Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

"Ibland är det tuffa perioder men det är också mycket glädje."

Ingrid och Tomas har tre egna barn som idag är 16, 18 och 20 år gamla. När de började som behandlingsfamilj var den yngsta dottern bara 1½ år gammal.

Det var inte självklart för Ingrid att ta steget och bli behandlingsfamilj.
– Jag var tveksam först, men tyckte det var positivt att det var tidsbegränsat på högst ett år, så jag tänkte att vi prövar för vi kan alltid hålla ut ett år, säger Ingrid.

En porträttbild på Ingrid

Behandlingsfamiljen Åkesson och behandlingsprogrammet TFCO har haft stor betydelse för många ungdomar och deras framtid. Hos behandlingsfamiljen tränas ungdomen, genom positiv förstärkning, för att fungera i vardagen.

En behandlingsfamilj är en speciell form av familjehem som genomgår en särskild utbildning och som dessutom är del av ett behandlingsteam bestående av en samordnare, färdighetstränare, ungdomsterapeut och familjeterapeut. Behandlingsprogrammet varar mellan åtta och tolv månader med målet att ungdomen ska kunna flytta tillbaka till sin familj.

Alla Humanas familjehem är noggrant utredda. Utredningsprocessen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Sedan det första året har många ungdomar passerat genom Ingrids och Tomas hem. De har skiftande bakgrund, men gemensamt är att de inte kan bo kvar i föräldrahemmet och att alternativet skulle vara exempelvis att placeras på HVB. Ungdomarna kan till exempel ha problem med kriminalitet eller missbruk.

– Vanligtvis brukar vi inte läsa utredningen innan de placeras hos oss. Vi vill träffa dem och se dem som människor och inte som diagnoser. Jag har fått frågan hur vi vågar låta dem bo hos oss, men när de kommer till oss är de ofta ganska oroliga och ensamma, säger Ingrid.

– Min yngsta dotter kommer knappt ihåg att det fanns en tid då hon inte hade ett ”extra syskon”. För vår familj har det varit positivt och alla i en familj måste vara med på det. Det påverkar ju hela familjen, säger Ingrid. Våra barn har fått “se” och tagit hand om de som är utanför. De brinner för de svaga i samhället och det tror jag kommer från att de på nära håll upplevt att man inte behöver vara rädd för det som är annorlunda. De vet att ungdomarna som bor hos oss ofta har mycket problem att jobba med, men också att de har så många fina egenskaper. Vår familj har också sett att delaktighet betyder mycket. Varje ungdom har ju bidragit med sin speciella personlighet. Ibland är det tuffa perioder men det är också mycket glädje. Det är fantastiskt att få se en annan människa utvecklas positivt, avslutar Ingrid.

Det behandlingsteam som en behandlingsfamilj ingår i bistår bland annat med färdighetsträning. Det kan handla om att träna i positiva samspel och beteenden, till exempel att ta ansvar och visa hänsyn, som att man ska ringa hem om man blir försenad och att hjälpa till hemma. Förutom att Ingrid fått utbildning genom Humana ingår hon också i en handledningsgrupp som träffas regelbundet.