Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 15 år och uppåt
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  HSL
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Neuropsyk i Bollnäs AB, 556543-1516
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Inlärningssvårigheter
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Bollnäs, Gävleborgs

Utredningsenheten

Vi har mångårig erfarenhet av att utreda och vårda personer med komplex neuropsykiatrisk problematik och svåra beteendeavvikelser. Vi jobbar med hög personaltäthet i en integrerad vårdmiljö med och HVB- och aktivitetsenheter i samma hus.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 15 år och uppåt
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  HSL
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Neuropsyk i Bollnäs AB, 556543-1516
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Inlärningssvårigheter
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
 • A large green field with trees in the background
 • A large green field with trees in the background
 • A large lawn in front of a tree
 • A large green field with trees in the background
 • A large green field with trees in the background
 • A large lawn in front of a tree

Lokaler

Utredningsenheten är belägen på Hedenområdet i Bollnäs, strax utanför centrum. I samma hus ligger vårt HVB Boheden och vår aktivitetsverksamhet Aktiven, vilket ger våra patienter möjlighet att få god omvårdnad under ett och samma tak. 

Området ligger lugnt men ändå bara ett par kilometer från centrum med goda bussförbindelser samt gång- och cykelbana hela vägen. Utanför ligger en stor park, strövområden finns i den närbelägna skogen och bara en kort promenad bort ligger ett ridstall. 

Ett besök görs alltid innan inskrivning i syfte att skapa en god kontakt med patienten och dennes nätverk. Anhöriga är välkomna på besök och det är då möjligt att hyra en lägenhet i närheten. 

Målgrupp

Utredningsenheten har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med komplex neuropsykiatrisk problematik, till exempel förvärvade eller medfödda hjärnskador, utvecklingsförsening, autismspektrumstörning eller funktionsnedsättning. Vi utreder och vårdar även bland annat utagerande beteende, tvångsbeteenden, demens, epilepsi och svåra depressioner.

Enheten bedrivs inom ramen för hälso- och sjukvård och remiss krävs.

Arbetssätt

Huvuddelen av tiden på Utredningsenheten är inriktad på neuropsykiatrisk utredning. Utredningen syftar ofta till att utveckla strategier gällande bemötande samt rekommendationer om lämplig boendeform och förhållningssätt till patienten.

Utredningsteamet består av psykiatriker, psykolog med inriktning neuropsykologi, specialpedagog och sjuksköterska, som tillsammans med erfaren vårdpersonal säkerställer ett utförligt kvalitativt utredningsresultat och ett heltäckande pedagogiskt förhållningssätt.

Utredningen kompletteras ofta med träning och observation i ADL, sociala samspel och andra delar. Den sociala träningen består av aktiviteter som att handla, laga mat, fika, gå på bio och besöka sportevenemang och sker under trygga former, allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för patienten att lyckas i ett framtida boende.

Med flera verksamheter i samma hus och på samma ort har vi goda möjligheter att vårdfläta för att skapa bästa möjliga utveckling för individen. Bohedens HVB och Utredningsenheten samordnar både resurser och personal. Det är till exempel möjligt att utnyttja en vistelse på Utredningsenheten för att stabilisera måendet innan en flytt till Boheden. På Aktiven, vårt aktivitetscentrum som ligger på angränsande våningsplan, ges möjlighet till många former av aktivering. I Bollnäs ligger även våra gruppbostäder Brattbacken och Stagårdsvägen.

Vi erbjuder flexibla lösningar som anpassas utifrån uppdraget och patientens förutsättningar och förmåga. Ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete sker i samverkan med uppdragsgivaren, anhöriga och eventuell SVHF/god man.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet med en behandling på Utredningsenheten är att patienten ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och lyckas i ett framtida boende.

I god tid inför utskrivning träffas uppdragsgivaren, ansvarig sjuksköterska och andra berörda i teamet för att arbeta fram en noggrann utslussningsplan.

Sysselsättning

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Utredningsenheten. På Aktiven, vårt aktivitetscentrum som ligger i samma hus, finns det möjlighet till olika former av träning och aktivering såsom matlagning, avslappning och taktil massage, målning, pyssel och pingis. Där erbjuds även pedagogisk musikstund varje vecka. Möjlighet finns också att delta i de aktiviteter som anordnas, allt från skidåkning och ridning till utflykter och resor. Aktiveringen utgår från varje patients förmåga, intresse och dagsform.

Personal

Utredningsenheten har en hög personaltäthet så att det alltid ska finnas personal i patientens närhet, dygnet runt. Vaken natt-bemanningen på närliggande enheter kan också utnyttjas.

De specialister som arbetar på Utredningsenheten respektive Boheden kan vid behov stötta den andra enheten.

Adress

Bollnäs, Gävleborgs

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 15 år och uppåt
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  HSL
 4. Antal platser:
  10
 5. Bolag:
  Neuropsyk i Bollnäs AB, 556543-1516

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

A man wearing a black shirt

Marcus Nygren

Verksamhetschef

Anna-Maria Forslin

Sjuksköterska