Kvinna med lockigt hår packar ner kläder i en svart resväska.

Akutboende

Humana finns över hela landet och anpassar lösningar efter individens behov. Vi kartlägger behov-, risk- och skyddsfaktorer för att underlätta socialtjänstens planering av insatser efter den akuta placeringen. Vi är även behjälpliga med att hitta lösningar för fortsatta insatser såsom utrednings- eller behandlingsplats på HVB eller i familjehem inom Humana. Vi har även möjlighet att hitta snabba lösningar för vuxna.

Akutverksamheter

Bräckagården Akut HVB, pojkar 14-18 år, Kungsbacka kommun - Akut placeringsförfrågan: 010-458 61 07

Lunna Gård Akut HVB, pojkar 13-19 år, Lidköping kommun - Akut placeringsförfrågan: 010-458 61 08

Sörby Akut HVB, flickor 12-18 år, Töreboda kommun - Akut placeringsförfrågan: 010-458 61 09

Solrosbacken Akut HVB, flickor 13-17 år, Halmstad kommun - Akut placeringsförfrågan: 019-25 76 95

Kontaktuppgifter efter kontorstid - HVB

Bräckagården Akut HVB, pojkar 14-18 år, Kungsbacka kommun - Akut placeringsförfrågan: 010-458 61 07

Lunna Gård Akut HVB, pojkar 13-19 år, Lidköping kommun - Akut placeringsförfrågan: 010-458 61 08

Sörby Akut HVB, flickor 12-18 år, Töreboda kommun - Akut placeringsförfrågan: 010-458 61 09

Solrosbacken Akut HVB, flickor 13-17 år, Halmstad kommun - Anette Stare tel: 072-214 71 11

Nenya HVB, pojkar 15-19 år, Höör kommun - Allan Bornesund tel: 070-243 86 55

Anneborg HVB, pojkar 14-18 år, Götene kommun - Akut placeringsförfrågan: 010-458 61 08

Bellagården HVB, flickor 15-19 år, Uppsala kommun - Peyman Saleh tel: 072-700 15 76

Dalilagården HVB, flickor 15-19 år, Uppsala kommun - Sama Saleh tel: 072-543 68 18Bo

Eleonoragården HVB, flickor 14-20 år, Uppsala kommun - Shano Hassan tel: 076-115 42 77

Aminagården HVB, flickor 14-18 år, Uppland - Mohamed Sheik tel: 072-0619837

Mathildagården HVB, flickor 14-18 år, Tierps kommun - Li Ljung tel: 076-836 16 70

Kontaktuppgifter efter kontorstid - Familjehemsvård


Stockholms Familjehemsvård - beredskapsnummer: 08-731 20 00

Skövde Familjehemsvård - beredskapsnummer: 0500-88 02 70

Kristianstad Familjehemsvård - beredskapsnummer: 013-327 24 44

Lund Familjehemsvård - beredskapsnummer: 013-327 24 44

Växjö Familjehemsvård - beredskapsnummer: 013-327 24 44

Balans Familjehemsvård i Luleå, Piteå och Boden - beredskapsnummer: 020-877 800

Umeå Familjehemsvård - beredskapsnummer: 090-349 36 70

Uppsala Familjehemsvård - beredskapsnummer: 018-410 84 64

Örebro Familjehemsvård - beredskapsnummer: 019-277 21 28

Målgrupper för Humanas akutboende

Barn och unga

  • När barn och ungdomar behöver flyttas till en ny och trygg situation snabbt, vänd dig till oss på Humana för ett akutboende. Vi har alternativ oavsett specifik problematik och kan ta emot enligt SoL och LVU med mycket kort varsel.
  • Våra akutboenden är vana att bemöta personer där de befinner sig i stunden. Inte minst unga med psykosocial, psykiatrisk eller neuropsykiatrisk problematik. Ofta upplever personer som får akutplacering hög stress till en början. Våra akutboenden ger dem en miljö där de får möjlighet att landa.
  • Inom Humana finns även jourhem för barn och unga, som i vissa fall kan bli familjehem på sikt. Vad som händer efter en akutplacering på jourhem eller akutboende kan som bekant variera från fall till fall. Vid behov finns möjlighet att gå vidare med exempelvis utredning, behandling eller stödboende inom Humana.

Vuxna

  • För vuxna har vi inga enheter som kan ta emot personer omedelbart under nätter och helger men generellt kan vi ordna snabba lösningar för personer oavsett vårdbehov på ett arbetsdygn.
  • Vår vuxna målgrupp är mycket bred, tack vare att vi har många boenden runt om i landet med olika fokusområden. Bland annat är vi redo att hjälpa personer med olika psykiska funktionsnedsättningar, demens, samsjuklighet och missbruksproblem.
  • Inom Humana finns bland annat SÄBO, HVB, stödboenden och LSS. Vi kan även ordna korttidsplaceringar för vuxna, exempelvis i väntan på ett LSS-beslut.

Typer av boenden med akutplacering

Med vår bredd och närvaro i stora delar av landet kan vi hitta akutplaceringar för nästan alla förfrågningar. Som socialsekreterare eller handläggare har du en enkel kontaktväg till oss, med det ständigt öppna telefonnumret. När du ringer diskuterar vi vad vi kan erbjuda personen du ska hjälpa just nu, utifrån individens behov och situation.

Inom Humana finns de flesta sorters omsorgsboenden för personer med alla vård- och omsorgsbehov. Nedan har vi listat några som ofta kommer upp i samband med förfrågningar om akutboende.

HVB-boende med akutplacering

Via Humana hittar du en akutplacering på HVB med precis rätt kompetens för individens behov. Våra akutboenden är vana att ta hand om barn i kris, även i situationer där andra placeringar inte har fungerat.

Vi kan även erbjuda HVB-placering för vuxna med kort varsel, på boenden som står redo att ta emot deras målgrupp.

Familjehem med akutplacering – jourhem

Ett alternativ till akutplacering på HVB kan vara ett jourhem, där barn och unga kan tas emot med mycket kort varsel. Exempelvis medan du som socialsekreterare utreder en mer långsiktig lösning. I vissa fall kan jourhem övergå i en familjehemsplacering på samma ställe.

Vi utreder och utbildar våra jourhem grundligt, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lyckade placeringar. Tack vare många olika bakgrunder och kompetenser i familjerna kan vi matcha väl. Exempelvis har vissa familjer bättre förutsättningar för att ta emot ensamkommande.