Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A tree in the middle of a lush green field

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 30 år och uppåt
 2. Kommun:
  Hedemora
 3. Boendeform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  25
 5. Bolag:
  Wikmansgården
 6. Ramavtal:
  Borlänge, Danderyd, Gävle, Haninge, Huddinge...
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Äldrepsykiatri
Län
 • Dalarna
Problematik
 • Bipolär sjukdom
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Kost och vikt
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • Särskilt boende
Övrigt
 • Akutplacering
Metod och insats
 • ESL
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
Bolag
 • Wikmansgården
Ramavtal (kommun, avtal, avtalsnr)
 • Borlänge, Borlänge- och Säterskommun Externa vård- o omsorgsplatser enl. SoL för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov, ex. psyk, avtalsnr.GNU2019/86
 • Säter, Borlänge- och Säterskommun Externa vård- och omsorgsplatser enligt SoL för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov, ex. psyk, avtalsnr.GNU2019/86
 • Örebro, Örebro - Enstaka platser enligt SoL Socialpsykiatri - Risingsbogården, avtalsnr.Sov 167/2021-03
 • Lidingö, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Nacka, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Solna, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Täby, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Huddinge, Haninge, Huddinge, personer under 65 år med psykiska funktionsnedsättningar, avtalsnr.SUN 2018-189
 • Gävle, Gävle Köp av plats i bostad med särskild service för socialpsykiatri 12049,12059, 12060, avtalsnr.12060
 • Härnösand, Härnösand kommun - Externa boendeplatser SoL och LSS, avtalsnr.UH-2019-050
 • Tyresö, Tyresö - Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning, AO Bostad med särskild service, avtalsnr.2020/KSUH 0067
 • Haninge, Haninge, Huddinge, personer under 65 år med psykiska funktionsnedsättningar, avtalsnr.SUN 2018-189
 • Danderyd, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Järfälla, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Sollentuna, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Upplands-Bro, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Vaxholm, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Österåker, Österåker Socialpsykiatri, avtalsnr.2018-35

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Hedemora, Dalarna

Wikmansgården

Verksamhetens mål är att ge människor med psykisk funktionsnedsättning en god livskvalitet i en trygg miljö med personal dygnet runt. Vården utgår alltid från en humanistisk värdegrund som syftar till att bevara och beakta människors värdighet.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 30 år och uppåt
 2. Kommun:
  Hedemora
 3. Boendeform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  25
 5. Bolag:
  Wikmansgården
 6. Ramavtal:
  Borlänge, Danderyd, Gävle, Haninge, Huddinge...

Telefonnummer till enheten

Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Äldrepsykiatri
Län
 • Dalarna
Problematik
 • Bipolär sjukdom
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Kost och vikt
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • Särskilt boende
Övrigt
 • Akutplacering
Metod och insats
 • ESL
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
Bolag
 • Wikmansgården
Ramavtal (kommun, avtal, avtalsnr)
 • Borlänge, Borlänge- och Säterskommun Externa vård- o omsorgsplatser enl. SoL för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov, ex. psyk, avtalsnr.GNU2019/86
 • Säter, Borlänge- och Säterskommun Externa vård- och omsorgsplatser enligt SoL för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov, ex. psyk, avtalsnr.GNU2019/86
 • Örebro, Örebro - Enstaka platser enligt SoL Socialpsykiatri - Risingsbogården, avtalsnr.Sov 167/2021-03
 • Lidingö, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Nacka, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Solna, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Täby, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Huddinge, Haninge, Huddinge, personer under 65 år med psykiska funktionsnedsättningar, avtalsnr.SUN 2018-189
 • Gävle, Gävle Köp av plats i bostad med särskild service för socialpsykiatri 12049,12059, 12060, avtalsnr.12060
 • Härnösand, Härnösand kommun - Externa boendeplatser SoL och LSS, avtalsnr.UH-2019-050
 • Tyresö, Tyresö - Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning, AO Bostad med särskild service, avtalsnr.2020/KSUH 0067
 • Haninge, Haninge, Huddinge, personer under 65 år med psykiska funktionsnedsättningar, avtalsnr.SUN 2018-189
 • Danderyd, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Järfälla, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Sollentuna, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Upplands-Bro, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Vaxholm, Adda - Insatser inom socialpsykiatri STIC 2021, avtalsnr.10520
 • Österåker, Österåker Socialpsykiatri, avtalsnr.2018-35
 • A tree in the middle of a lush green field
 • A sign on the side of a road
 • A sign on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dirt road in front of a house
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A house with trees in the background
 • A tree in a fenced in area
 • A tree with snow on the ground
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A path with trees on the side of the street
 • A path with buildings on the side of a road
 • A house with trees in the background
 • A tree in a grassy field
 • A tree in the middle of a lush green field
 • A sign on the side of a road
 • A sign on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dirt road in front of a house
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A house with trees in the background
 • A tree in a fenced in area
 • A tree with snow on the ground
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A path with trees on the side of the street
 • A path with buildings on the side of a road
 • A house with trees in the background
 • A tree in a grassy field

Om oss

Vi ser människor som enskilda individer med särpräglade behov och önskemål.

Den boende ska klara ett så självständigt liv som möjligt utifrån förmåga, önskemål och behov. Vi ser att det är viktigt med kontinuitet och arbetar i team med undersköterskor, sjuksköterskor, psykiater/läkare och enhetschef. Via detta team erbjuds träffar tillsammans med den enskilde eller individuellt efter önskemål. Ett nära samarbete med anhöriga och en fortlöpande god dialog är av största vikt.

Vår personal har gått utbildning i demenssjukdom och psykiatri.

Varje dag finns en schemalagd aktivitet där alla bjuds in att delta. Det kan vara aktiviteter så som bingo, tipspromenad eller att lösa melodikrysset. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter den boendes förmåga, behov och önskemål. Här planeras även en del andra evenemang in som t.ex. underhållning och utflykter.

Wikmansgårdens sjukhem ligger väldigt naturskönt och utevistelse blir en del av vardagen.

Vi talar utöver svenska även engelska.

Adress

Hedemora, Dalarna

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 30 år och uppåt
 2. Kommun:
  Hedemora
 3. Boendeform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  25
 5. Bolag:
  Wikmansgården
 6. Ramavtal:
  Borlänge, Danderyd, Gävle, Haninge, Huddinge...

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Telefonnummer till enheten

Adress

Hedemora, Dalarna