, Skåne

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Landskrona
 3. Placeringsform:
  Bostad med stöd SoL 4:1
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Jessica Andersson

Verksamhetschef

Catrine Haraldsson

Bitr. verksamhetschef