Hem

Kontaktuppgifter

A living room filled with furniture and a large window

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-17 år
 2. Kommun:
  Osby
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8 HVB
 5. Bolag:
  Baggium Vård och Behandling AB , 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Känsloregleringsproblematik
 • Omsorgssvikt
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Normbrytande beteende
 • Samsjuklighet
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Connect
 • Mindfulness
 • Psykologsamtal
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Massage
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Osby, Skåne

Villa Svanholmen HVB

Vi tar emot flickor med psykosocial problematik, med särskild inriktning på begynnande eller aktivt missbruk. Med utgångspunkt i ett icke-dömande förhållningssätt vill vi hjälpa ungdomen att utveckla nya verktyg för att hantera livet på ett bättre sätt.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-17 år
 2. Kommun:
  Osby
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8 HVB
 5. Bolag:
  Baggium Vård och Behandling AB , 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Känsloregleringsproblematik
 • Omsorgssvikt
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Normbrytande beteende
 • Samsjuklighet
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Connect
 • Mindfulness
 • Psykologsamtal
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Massage
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A kitchen with a wood floor
 • A view of a room
 • A room with a leather chair
 • A living room with a blue chair
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A living room
 • A living room
 • A room with a sink and a mirror
 • A small house in a barn
 • A house with trees in the back yard
 • A house with a grass field
 • A house with trees in the background
 • A house with trees in the background
 • A small house in a barn
 • A large room
 • A living room filled with furniture and a table
 • A living room filled with furniture and a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A kitchen with a wood floor
 • A view of a room
 • A room with a leather chair
 • A living room with a blue chair
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A living room
 • A living room
 • A room with a sink and a mirror
 • A small house in a barn
 • A house with trees in the back yard
 • A house with a grass field
 • A house with trees in the background
 • A house with trees in the background
 • A small house in a barn
 • A large room
 • A living room filled with furniture and a table
 • A living room filled with furniture and a wood floor

Lokaler

Villa Svanholmen ligger strax utanför Osby, någon halvtimme norr om Hässleholm och Kristianstad i norra Skåne. Behandlingshemmet är inrymt i en samling en- och tvåvåningsbyggnader invid en vacker sjö och med fin natur alldeles runt husknuten. Alla ungdomsrum är samlade i en av byggnaderna, med generösa gemensamhets- och personalutrymmen fördelade på denna och huvudbyggnaden. På området finns bland annat en drama-sal där vi förutom drama kan arbeta med avslappning till exempel yoga med mera.

Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till grillning och andra utomhusaktiviteter. Här är det lätt att komma ut i naturen och vi kör ofta motionspass i skogen eller runt sjön.

Familj och viktiga närstående är välkomna att övernatta i ett av husen, där det också är tillåtet att ta med sig husdjur.

Vi är angelägna att få ordna med ett studiebesök innan placering.

 

Målgrupp

Vi erbjuder behandling för ungdomar med psykosocial problematik, med särskild inriktning på begynnande eller aktivt missbruk. Det finns ofta en annan problematik i botten, till exempel svårigheter med känsloreglering eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ungdomen kan också ha varit utsatt för någon form av våld. Det är vanligt att ungdomen vistas i olämpliga miljöer.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Behandling

Vi utgår alltid ifrån ett icke-dömande förhållningssätt och att varje ungdom är en egen unik individ. Vi finns till för att stötta på vägen till ett självständigt liv.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt, och använder oss framför allt av strukturerade behandlingssamtal. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Villa Svanholmen är certifierat för Connect, en metod för att säkerställa en sund och trygg anknytning mellan personal och ungdom. Andra delar av vårt behandlingsupplägg är rePULSE och A-CRA. Vi utnyttjar även dramapedagogik, där vi närmar oss de komplexa frågorna med hjälp av lekfulla övningar i grupp.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen och arbetar för att involvera vårdnadshavare, familj och andra viktiga stöd och förebilder via öppenvårdsinsatser.

Målet med behandlingen på Villa Svanholmen är att ungdomarna ska få nya verktyg för att hantera livet på ett bättre sätt och utveckla en hälsosam livsstil.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Villa Svanholmen har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. Vi har ett nära samarbete med vald skola och gör kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att skolgången fungerar samt vid behov problemlösa och göra anpassningar för att möta ungdomens behov av stöd.

Om skola inte är aktuell stöttar och motiverar personalen den unga i att söka praktik eller arbete, till exempel genom stöd i kontakter med arbetsförmedlingen och andra relevanta instanser.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Villa Svanholmen. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen med mål att alla ska hitta något som de kan lyckas inom.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå. Vi uppmuntrar till delaktighet i matlagning och andra förekommande uppgifter.

Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande och en vaken natt.

De som arbetar på Villa Svanholmen har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. Personalen är även HBTQI-utbildad. I gruppen ingår personal med dramapedagog- och massageterapiutbildning.

Sjuksköterska är knuten till verksamheten för medicinska frågor.

Adress

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-17 år
 2. Kommun:
  Osby
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8 HVB
 5. Bolag:
  Baggium Vård och Behandling AB , 556747-5230

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Marie Ekberg

Föreståndare/VC

A person posing for the camera

Erica Pettersson Wentzel

Placeringskoordinator