Kvinna med slöja öppnar ett kylskåp.

Stödboende

Hitta stödboenden i hela Sverige för ungdomar 16–20 år och vuxna från 21 år. Humana har lång erfarenhet och bred kompetens för att bedriva stödboende. Vi kan samordna insatser för varje individs behov och erbjuder också stödboenden med extra stöd och behandling i olika former.

"Jag är värd att ha ett bra liv"

Se filmen om Alma som bor på ett av våra stödboenden och Jasmin som arbetar som ungdomspedagog.

Alma bor i ett av Humanas stödboenden

Vad är ett stödboende?

Det är ett boende som är särskilt anpassat efter individuellt behov av stöd. Syftet med boendeformen är att rusta personer för att bo på egen hand i framtiden. Ibland används ord som stödhem, träningslägenhet eller stödlägenhet för att beskriva insatsen. Låt oss gå in närmare på olika boendealternativ som finns hos Humana.

Stödboende med personal tillgänglig dygnet runt

På vissa orter i Sverige har vi möjlighet att erbjuda extra tillsyn, för personer med särskilt stora behov. Inte minst i form av sovande jour och personal på plats i anslutning till stödboendet.

Förstärkt stödboende

Vi tog fram modellen ”förstärkt stödboende” eftersom vi har fått allt fler förfrågningar om boende för ungdomar med komplex problematik de senaste åren. Den här modellen är utvecklad för att kunna möta deras behov.

Det är en helhetslösning som anpassas efter individens behov av stöd och behandling. Inspirationen till den här förstärkta formen av stödboende kommer från Treatment Foster Care Oregon (TFCO).

Precis som i ett vanligt stödboende bor klienten i en egen stödlägenhet. Ungdomen får även en ungdomsbehandlare och samordnare, vilket gör att det finns ett team kring ungdomen.För den här insatsen måste både behandlingsinsats och stödboende vara beviljat av dig på socialtjänsten. Förstärkt stödboende finns tillgänglig i Stockholm, Göteborg, Skellefteå, Skövde och Linköping.

Stödboende med extra stöd

Även på orter där vi inte erbjuder den specifika insatsen förstärkt stödboende kan vi stärka upp stödet till individer tillfälligt eller långvarigt. Till exempel med utredningar eller behandlingsinsatser vid exempelvis depression, självskadebeteende och normbrytande beteende.

Uppläggen för stödboende med extra stöd formas efter det enskilda ärendet tillsammans med dig på socialtjänsten och personen som ska få behandlingen. För att kunna erbjuda behandling behöver vi ett beslut om öppenvårdsinsats och placering i stödboende.

Stödboende karta

Målgrupper för Humanas stödboenden

När du kontaktar oss kan du vara säker på att vi oftast kan möta behoven hos personerna i dina ärenden. Detta eftersom Humana har stödboenden och stödlägenheter för olika målgrupper.

Stödet kan också anpassas efter varje individ. Inte minst genom att koppla på fler insatser inom Humana. Bland annat behandling för psykisk ohälsa, missbruksproblematik, kriminalitet, sexuell beteendeproblematik, neuropsykiatriska diagnoser och hedersrelaterat våld. Allt för ett heltäckande stöd som ger individen rätt förutsättningar för att bli självständig i sin tillvaro.

Stödboende för unga, 16–20 år

Målet med insatsen är att ge varje individ en trygg och säker grund för att kunna gå ut i vuxenlivet och klara sig självständigt. De unga som kommer till våra stödboenden har ofta varit med om saker som har gett dem en bristande tillit till vuxna och sin egen förmåga. Det är därför viktigt att stärka självkänslan hos ungdomarna. Inte minst genom att lyfta deras styrkor.

I våra boenden för unga bor varje person i en egen stödlägenhet. De får också stöd i praktiska och känslomässiga frågor på olika områden i livet. För extra trygghet finns ett beredskapsnummer där de unga kan nå personal dygnet runt.

Stödboende för vuxna från 21 år

Vi erbjuder även stödboenden för vuxna på 21 år och uppåt. Här får individer trygga förhållanden att träna på ett självständigt liv i eget boende. Arbetet är utformat för att hjälpa personer som har svårt att hitta en hållbar och trygg livssituation på egen hand. Till exempel till följd av ett missbruk, sociala utmaningar eller psykisk ohälsa.

Målet är att var och en ska hitta en meningsfull vardag och få rätt verktyg för att leva på egen hand framöver. Även hos de vuxna är en viktig del av insatsen att stärka deras tilltro på den egna förmågan. En annan central del är att ge varje individ rätt grund för att lösa olika utmaningar i livet. Inte minst inom hemmet, sysselsättning, hälsa, ekonomi och kontakter med myndigheter.

Våra stödboenden för vuxna finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Landskrona, Linköping, Skellefteå och Skövde.

Humanas metoder för stödboende

Inför varje placering av ungdomar jobbar vi tillsammans med klienten, dig på socialtjänsten och vårdnadshavarna för att sätta en målstyrd genomförandeplan. Det är viktigt att den som ska ta emot insatsen känner sig delaktig i framtagandet av planen. Enligt vår erfarenhet ökar det sannolikheten att målen blir nådda.

Från start får varje klient en ungdomspedagog att träffa varje vecka. Hur många träffarna blir och vad de ska fokusera på bestäms utifrån genomförandeplanen. Överlag arbetar ungdomspedagogerna med färdighetsträning i vardagen, vilket innefattar samtalsstöd. Varje ungdom får även en samordnare som håller i ramarna för planen och hanterar kontakt med dig på socialtjänsten.

Vid placering av vuxna är några grundpelare i insatsen att kartlägga individens behov, träna färdigheter, stötta i vardagen och att hålla motiverande samtal. Vi genomför även programmet ”Ett självständigt liv”.

Vi vill ge varje individ bästa möjliga förutsättningar för att komma igång med livet efter tiden på boendet. Därför stöttar vi dem även i att hitta en sysselsättning, jobb, utbildning eller praktikplats.

Tryggstöd

Humana har utvecklat en manual som kallas för TryggStöd. I manualen beskrivs vår teoretiska utgångspunkt, vad forskning säger samt att olika processer och rutiner tydliggörs. Manualen ska underlätta arbetet för våra medarbetare och chefer, vara ett tydligt erbjudande till Socialtjänsten och framförallt att det ska höja kvaliteten i vår insats till klienten.