1. Du är här: Vuxna och äldre

Vi erbjuder HVB, särskilda boenden, korttidsboenden, LSS-boenden samt familjehem och öppenvård.

Utredning, vård, behandling, omvårdnad, utslussning och eftervård. Vår bredd gör att vi ofta kan hjälpa till med en lösning vid behov av omplacering eller utsluss.

Återanpassning till ett vanligt liv kan ibland vara svårt. Därför erbjuder vi träningslägenheter, stödboenden samt kontaktmannaskap. Samt coacher för att stötta våra placerade till att bli självständiga.

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan