Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Stödlägenheter Landskrona

Verksamheten välkomnar vuxna personer över 21 år, med svårigheter att på egen hand uppnå en god boendemiljö och som därmed behöver någon form av stöd för att upprätthålla fungerande rutiner.

 1. Bolag
  Partnergruppen
 2. Kommun
  Landskrona
 3. Ålder
  21 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinna, Man eller något annat
 5. Antal platser
  10
 6. Placeringsform
  Bostad med stöd SoL 4:1

Öresundsgatan 63
Landskrona

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Demens
 • Fobier/depressioner
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • Stödboende
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
Bolag
 • Partnergruppen

Om oss

Utifrån varje individs specifika behov erbjuder vi individanpassade insatser och problemlösningar som håller över tid. Vi vänder oss till personer från 21 år som har särskilda svårigheter att upprätthålla en tillfredställande livssituation till följd av missbruk, psykisk ohälsa eller sociala problem.

Våra 10 lägenheter är belägna i utkanten av Centrala Landskrona med närhet till vårt personalkontor. Lägenheterna är ljusa och trivsamma, fullt utrustade 1:or och 2:or. Du erbjuds en lugn boendemiljö där du tillåts bo tillsammans med ditt djur.
Du har närhet till Havet, grönområden, butiker och kollektivtrafik.

Vi finns även i Helsingborg och Malmö- Kirseberg.

Vårt arbetssätt

I en trygg boendemiljö med pedagogiska insatser skapar vi möjligheter. Vårt mål är att varje individ upplever en meningsfullhet i sin vardag, har sunda levnadsvanor och känner en känsla av samhörighet.

Tillsammans med kontaktperson planeras alla insatser in i en genomförandeplan. Planeringen kan innehålla stöd inom områden så som; hemliv, sysselsättning, ekonomi, myndighetskontakter, sjukvård och hälsa. Kontaktpersonen har till syfte att samordna och utvärdera alla insatser.

Vi erbjuder dagligen gemensamma och enskilda aktiviteter för att öka positiva hälsoeffekter. Vi arbetar aktivt med att ge stöd till att finna en lämplig sysselsättning, utbildning, praktikplats eller arbete. Vi kan erbjuda arbetsterapeutisk bedömning som tilläggstjänst.

Boende i Stödlägenhet kan med fördel kombineras med Humanas Öppenvård. Humana har även en egen LARO-mottagning med läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering för den som är beroende av opioider eller opiater. Där erbjuds en individuellt anpassad behandling utifrån behov och förutsättningar.

När individen lämnar vår verksamhet är målet att man skapat en trygg grund med rätt förutsättningar för att klara leva ett stabilt liv. Att motivation och tilltro på den egna förmågan är stärkt. Att individen har tillräcklig kunskap och insikt i sina behov och en vetskap kring hur dessa bäst hanteras genom livet. Vårt stöd kan även efter utskrivning erbjudas i den nya bostaden.

Personal och metoder

Vi lägger stor vikt vid nätverksarbete och ger därför stöd till att knyta viktiga och nödvändiga kontakter där individens behov alltid är det centrala. Våra kompetenta medarbetare finns tillgängliga dag, kväll samt helg.

Verksamheten är certifierad i Connect, vilket utgör grunden i vårt arbete. Connect är ett anknytningsbaserat förhållningssätt vilket innebär att vi lägger stor vikt vid relationsskapande och allians till den som behöver vårt stöd.  Genom förståelse kan vi möta individen där den befinner sig och förstärka dess utveckling.

Individuella samtal för att främja god hälsa - Samtalen hjälper klienten att navigera rätt och på så sätt kunna utforma livet utefter egna önskemål. Samtalen syftar till att skapa balans mellan insikt, förståelse och acceptans. Samtalen hjälper personen att sortera känslor och händelser och ger stöd till att kunna sätta ord på upplevelser. Vår personal har utbildning i MI (Motiverande samtal).

Vi arbetar med Programmet ESL (Ett Självständigt liv), gör kartläggningar över behov och hur de bäst insatsplaneras. Vi tränar färdigheter för att nå största möjliga självständighet för den enskilde.

Kontakt

Nå oss direkt: 010-456 46 62

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic Placeringskoordinator vuxna

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

Se filmen om Alma och Jasmin

Träffa Alma som är 18 år och bor på ett av våra stödboenden. Du får också möta Jasmin som arbetar som ungdomspedagog.