Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Hässleholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende och Korttid
 4. Antal platser:
  46
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Fobier
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Hässleholm, Skåne

Solhäll Särskilt boende, korttid

Vi tar emot personer med psykisk funktionsnedsättning, med fokus på individuella lösningar. Här erbjuder vi stöd och hjälp i vardagen, social gemenskap och samvaro samt en meningsfull vardag och sysselsättning, bland annat på vårt eget aktivitetscenter .

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Hässleholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende och Korttid
 4. Antal platser:
  46
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Fobier
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1
 • A large green field in front of a house
 • A large lawn in front of a house
 • A house with trees in the background
 • A house with trees in the background
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A shower that has a sink and a mirror
 • A room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A large green field in front of a house
 • A large lawn in front of a house
 • A house with trees in the background
 • A house with trees in the background
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A shower that has a sink and a mirror
 • A room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a fire place

Lokaler

Solhäll ligger i Vittsjö i norra Skåne, drygt två mil från Hässleholm. Boendet är vackert beläget i ett naturnära område med skogar och sjöar, men ändå med service och kommunikationer bara en kilometer bort. 

Här bor man i egna rum med badrum och wifi. Till gemensamhetsutrymmena hör tvättstuga samt dagrum med TV och matsal. 

Rummen är fördelade på ett antal sammanbyggda två- och trevåningshus, alla med hiss. De är fullt möblerade vid inflyttning, men den boende har möjlighet att i stället själv möblera sitt rum. 

Det finns möjlighet att ta med sig husdjur efter bedömning. 

De olika husen bildar tre avdelningar. Måltiderna serveras på respektive avdelning, där det finns möjlighet att slå sig ned och äta på flera ställen, men det finns också möjlighet att äta enskilt på sitt rum. 

På Solhäll finns även fem fullt utrustade utslusslägenheter strax utanför huvudbyggnaden. 

Till huset hör en stor parkliknande trädgård med många uteplatser och möjlighet till trädgårdsodling, grillning och andra utomhusaktiviteter. På området finns även en utomhuspool. 

I omgivningarna finns både sjö (Vittsjön) och skog. Skåneleden passerar alldeles intill boendet och det finns gott om promenadstigar runt sjön. 

Vi tillämpar fria besökstider och erbjuder övernattningsmöjligheter för anhöriga. 

Vi försöker alltid ordna ett informations-/studiebesök innan placering. 

Målgrupp

På Solhäll bor vuxna kvinnor och män med psykiska funktionsnedsättningar relaterat till underliggande psykossjukdom, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska syndrom och hjärnskador, med eller utan somatiska omvårdnadsbehov. Vi kan möta personer med komplex problematik i behov av särskilt riktat stöd.

Boendet är indelat i tre avdelningar:

 • Abilis: För personer med psykiatrisk problematik med ett utökat behov av stöd och tillsyn.
 • Leon: För vuxna med psykiatrisk problematik.
 • Summit: För äldre personer med psykiatrisk problematik, ofta i kombination med somatisk sjukdom.
 • Orbit: För vuxna med psykiatrisk problematik.

Vi erbjuder även nio utslusslägenheter för personer som klarar av att bo lite mer självständigt, där vi kan trappa ned stödet efter förmåga och behov. En del boende stannar här permanent.

Vid behov kan vi ombesörja transport till och från vår enhet.

Vi tar placeringar enligt SoL, LVM, LPT, LRV, ÖPT och ÖRV, samt erbjuder funktionsbedömningar och funktionsutredningar.

Arbetssätt

På Solhäll erbjuder vi stöd och hjälp i vardagen, social gemenskap och samvaro samt en meningsfull vardag och sysselsättning.

Vi tror att det finns en potential till förändring och personlig utveckling hos alla, oavsett grad av funktionsnedsättning, och arbetar för att den boende ska stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor under sin vistelse här. Insatserna styrs av individuella genomförandeplaner som utgår från den boendes funktionsförmåga, resurser och behov.

Vi arbetar salutogent utifrån lågaffektivt bemötande och använder oss av tydliggörande pedagogik med målinriktad träning i ADL och sociala färdigheter. Arbetet med den boendes motivation är A och O.

Ett omvårdnadsteam bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och psykiatriker arbetar med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen uppnås. Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.

Dokumentation sker enligt IBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet med arbetet på Solhäll är att den som bor hos stegvis ska klara ett så självständigt liv som möjligt utifrån förmåga och behov, och eventuellt öka möjligheten att kunna gå vidare till eget boende.

Där det är aktuellt med utslussning samverkar vi gärna med uppdragsgivaren i planeringen för nästa steg och kan lämna förslag som matchar behoven. Utöver våra egna träningslägenheter kan vi erbjuda bland annat LSS-boende eller öppenvård med boendestöd i egen lägenhet inom Humana.

Sysselsättning och aktiviteter

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda aktiviteter efter förmåga och önskemål. Exempel på populära aktiviteter är padel, tennis och badminton. Vi besöker också ett aktivitetscenter i Höör utifrån önskemål. Sommartid grillar vi en gång i veckan.

Vid behov försöker vi hjälpa till att finna praktikplatser.

Vi strävar efter att hjälpa våra boende att hitta en balans mellan aktivitet och vila, vardag och helg – en struktur man kan ta med sig vidare i livet.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med två vaken natt och möjlighet att utöka bemanningen vid behov.

I personalgruppen finns både kulturell och språklig bredd.

Adress

Hässleholm, Skåne

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Hässleholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende och Korttid
 4. Antal platser:
  46
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Elina Olofsson

Verksamhetschef

Sabina Lindblad

Bitr. Verksamhetschef