Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta rektor

Joakim Gustafsson

Om oss

Vassboskolan har en hög lärartäthet då vi är tre heltidsanställda lärare, två timanställda lärare, en specialpedagog och två lärarassistenter på 5-10 elever. Vi erbjuder alla 16 ämnena. Och samarbetar med Ljungskile folkhögskola som bara ligger bara ett golfslag ifrån oss.

Vassboskolans målsättning är att skolan ska vara en positiv upplevelse för varje elev. Skolan är en stor och viktig del i alla barns liv. För vissa kan det vara en stor bedrift att överhuvudtaget bara gå till skolan, men detta är trots allt en nödvändighet för att stärka dessa barns självförtroende och förbättra deras framtida möjligheter. Därför lägger vi stor vikt vid att få barnen att gå i skolan och motivera dem till att studera.

Med stor lärartäthet, utbildade lärare och ett medvetet specialpedagogiskt synsätt kan vi erbjuda eleverna individuellt anpassad skolgång. Vi kombinerar modern pedagogik med erkända etablerade inlärningsmetoder för att på bästa sätt kunna möta varje elevs enskilda behov. Vi har ett individuellt schema för varje elev. Vi arbetar med en tydlig struktur eftersom det kan hjälpa många av våra elever, och detta är något som ofta har saknats i tidigare skolgång. Vi försöker också träna eleverna på att vistas i stor klass/grupp i vårt fall 4-7 elever. Vi tillämpar inte bara vanlig klassrumspedagogik utan ger också eleverna stort stöd att följa det sociala samspelet som varje elev bör kunna, då de skall gå vidare till andra skolor i samhället.
Efter en kartläggning av elevens kunskapsnivå utformas ett tydligt mål för skolarbetet. Vi anpassar schema beroende på elevens tidigare kunskaper, ork och fysiska/psykiska hälsa, men hela tiden med grundtanken att all inlärning ska vara lustfylld.

Samverkan mellan skola och vård är viktig. Lärarna får kontinuerligt kvalificerad handledning för att bemöta eleverna på bästa möjliga sätt.
Samtliga elever erbjuds också skolhälsovård och SYV-verksamhet.