""
A woman standing in front of a window

Korttidsboende

Humana har korttidsboenden runt om i landet med olika specialiseringar. På så sätt kan vi erbjuda boenden för många olika behov. Alltid med individen i fokus, för att erbjuda ett tillfälligt hem som ger det stöd som behövs.

Korttidsboenden för vuxna

Vi erbjuder boenden för vuxna, som är uppdelade efter målgruppens behov och förutsättningar. Våra boenden ger tillfällen för återhämtning, rehabiliterings- och habiliteringsinsatser. En korttidsinsats är en insats innan man är frisk nog för att återvända hem, eller för att göra bedömning till vad som kan vara en mer långsiktig insats.

Vad är ett korttidsboende?

Korttidsboenden är hemlika miljöer som är anpassade för att ge en trygg och stimulerande miljö utanför hemmet, med rätt stöd och omvårdnad. Till exempel för att ge funktionshindrade ett miljöombyte och nya intryck. Eller en plats för de som är äldre i väntan på en permanent boendelösning på ett äldreboende, för återhämtning efter en sjukhusvistelse eller som avlastning för en anhörig.

Vilka barn och vuxna som har rätt till korttidsboende styrs med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Det finns många termer som i princip alla betyder samma sak: växelvård, korttidsboende, korttidshem och avlastningsboende. Med avlastningsboende eller avlastningshem menas att anhöriga som annars tar hand om en person får tid till återhämtning.

Avlastningsboenden med trygg service och omvårdnad – dygnet runt

Humana erbjuder korttidsboenden med olika inriktningar. På så sätt erbjuda något för olika åldersgrupper och specialiserade alternativ för olika behov och förutsättningar. Allt för att individen ska bli sedd och hörd – men framförallt bli bemött på ett tryggt sätt och få det stöd och den omvårdnad som behövs.

Genomgående för våra korttidsboenden är att kunnig personal finns tillgänglig dygnet runt. Vi erbjuder ett eget rum där alla möbler finns på plats.

Vi erbjuder sysselsättning och aktiviteter utifrån den enskildas behov och förmåga. Vi har arbetsterapeuter och fysioterapeuter knutna till våra verksamhet för att ge högkvalitativa insatser.

Vi planerar korttidsvistelsen – tillsammans

Kompetenta personalgrupper med samlad kompetens för målgruppen formar varje persons plan efter deras behov. På så sätt kan vi se till att var och en får rätt förutsättningar att växa och ha en bra upplevelse hos oss.

Våra medarbetare

Att möjliggöra självbestämmande och inflytande över stödet vår främsta prioritet. Och en viktig del av trygga och givande korttidsboenden är engagerad personal med rätt kunskap.

Hos oss finns ett uttalat arbetssätt som möjliggör detta och ser till att alla blir bemötta på ett bra sätt. Humana genomsyras av:

  • Lågaffektivt bemötande: för en balanserad vardag med personligt anpassat stöd.
  • Tydliggörande pedagogik: som ger förutsägbarhet för att var och en ska kunna planera och organisera sin vardag.
  • Kommunikationsstöd: vår personal har rätt kompetens för att stötta var och en utifrån individens behov av funktionell kommunikation.

För att kunna hjälpa så många som möjligt har flera av våra korttidsboenden flerspråkig personal.

Så länge bor du på korttidsboende

Hur länge du bor på korttidsboende beror på dina behov. Vissa bor på korttidsboenden då och då, för återhämtning eller avlastning för anhöriga. Det kan handla om några dygn, någon vecka per månad eller en längre period, upp till ett år. Andra bor på korttidsboende under en period när de inte är redo att bo hemma. Till exempel personer som fortfarande behöver omsorg efter en sjukhusvistelse eller äldre som inväntar en mer permanent boendelösning.