Man i rutig skjorta med kaffekopp i handen ler mot blond kvinna.
Two people emptying the dishwasher.

Särskilt boende

Humana har särskilda boenden med anpassade innehåll för män och kvinnor från 18 år och uppåt. Vi arbetar på uppdrag från kommuner och landsting.

Våra Särskilda boenden

Vi erbjuder ett brett utbud av enheter med särskilda boenden för vuxna och äldre i behov av omvårdnad, rehabilitering och habilitering samt stabilisering inom psykiatri, neuropsykiatri, rättspsykiatri och äldrepsykiatri.

Utöver psykiska funktionsnedsättningar kan individen även ha en kombination med exempelvis personlighetsstörning, utvecklingsstörning, somatiska åkommor, medfödda eller förvärvade hjärnskador och fysiska handikapp. De flesta av våra enheter är anpassade till personer med funktionsnedsättning.

Vad är särskilt boende?

Särskilt boende är en behovsprövad boendeform enligt Socialtjänstlagen. Det innebär särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd.

Det vanligaste är att den enskilde hyr lägenheten genom ett andrahandskontrakt och betalar hyra, en omvårdnadsavgift och avgift för mat och måltider.

Våra medarbetare

Att möjliggöra självbestämmande och inflytande över stödet är vår främsta prioritet. Och en viktig del av trygga och givande särskilda boenden är engagerad personal med rätt kunskap.

Hos oss finns ett uttalat arbetssätt som möjliggör detta och ser till att alla blir bemötta på ett bra sätt. Humana genomsyras av:

  • Lågaffektivt bemötande: för en balanserad vardag med personligt anpassat stöd.
  • Tydliggörande pedagogik: som ger förutsägbarhet för att var och en ska kunna planera och organisera sin vardag.
  • Kommunikationsstöd: vår personal har rätt kompetens för att stötta var och en utifrån individens behov av funktionell kommunikation.

För att kunna hjälpa så många som möjligt har flera av våra särskilda boenden flerspråkig personal.