Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan, öppet vardagar 8-17
Hitta enhet Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A group of people standing in front of a fence

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga och vuxna 14 år och uppåt
 2. Kommun:
  Helsingborg
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård, Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana KBT Mälardalen AB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • OCD/Tvång
 • Skydd
 • Normbrytande beteende
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Familjehem
 • Stödboende
 • Öppenvård
 • Akutplacering
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem
Metod, insats och utredning
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • Metadon-behandling
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • CPU - Cannabis Program för Ungdomar
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Kriminalitet som livsstil
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • HAP - Haschavvänjning
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • LVM §27
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Vuxna Ramlösa Familjehemsvård

Vi erbjuder familjehemsvård där öppenvård kan erbjudas som en tilläggstjänst. Kombinationen ger möjlighet att etablera nya rutiner och beteenden i en miljö som liknar den man ska återvända till, vilket ökar sannolikheten för en hållbar rehabilitering.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga och vuxna 14 år och uppåt
 2. Kommun:
  Helsingborg
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård, Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana KBT Mälardalen AB

Telefonnummer till enheten

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • OCD/Tvång
 • Skydd
 • Normbrytande beteende
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Familjehem
 • Stödboende
 • Öppenvård
 • Akutplacering
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem
Metod, insats och utredning
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • Metadon-behandling
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • CPU - Cannabis Program för Ungdomar
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Kriminalitet som livsstil
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • HAP - Haschavvänjning
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • LVM §27
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)

Familjehemmen

Vi erbjuder professionell familjehemsvård och öppenvård i Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge.

Våra familjehem är noggrant utredda och bedömda med höga krav på omsorgsförmåga, bostadens utformning och att man kan ge den tid som krävs. Vi rekryterar löpande nya familjehem med samma kravbild.

Det finns möjligheter till boende i stad, i mindre samhällen eller på landet. I våra familjehem bor man antingen i rum inne i huset eller i ett “bredvidboende” i form av ett rum eller ett fristående hus på tomten.

Målgrupp

Vuxna Ramlösa Familjehemsvård riktar sig till ungdomar och vuxna med missbruksproblematik, kriminalitet och psykisk ohälsa.

Vi tar emot placeringar enligt SoL, LVM och KVV. Vi erbjuder konsulentstödd familjehemsvård och kraftigt förstärkt familjehemsvård samt placering i halvvägshus i enskilt boende.

Arbetssätt

Behandlingen på Vuxna Ramlösa Familjehemsvård består av konsulentstödd familjehemsplacering med social rehabilitering. Den kan kombineras med behandlingsinsatser som anpassas efter klientens behov, där nya färdigheter tränas och praktiseras i vardagen. Kombinationen familjehemsvård och öppenvård kan liknas vid en placering på ett HVB, med skillnaden att placeringen är enskild.

Placering i familjehem ger en möjlighet att etablera nya rutiner och beteendemönster i en miljö som liknar den man återvänder till efter placeringen och gör det enklare att bibehålla dessa efter hemflytt. Familjens miljö och sociala nätverk utgör grunden för en positiv inlärning och ökar sannolikheten för en långsiktigt hållbar rehabilitering.

Vid en familjehemsplacering hos oss ingår:

 • Ett konsulentstött familjehem
 • Handledning och utbildning till familjehemmet
 • Beredskapstelefon dygnet runt
 • Återrapportering till placerande myndighet

Vi har en lång erfarenhet av samarbete med socialtjänst och kriminalvård, och genomför placeringen enligt uppdrag från aktuell uppdragsgivare.

Vi är duktiga på att matcha rätt hem med aktuell klients behov och mål, även när det är kort om tid.

På Vuxna Ramlösa Familjehemsvård arbetar vi utifrån evidensbaserade metoder med tyngdpunkt på CRA. Till behandlingen finns ett urval av tilläggstjänster såsom CRA, ÅP, Humanas kriminalitetsprogram B12, HAP, kurs i ångesthantering, traumayoga och färdighetsträning utifrån DBT. Vi tar emot klienter med pågående LARO-behandling och samarbetar då med ansvarig LARO-mottagning.

Vid mer omfattande behov så erbjuder vi kombinerade insatser i form av kraftigt förstärkt familjehemsvård, som innebär placering med stöd- eller behandlingsinsats och i många fall kan ses som ett fullgott alternativ till HVB-hem och institutionsvård.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt övningar och handledning med såväl personal som familjehem.

Övergripande mål med en placering i något av våra familjehem är att hitta fungerande rutiner i vardagen och utifrån sina egna förutsättningar börja forma ett självständigt liv utan berusningsmedel eller kriminalitet.

Visa mer

Personal

Våra familjehemskonsulenter har alla flera års erfarenhet av familjehemsvård. Alla har ett års handledarutbildning motsvarande högskolenivå och har en gedigen erfarenhet av missbruksproblematik, kriminalitet och psykisk ohälsa.

Våra familjehem har också stor kunskap och erfarenhet när det gäller missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Handledning erbjuds månadsvis tillsammans med andra familjehem och en handledare. Genom Familjehemsportalen har de tillgång till Humanas hela utbud av webbutbildningar och föreläsningar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga och vuxna 14 år och uppåt
 2. Kommun:
  Helsingborg
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård, Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana KBT Mälardalen AB

Placeringsförfrågan

Jim Sandersson

Tf Enhetschef

Telefonnummer till enheten