Vaskesta LSS

Verksamheten ligger centralt beläget ca 2 km från Gränby Centrum och ca 4 km från Uppsala Centralstation.

 1. Bolag
  Humana LSS
 2. Kommun
  Uppsala
 3. Ålder
  18 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  LSS

Vaskesta 31
Uppsala
Tel. 070-164 73 15

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • LSS pk1
Problematik
 • Autismspektrum
 • Psykisk utvecklingsstörning
Boenden
 • LSS
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Uppsala
Metod och insats
 • ADL
 • Tydliggörande pedagogik
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LSS 9 § p. 9 - Bostad med särskild service vuxna
Bolag
 • Humana LSS Sverige

Målgrupp

Män och kvinnor, 18 år och uppåt, personkrets 1, dvs. med autism, autismspektrumtillstånd eller lindrig utvecklingsstörning. Boendet arbetar med och har erfarenhet av utåtagerande problematik och andra former av beteenden som gör att de har svårt att fungera i olika situationer.

Vårt boende

Boendet består av sex moderna lägenheter med två rum och kök samt ljusa gemensamma utrymmen. I boendet får individen hjälp och stöd av personal i de situationer där det behövs gällande ADL, omvårdnad samt kultur- och fritidsaktiviteter.

Vårt arbetssätt

Målet för verksamheten är ett självständigt liv. Att hen ska fungera i sammanhang där hen kan utvecklas utifrån egna förutsättningar och intressen.

Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande. Vi använder oss av visuella hjälpmedel och tydliggörande pedagogik för att få vardagen att fungera.

Den boende får två kontaktmän som arbetar aktivt med att göra planeringar och skapa realistiska mål kring individen. Tillsammans gör vi en genomförandeplan som återspeglar individens behov och förutsättningar för ett gott liv.

Sysselsättning

I Uppsala finns det ett stort utbud av daglig verksamhet. I de fall där daglig verksamhet inte är aktuell. Stöttar boendet den enskilde med att söka praktik eller arbete, efter önskemål.

Fritid

Personal på boendet arbetar aktivt med att hjälpa individen med och till fritidssysselsättningar som individen själv önskar.

Placeringsförfrågan

Jessica Skyllerstedt Placeringskoordinator 042-311 58 17

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär