Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta rektor

Mia Sjödell

Rum med bokhylla fylld med spel och böcker. I rummet står ett vitt bord med röda och svarta stolar.

Om oss

En av Sveriges minsta skolor med de största resurserna. Magnus Ladulåsskolan är en liten fristående anpassad skola mitt i centrala Jönköping. Vi har 35 elevplatser och riktar oss till elever som har svårt att klara en stor skola och klass.

Målgrupp

Största delen av vår målgrupp är grundskoleelever år 4-9. Vi har även möjlighet att ta emot elever med behov av anpassad grundskola år 1-9 samt anpassad gymnasieskola år 1-4. För oss är det viktigt att ge alla elever rätt förutsättningar för att lyckas i skolarbetet.

Inriktning

Varje elev har en individuellt anpassad undervisning och skoldag, samt tillgång till ett eget studierum. Undervisningen sker även i mindre grupper. Vi gör vårt bästa för att skolan ska vara lustfylld och varierade så att energin ska räcka under hela skoldagen.

Vårt arbetssätt

Åskådliggörande pedagogik. Vi arbetar med en god struktur över skoldagen. Alla elever har ett eget schema en egen crombook (en bärbar läsplatta) där dagsscheman, skoluppgifter mm finns. Vi försöker varva teori med praktiska moment och tränar på vardagliga sociala färdigheter för att rustas inför framtiden. Elevhälsan finns nära elever, personal och föräldrar som stödjande funktion i samtal, samsyn, handledning mm.

 

Vill ni veta mer om oss och vad vi gör? Följ oss på Instagram