Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Solhäll - Vittsjö

För vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning med fokus på individuella lösningar. Vi utgår från individuella behov med en grund i kognitionsteorier.

 1. Bolag
  Partnergruppen
 2. Kommun
  Hässleholm
 3. Ålder
  18 år och uppåt
 4. Kön
  Flickor/ kvinnor och pojkar/ män
 5. Antal platser
  12 + 32
 6. Placeringsform
  Särskilt boende och Korttids

Verumsvägen 12
Vittsjö
Telefon: 042-311 58 25
Fax: 0451-232 70
SSK expedition: 042-311 58 25

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • ADL
 • Tydliggörande pedagogik
 • ESL
 • MI - motiverande samtal
 • AMPS
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LPT
 • LRV
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • Partnergruppen

Om oss

Insatserna är individuellt anpassade och med målsättning att den boende stegvis klarar ett så självständigt liv som möjligt utifrån förmåga och behov.

Vi arbetar med metoden ESL, Ett Självständigt Liv, där vi utgår från den enskildes resurser, önskemål och behov. Våra sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut
och psykiatriker arbetar i team med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Insatserna utgår från den boendes funktionsförmåga, resurser och behov där strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna sociala färdigheter. Möjlighet till utsluss i träningslägenhet finns. Vi erbjuder olika funktionsbedömningar

Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella, schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål. Boende som vistas hos oss har tillgång till dagcenter med personal alla vardagar.

Vi erbjuder band annat gym, bad, bowling, bingo, shoppingrundor, ridning, gymnastik, pingis, egen utomhuspool etc. Vid önskemål kan eventuellt daglig sysselsättning i form av praktikplats erbjudas.

Inskrivning föregås av informations-/studiebesök eller direktplacering. Vid behov kan vi eventuellt ombesörja transport till och från vår enhet.

 

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic Placeringskoordinator vuxna

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär