1. Du är här: Vuxna och äldre

Vi erbjuder HVB, särskilda boenden, korttidsboenden, LSS-boenden samt familjehem och öppenvård.

Utredning, vård, behandling, omvårdnad, utslussning och eftervård. Vår bredd gör att vi ofta kan hjälpa till med en lösning vid behov av omplacering eller utsluss.

Återanpassning till ett vanligt liv kan ibland vara svårt. Därför erbjuder vi träningslägenheter, stödboenden samt kontaktmannaskap. Samt coacher för att stötta våra placerade till att bli självständiga.

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Om samsjuklighet

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

För att kunna erbjuda rätt insats till rätt person krävs att vi på Humana har kompetenta medarbetare som kan analysera insatsbehoven på ett bra sätt. Här får du höra Barbro Altberg som arbetar med placering av vuxna klienter berätta kort om vad det innebär.

"Det är samspel det handlar om"

För att kunna erbjuda rätt insats till rätt person krävs att vi på Humana har kompetenta medarbetare som kan analysera insatsbehoven på ett bra sätt. Här får du höra Barbro Altberg som arbetar med placering av vuxna klienter berätta kort om vad det innebär.

Jessica Skyllerstedt arbetar med placering av vuxna klienter och har god kunskap om vart och hur en placering ska gå till. Hör henne berätta om hennes roll här!

"Att hjälpa en annan människa till något bättre".

Jessica Skyllerstedt arbetar med placering av vuxna klienter och har god kunskap om vart och hur en placering ska gå till. Hör henne berätta om hennes roll här!

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan