Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
Tillbaka till Vuxna och äldre

Våra olika vuxenenheter välkomnar personer som under en kortare period behöver stöd i vardagen, såväl som personer som har en komplex problematik som kräver intensiva och långvariga insatser.

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan

Vårt arbetssätt

Vi arbetar miljöterapeutiskt och använder oss av evidensbaserade manualer som bygger på kognitivt- och beteendeinriktade metoder. Alla insatser utgår från den enskildes behov, förutsättningar och uppdragets karaktär.

Med målet att ge den placerade ökat oberoende och stärkt självkänsla arbetar vi med stöd kring ADL och sociala funktioner. På sikt skall den placerade klara ett eget boende med reducerat insatsbehov. För boende på våra HVB eftersträvas en varaktig hemmaplanslösning.

Samtliga HVB-enheter har psykolog, psykiatriker och sjuksköterska kopplade till sig. Andra professioner på våra enheter är familjeterapeut, arbetsterapeut, psykoterapeut, socionom, socialpedagog m.fl. Den samlade kompetensen med erfaren och engagerad personal medför trygghet, kontinuitet och kvalitet i det dagliga behandlingsarbetet. Våra enheter är bemannade dygnet runt.

Inriktningar

Flera av våra HVB för vuxna är särskilt inriktade på vård och behandling av personer med samsjuklighet och missbruk. Vi har även enheter för familjebehandling och neuropsykiatrisk problematik.

Våra särskilda boenden och korttidsboenden välkomnar vuxna i behov av omvårdnad, rehabilitering och habilitering. Samt stabilisering inom psykiatri, neuropsykiatri, rättspsykiatri och äldrepsykiatri.

Utöver psykiska funktionsnedsättningar kan de placerade även ha en kombination med exempelvis personlighetsstörning. Utvecklingsstörning, somatisk problematik, medfödda eller förvärvade hjärnskador samt fysiska funktionshinder. Flertalet av våra särskilda boenden och korttidsplatser är anpassade för personer med funktionshinder.

Aktivitet och sysselsättning

Utifrån uppdraget, klientens förutsättningar och behov. Upprättas ett veckoschema som innefattar sysselsättning och olika aktiviteter. För att uppnå välbefinnande och struktur i tillvaron.

Inom äldrepsykiatrin erbjuder vi olika, individuellt schemalagda, stimulerande, sociala och fysiska aktiviteter. För att stärka, förbättra, behålla och återskapa färdigheter för dem som vistas hos oss. Aktivitetsutbudet kan variera med allt från handarbete, fotografering. Måleri, utflykter, matlagning, minnesträning, aktivitetslådor till mera fysiska aktiviteter.

Lagrum utöver SoL

Vi har flera enheter som tar emot klienter enligt öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) och öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV). Dessutom har vi enheter som tar emot klienter enligt LVM § 27 och enheter som välkomnar klienter med kontraktsvård och vårdvistelse.