Blond och brunhårig kvinna promenerar. Den blonda kvinnan håller en basketboll under armen.

Att bo i stödlägenhet

Stöttning för att kunna leva ett självständigt liv i eget boende.

Vad vi kan erbjuda

Vi erbjuder stödlägenheter för vuxna på 21 år och uppåt. Här får du trygga förhållanden att träna på ett självständigt liv i eget boende. Vi arbetar med att hjälpa personer som har svårt att hitta en hållbar och trygg livssituation på egen hand. Till exempel till följd av ett missbruk, sociala utmaningar eller psykisk ohälsa.

Stödet som erbjuds anpassas efter varje individ. Genom Humanas nätverk finns möjlighet till kompletterande öppenvårdsbehandling för psykisk ohälsa, missbruksproblematik, kriminalitet, sexuell beteendeproblematik och neuropsykiatriska diagnoser. Vi har även möjlighet att erbjuda stöd vid hedersrelaterat våld. Allt för ett heltäckande stöd som ger individen rätt förutsättningar för att bli självständig i sin tillvaro.

Målet är att var och en ska hitta en meningsfull vardag och få rätt verktyg för att leva på egen hand framöver. Vi vill också ge varje individ rätt grund för att lösa olika utmaningar i livet.

Vi kan bland annat stötta dig i följande:

  • Upprätta sunda relationer
  • Navigera i olika samhällskontakter
  • Söka arbete och utbildning
  • Träna dina färdigheter
  • Söka bostad
  • Stöd i att leva utan kriminalitet

Att ansöka om hjälp

Du kan ansöka om att få stöd och hjälp genom en placering i våra stödlägenheter via din socialtjänst i den kommun du är folkbokförd i.