Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 15 år och uppåt
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Boendeform:
  HSL
 4. Antal platser:
  14
 5. Bolag:
  Neuropsyk i Bollnäs
Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD
 • DCD
 • Demens
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • ADL
 • Studio III
Bolag
 • Neuropsyk i Bollnäs

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Bollnäs, Gävleborgs

Utredningen

Neuropsyk i Bollnäs har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer som har olika former av neuropsykiatriska tillstånd. Utredningsenheten har 9 platser, alla med enkelrum. Vårdtiden på enheten kan innehålla en utredningsdel eller en behandlingsdel, eller både och. Enheten bedrivs inom ramen för hälso- och sjukvård och remiss krävs. Ett besök görs alltid innan inskrivning, besöket syftar till att erhålla god kontakt med patienten och dennes nätverk.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 15 år och uppåt
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Boendeform:
  HSL
 4. Antal platser:
  14
 5. Bolag:
  Neuropsyk i Bollnäs

Telefonnummer till enheten

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD
 • DCD
 • Demens
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • ADL
 • Studio III
Bolag
 • Neuropsyk i Bollnäs
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a book shelf
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room full of furniture
 • A large green field with trees in the background
 • A large green field with trees in the background
 • A large lawn in front of a tree
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a book shelf
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room full of furniture
 • A large green field with trees in the background
 • A large green field with trees in the background
 • A large lawn in front of a tree

Om oss

Målgrupp

Patienter med medfödda och förvärvade hjärnskador med utmanande beteenden. Även utåtagerande beteende, tvångsbeteenden, autism och andra neuropsykiatriska diagnoser, demens epilepsi, svåra depressioner med mera utreds och behandlas.

Utrednings- och behandlingsprocess

Utredningsteamet består av psykiatriker, psykolog med inriktning neuropsykologi, specialpedagog och psykiatrisjuksköterska som tillsammans med erfarna skötare säkerställer ett utförligt kvalitativt utredningsresultat och ett heltäckande pedagogiskt förhållningssätt.

Utredningen som görs syftar ofta till att ta fram det ”pedagogiska receptet” för att få strategier att förhålla sig till gällande bemötande, få rekommendationer om boendesituationer och förhållningssätt. Tillsammans med medicinska undersökningar och genomgångar vävs delarna samman utifrån uppdragets art. Träning och observation i ADL, sociala samspel och andra delar sker under trygga former, allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för patienten att lyckas i ett framtida boende.

Vi sätter patienten i centrum där vår ambition är att medicineringen ska vara optimerad. Vi har hög personaltäthet så att det alltid ska finnas personal i patientens närhet, dygnet runt. Under vårdtiden görs uppföljningar tillsammans med uppdragsgivaren, ansvarig sjuksköterska och andra berörda i teamet. Inför utskrivning träffas samtliga berörda och en noggrann "utslussningsplan" arbetas fram. 

Aktivering

Daglig aktivering utgår från varje patients förmåga, intresse och dagsform. Det kan handla om utevistelse, ridning, bad och fysisk aktivitet. Den sociala träningen består av att handla, laga mat, fika, gå på bio, besöka sportevenemang mm.

Kvalitet och uppföljning

Utrednings- och behandlingsenheten verkar för att ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete sker i samverkan med uppdragsgivaren, anhöriga och god man. Vi erbjuder anpassade lösningar för uppdragsgivaren och arbetar flexibelt och anpassar önskemålen efter individens förutsättningar och förmåga.

Visa mer

Adress

Bollnäs, Gävleborgs

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 15 år och uppåt
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Boendeform:
  HSL
 4. Antal platser:
  14
 5. Bolag:
  Neuropsyk i Bollnäs

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Telefonnummer till enheten

Adress

Bollnäs, Gävleborgs