Hem

Kontaktuppgifter

A sign on the side of a road

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 30 år och uppåt
 2. Kommun:
  Hedemora
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  23. Korttidsplatser 2
 5. Bolag:
  Wikmansgården AB, 556167-4275
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • Bipolär sjukdom
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Studio III
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Hedemora, Dalarna

Wikmansgården

I en äldre herrgård med mycket ursprunglig karaktär erbjuder vi en lugn och naturskön boendemiljö, med personalresurser för att hantera utmanande placeringar och ge människor med psykisk funktionsnedsättning en god livskvalitet.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 30 år och uppåt
 2. Kommun:
  Hedemora
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  23. Korttidsplatser 2
 5. Bolag:
  Wikmansgården AB, 556167-4275
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • Bipolär sjukdom
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Studio III
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1
 • A sign on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A house with trees in the background
 • A tree in a grassy field
 • A sign on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A house with trees in the background
 • A tree in a grassy field

Bostäderna

Wikmansgården ligger en mil från Hedemora i Dalarna och är inrymt i den gamla disponentbostaden till Vikmanshyttans Bruk, grundat på 1500-talet. Huvudbyggnaden är från 1720-talet och byggdes om till vårdinrättning av de sista privata ägarna. Även en gammal fin annexbyggnad utnyttjas för boendet på Wikmansgården. 

Här bor man i egna rum med badrum. I huvudbyggnaden finns sexton rum, i Annexet sju och i en f.d. ekonomibyggnad (”Långboa”) ytterligare två. Den boende har möjlighet att ta med möbler, tavlor och andra inredningsföremål för att skapa en personlig prägel på sitt rum. 

Mycket av den ursprungliga karaktären är kvar i byggnaderna, med kakelugnar, stuckaturer och äldre möblemang. Här finns gott om gemensamhetsytor, till exempel dagrum, salong och matsal, med många vrår om man vill sitta för sig själv. Maten serveras i den gemensamma matsalen men det finns också möjlighet att äta enskilt på sitt rum. 

Boendet ligger väldigt naturskönt i den gamla bruksmiljön. En parkliknande trädgård med fruktträd och pallkragar ger möjlighet till badminton, boule, trädgårdsskötsel, grillning och andra utomhusaktiviteter. Här blir utevistelse en del av vardagen. Nere vid Vikmanshyttesjön har vi en liten båt och på boendet finns tillgång till en side by side-cykel. 

Det går bra att ta med sig husdjur, och vi har en egen huskatt som bidrar till trivseln. 

Studiebesök är välkomna på enheten. För anhöriga är det fria besökstider. 

Målgrupp

På Wikmansgården tar vi emot vuxna kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning, personlighetsstörning och demens. Exempel på beteenden är utagerande, alkoholdemens och tvång, vilket kan ha gjort det svårt att bo på ställen med lägre grad av anpassning för målgruppen. Vi erbjuder en trygg miljö med gott om plats och personalresurser för att hantera utmanande placeringar.

Vi tar placeringar enligt SoL.

Arbetssätt

Wikmansgården har funnits i över 40 år, med samma inriktning sedan starten. De personer som placeras hos oss har ofta ett beteende som uppfattas som udda i samhället. Här tillåts man vara den man är, med stöttning av som personalen som hjälper de boende att hitta rutiner och klara vardagen trots tvångs- och andra beteenden.

I kombination med den erfarna och lösningsinriktade personalgruppen tror vi att miljön har en lugnande inverkan på personer med den problematik vi är inriktade på. Vi är långt ifrån det många föreställer sig som en institutionsmiljö – här är inget boenderum det andra likt och i mån av plats kan de boende pröva olika miljöer tills de finner en där de trivs.

På Wikmansgårdens särskilda boende vill vi ge den boende stöd i att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som utgår från den enskildes resurser och behov och möter personen där hen befinner sig. Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt utifrån förhållningssättet Studio III och kan även erbjuda klassisk/taktil massage. Här ges möjlighet till ett aktivt liv och en meningsfull vardag, med en hög grad av delaktighet och känsla av sammanhang.

Vi ser att det är viktigt med kontinuitet och arbetar i team med undersköterskor, sjuksköterskor, psykiater/läkare och enhetschef så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar. Vi använder BPSD, ett instrument för registrering av oro och avvikande beteende, och dokumenterar enligt IBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Där det är möjligt och ett ömsesidigt önskemål samarbetar vi gärna med anhöriga.

Målet med vistelsen på Wikmansgården är att den boende ska trivas, känna sig lugn och trygg och klara ett så självständigt liv som möjligt utifrån förmåga, önskemål och behov.

Sysselsättning och aktiviteter

En meningsfull sysselsättning och regelbundna aktiviteter stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas ett schema för individuellt anpassade sociala och fysiska aktiviteter. Här planeras även gruppaktiviteter såsom underhållning och utflykter. Varje dag erbjuds en schemalagd aktivitet där alla som vill kan delta, till exempel gymnastik, tipspromenad eller att lösa Melodikrysset. Det finns också möjlighet att ta en tur med side by side-cykel.

I de historiska bruksomgivningarna finns många populära utflyktsmål, till exempel närbelägna Norns Bruk.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande och en vaken natt.

Personalen på Wikmansgårdens särskilda boende har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen. En god trivsel på arbetsplatsen ger en låg personalomsättning så att de boende lär känna personalen och känner sig trygga med dem.

Personalen är utbildad i demenssjukdom och psykiatri. I personalgruppen finns en sjuksköterska med bakgrund som ambulansförare och därför hög kompetens i akutsjukvård.

Adress

Hedemora, Dalarna

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 30 år och uppåt
 2. Kommun:
  Hedemora
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  23. Korttidsplatser 2
 5. Bolag:
  Wikmansgården AB, 556167-4275

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Anna-Karin Wiik

Anna-Karin Wiik

Placeringskoordinator

Liknande verksamheter