Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Veabacken HVB

Vi arbetar med behandling av pojkar med sexualiserade beteenden eller som har förgripit sig sexuellt. Vi vänder oss till hela Sverige och föräldrar och nätverk inkluderas i behandlingsarbetet.

 1. Bolag
  Off.Clinic
 2. Kommun
  Osby
 3. Ålder
  15-19
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB

Grimsväg 12
Visseltofta
Telefon: 0479-401 85 
Fax: 0479-401 94

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Tourettes syndrom
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • DBT
 • KBT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Off.Clinic

Om oss

Målgrupp
Vi tar emot pojkar som varit i behandling på Visslan eller Bakfickan, men ännu inte klarar av behandling i öppenvård, och har tillstånd göra direktinskrivningar. Detta kan vara aktuellt gällande lite äldre ungdomar som behöver färdigheter för att kunna ta ansvar för sitt eget liv.

Syftet med behandlingen är att ungdomen först lär sig de färdigheter som behövs för ett övergreppsfritt liv på Visslan eller Bakfickan. När behandlingen sedan gått framåt, och risken för återfall minskat, kan ungdomen fortsätta sin behandling hos oss på Veabacken och tillämpa sina nyvunna färdigheter och träna dom i friare former.

Personal
Personalgruppen är välutbildad och erfaren. Vi har sedan 2004 arbetat med barn och ungdomar som begått sexuella övergrepp. Arbetet bygger på det som är verksamt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, bland annat KBT (Kognitiv BeteendeTerapi) och DBT (Dialektisk BeteendeTerapi).

Personalgruppen består av samtalsterapeuter, familjeterapeut och behandlingspedagoger. Hela personalgruppen har  genomgått utbildning i DBT och övergreppsspecifik behandling.

Behandling
Behandlingen bedrivs i trivsamma, ändamålsenliga lokaler i en salutogen anda. Vi använder:
 • övergreppsspecifik behandling i grupp och individuellt
 • beteendeterapi
 • färdighetsträning DBT
 • sex- och samlevnadsundervisning
 • ev. traumabehandling
 • familjebehandling

Målet med behandlingen är att få unga människor som har sexuella problembeteenden att:

 • inse sina svårigheter
 • ta ansvar för sitt problem
 • förstå de samverkande faktorerna bakom problembeteendet
 • uppfatta risksignaler
 • kontrollera sitt beteende
 • utöva en sund sexualitet samt få det nära nätverket att förstå ungdomens problem så att nätverket kan skydda mot nya övergrepp samt stödja till ett återfallsfritt liv

Varje ungdom har ett team omkring sig bestående av två behandlingspedagoger eller kontaktpersoner samt en samtalsterapeut. Teamet har tillgång till psykiatriker, sjuksköterska samt legitimerad familjeterapeut. Behövs det familjebehandling i mer omfattande grad tar familjeterapeuten ansvar för denna.

Skola
Det finns en kommunal grundskola avsedd för ungdomar inskrivna på behandlingshemmen i våra lokaler. Skolan utgör en säker miljö där ungdomarna inte har möjlighet att förgripa sig sexuellt eller på annat sätt kränka någon genom ett sexualiserat beteende. På skola arbetar fyra lärare. Under skoldagen finns även behandlingspersonal med i klassrummen och på raster.

Om ungdomen tillhör gymnasieskolan använder vi oss av kringliggande skolor. Det görs alltid en bedömning om ungdomen i så fall behöver en ledsagare som bistår i att minimera risk för nya övergrepp.

Placeringsförfrågan

Off.clinic video

Se vår videopresentation.