Man med rakat huvud och tjej med mörkt hår står och tittar på en tvättmaskin.
A girl and an employee filling the washing machine

HVB-hem

Humana erbjuder ett brett spektrum av specialiserade HVB. Oavsett om situationen kräver en akut lösning, utredning, behandling eller någon annan insats. Vi finns runt om i Sverige och har HVB-boenden för barn, unga och vuxna.

Målgrupper för Humanas HVB-hem

HVB står för hem för vård eller boende. På ett HVB-hem finns personal dygnet runt. Här kan en person i kris placeras för att få vård, omsorg och behandling. Vi står redo att ta emot barn, unga och vuxna som till exempel har varit med om trauma, omsorgsbrist, har problem med missbruk, kriminalitet eller har sexuella beteendeproblem.

HVB för barn och unga

Vi tar emot barn och unga mellan 7–21 år med många olika inriktningar, både akut och för mer långsiktig behandling eller utredning. Med ett stort antal HVB från södra Skåne till Skellefteå kan vi hjälpa unga med de flesta utmaningar och svårigheter.

Många som blir placerade hos oss har varit med om trauman och svåra hemförhållanden. Vi är också vana att ta emot barn och unga som har problem med missbruk eller kriminalitet. Du kan placera barn och unga hos oss för både akut, behandling och utredning. På vissa platser finns också en egen skolverksamhet knuten till HVB-boendet. Inom Humana har vi också god kompetens att ta emot ensamkommande barn.

HVB för vuxna

Bland våra HVB-hem finns specialiseringar, metoder, utredningar och behandlingar för att möta många olika behov. En stor målgrupp på våra boenden för vuxna är personer med samsjuklighet. På det här området har vi spetskompetens. Ofta handlar det om missbruk i kombination med psykiatriska behov. Hos oss kan de här personerna få behandling för hela sin problembild, samtidigt som personalen har kompetens på båda sidor av samsjukligheten.

Behandling sker sällan i grupp, utan i princip alltid individuellt. Detta eftersom det är svårt att arbeta i grupp när utmaningarna till följd av samsjuklighet kan se så skilda ut.

Vi har HVB som enbart tar emot kvinnor eller män, för att möta situationer där uppdelningen skapar trygghet och rätt förutsättningar.

Boenden som ser individen

Att bli placerad på HVB-hem är långt ifrån alltid förenat med positiva känslor. Det blir en stor omställning. Svåra saker ska ofta konfronteras i behandling eller utredning.

På våra boenden finns personal med rätt kompetens och utbildning för att se individen och bemöta hen på ett respektfullt sätt som leder framåt.

Behandling och utredning på HVB-hem

I och med att vi har så många boenden med olika specialisering och målgrupp genomförs också ett brett spektrum av behandlingar och utredningar. När du ringer oss och beskriver problematiken lägger vi fram konkreta förslag på olika behandlingsmetoder eller andra insatser för att komma till rätta med individens situation. Våra verksamheter utgår från en individuell plan för varje person, där olika utredningar eller behandlingar kan ingå.

Du kan läsa mer om olika HVB-boenden på deras respektive sidor här på webbplatsen. Ett stort antal av våra behandlingar är KBT-baserade. Många hos oss på Humana är Connect-certifierade. Connect är ett anknytningsbaserat program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal.

Efter vistelsen på HVB-hem

När placeringen börjar närma sig sitt slut är det dags att hitta ett nästa steg. De som är redo flyttar naturligtvis hem och går ut i livet med nya verktyg. I andra fall kan det behövas insatser i andra former.

Vi på Humana kan hjälpa dig som socialsekreterare eller handläggare att hitta det, för en trygg övergång till nästa steg i livet. Eftersom vi är marknadsledande på vård och omsorg kan vi lösa de flesta behov på ett bra sätt. Exempelvis med en ny behandling på HVB-boende, familjehem, stödboende eller särskilt boende.